Tiếng Hát...  THÁI THANH

 

 

* Hội Trùng Dương
    * Bóng Người Đi
    * Duyên Thề
    * Phượng Yêu
    * Mắt Buồn
    * T́m Nhau
    * Cỏ Hồng
      * Ḥn Vọng Phu
      * Dạ Lai Hương
       
       

 

Trở lại đầu