Giải Trí ... Xin bấm vào danh mục sau: 

      

* Tếu 1

* Tếu 9

Cười 1

* Joke 1

* Tếu 2

* Tếu 10

Cười 2

* Joke 2

* Tếu 3

* Tếu 11

Cười 3

* Joke 3

* Tếu 4

* Tếu 12

Cười 4

* Joke 4

* Tếu 5

* Tếu 13

Cười 5

* Joke 5

 

* Tếu 6

* Tếu 14

Cười 6

  * Joke 6

Trạng Quỳnh

* Tếu 7

* Tếu 15

Cười 7

 

Sợ vợ

* Tếu 8

   * Tếu 16

Cười 8

  * Dirty Joke

Cười Cán Ngố:   1   2   3   4 

 

 

Cười chơi   1   2  3

  Ảo thuật

  Tếu Tục 1 Tếu Tục 2  

  Xin mời coi slide show: Tulips_of_the_Netherlands

   
 

Cải lương tiếng Anh

Honey! Do you know (that) I love you and miss you so much!

Nights after nights, I cannot sleep so well!

You're leaving me because (you have a) lots of money!

I don't know I who cannot think!

I just love by my heart, (it) might show!

I don't know what to do: no car! no job! no money! no home!

I will die very soon!

Honey! Come back! You can save my life!FAN CREATED VIDEO OF DAT PHAN

CƯỜI

Trăm năm chỉ một nụ cười
Rằng ai đă hưởng hết đời đủ chưa ?!
Cười nụ là lúc tuổi thơ
Cười lên khanh khách , ai đưa cho tiền
Rồi th́ bày đặt cười duyên
Cười chua cười mỉa ḿnh ên ngồi cuười
Cười mỉm chỉ nhếch vành môi
Cười lăn , cười ngất hở mười cái răng
Cười khà , cười phá , cười ranh
Cười khẩy , cười nhạt , cười gằn cười chê
Nụ cười đắc thắng hả hê
Cười mát , cười gượng ê hề cười tênh
Cười cợt , lả lớt , cười khinh
Cười toe , khúch khích cười t́nh cười vui
Hàm răng , khóe mắt cũng cười
Cḥm râu , cánh mũi , bờ môi cười thầm
Khi buồn nức nở cười không
Gặp mặt chủ nợ lạy ông cười trừ
Cười vang cười tít thiên thu
Cười như nắc nẻ , cười như điên cuồng
Cười cho gà gáy trong chuồng
Cười khà , cười góp , cười luôn , cười x̣a

Đồng Văn

***

Vợ Chồng Việt Kiều Gây Lộn


 

Có hai vợ chồng Việt Kiều về thăm quê. Anh chồng có tính hảo ngọt cứ thấy gái đẹp là tít mắt, liếc ngang liếc dọc, tán lên tán xuống làm bà vợ chịu không nổi.

Đem nhau về pḥng khách sạn nổi trận lôi đ́nh cải nhau một trận to tiếng toàn bằng tiếng Mỹ. Bồi pḥng, công an ch́m thấy trong pḥng 2 ông bà lộn xộn to tiếng đến ŕnh ngoài cửa nghe ngóng, ghi lại nhưng không hiểu họ nói ǵ. May là cu Tèo chịu khó ghi lại, sau khi đă tra hết 2 cuốn tự điển th́ đây là bản dịch chính xác nhất.

Anh chồng:
- Sugar you you go, sugar me me go 
(Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi )

Cô vợ:
- You think you tasty?
 (Anh nghĩ anh ngon lắm hả? )

Anh chồng:
- I love toilet you go go  (Tôi yêu cầu cô đi đi)

Cô vợ:
- You think you are belly button of dance pole? You live a place monkey cough flaming crow, clothes house country!
 
  (Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả? Anh sống nơi khỉ ho c̣ gáy, đồ nhà quê! )

Anh chồng đáp lại:
- You onion summer me three down seven up. That is enough listen.
 ( Cô hành hạ tôi ba ch́m bẩy nổi. Thôi đủ rồi nghe )

Cô vợ mếu máo:
- Me take you, you poor fall spinach, two table hand white! 
(Tôi lấy anh, anh nghèo rớt mùng tơi, hai bàn tay trắng.)

Anh chồng thấy vậy tội nghiệp:
- You eat criminal too much, no star where, we can do again from head
 (Em ăn gian quá, không sao đâu, ḿnh có thể làm lại từ đầu)

Cô vợ nguôi giận:
- I no want salad again! 
(Em không muốn "cải" (cải) với anh nữa )

Cả hai :
"Ok, Ok "chụt! chụt !