Quê Hương:      Quê hương tôi có con sông dài xinh xắn ....

 

* Saigon * Phát Diệm

Hang Sơn Động 1  2  3  * Hà Nội
* Nhà thờ Đức Bà Sàig̣n * Huế

Thánh đường Bác Trạch - (Thái B́nh)

*

Qui Nhơn

*

Bản đồ Saig̣n 1972 (Photo)

*

Đà Nẵng

*

Trên đỉnh Tao Phùng Vũng Tầu

*

Nha Trang

*

Hà Nội C̣n Nhớ Hay Quên

*

Sapa mùa đông

*

Huyền thoại Hoàn Kiếm

*

Hàn Sơn Tự

*

Đà Lạt: 1  2  3  4  5

*

Động Phong Nha

Những bí ẩn tháp Chàm

Đồ Sơn

Saigon Hoài Cổ (Video)

 

Tử Cấm thành

Hà Nôi ngày tháng cũ (Video)

Nhớ Quê Hương

Đây thôn Vĩ Dạ (Video)

Hà Nội gió !!! (TMT)

          Nhà thờ Tân Định

Những đứa con Tam Ṭa viết về Tam Ṭa

 

 

 

 

   Xin mời xem thêm: Du lịch đó đây

 

* * *

 

 

Cầu Tràng Tiền Huế

 

Trở lại đầu