Nhạc  Hợp Ca

 

Đp Lời Sng Ni - Hợp Ca Asia 58

 

Con Đường Ci Quan

Hội Trng Dương

Nhũng Nẻo Đường Việt Nam

Ly Rượu Mừng

Trường ca Mẹ Việt Nam

Bức Họa Đồng Qu

Việt Nam Qu Hương Ngạo Nghể

   

Tnh Ca - Tiếng Nước Ti
   

Bạch Đằng Giang
   

Hn Vọng Phu Video Music (Xin bấm vo HVP 1, 2, 3 để chọn bi)