TeuVB 08

Phản biện Chủ nghĩa Xă hội và Đảng Cộng sản
Patriot
Trước hết xin chú thích với các bạn rằng tôi là người yêu nước, không phải là "phản động", không có ai giật dây đằng sau tôi, cũng chẳng có ông "mắt xanh mũi lơ" nào trả tiền để cho tôi "nói linh tinh". Tôi đă từng khẩu chiến với mấy chục người trên các forums để bênh vực CNXH, bênh vực ĐCS. Thậm chí tôi đă từng trằn trọc mất ngủ khi có những người không tin vào CNXH, không tin vào ĐCS, tôi đă từng mơ ước được đứng trong hàng ngũ của ĐCS.

Tôi có ông bác ruột hy sinh ở chiến trường Quảng Trị năm 68, có ông cậu là Đảng viên ĐCS. Trước đây những ai không yêu ĐCS, không yêu CNXH tôi đều coi là "phản động", tôi c̣n chửi X-Cafe là diễn đàn phản động nữa. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy những lư lẽ bênh vực mà ḿnh đưa ra quá yếu ớt, quá cùn, quá duy ư chí, bế tắc, mù quáng, ủy mị. C̣n những lư lẽ chống đối càng ngày tôi càng thấy nó khách quan, hợp lư, đúng đắn.

Cả những người thầy mà tôi kính trọng v́ sự hiểu biết và tính khác người của họ cũng có tư tưởng chống CNXH, rồi những người mà tôi thần tượng trong giới IT cũng ghét CNXH, ghét ĐCS. Thế là từ đó tôi bắt đầu nghiên cứu các bài viết trên X-Cafe, BBC Vietnamese và đối chiếu chúng vào cuộc sống, đối chiếu với những ǵ tôi đă được "học" về triết học, kinh tế chính trị,... và bắt đầu đưa ra những ư kiến phản biện, so sánh của ḿnh, những ư kiến đó được tích lũy dần cho đến hôm nay được khá nhiều, vậy xin được phép đăng lên đây để mọi người cùng trao đổi:

1) CNXH vi phạm 3 nguyên tắc cơ bản của triết học, kinh tế chính trị:

1.1.Kiến trúc thượng tầng phải phù hợp cơ sở hạ tầng: Trong khi cơ sở hạ tầng c̣n quá yếu kém mà lại dùng CNXH, đó là sự tiến bộ giả tạo, không phù hợp và sẽ chỉ làm đất nước đi xuống mà thôi.

1.2.Quan hệ sản xuất (QHSX) phải phù hợp tŕnh độ của Lực Lượng Sản xuất (LLSX): LLSX của Việt Nam hiện nay quá yếu kém, những ǵ làm được quá ít, hàm lượng chất xám quá ít, hàm lượng công nghiệp quá ít mà lại áp dụng QHSX quá "tiên tiến" >>> Tiến bộ giả tạo, chỉ đưa đất nước vào ngơ cụt, chậm phát triển mà thôi.

1.3.Kinh tế quyết định chính trị: Cơ cấu kinh tế hiện nay đa phần là tư bản chủ nghĩa vậy mà chính trị lại là CNXH >> Không hề phù hợp chỉ đưa đất nước đến chỗ diệt vong mà thôi.

2) Đảng viên chính là những nhà tư bản đỏ nắm trong tay Tư liệu sản xuất (TLSX), vốn,... là giai cấp có đặc quyền , đặc lợi, là bọn ăn bám (con cái ĐV) >>> tất cả nhân dân lao động phải đấu tranh giai cấp lật đổ bọn ĐV - tư bản đỏ thối nát. ĐV cũng áp dụng cải tiến Công nghệ , SX để bóc lột người lao động nhiều hơn, không khác ǵ tư bản đen.
Mà đau đớn hơn là tư bản đỏ mị dân rằng chúng không phải là bọn bóc lột nên người dân lao động không có ư thức đấu tranh với bọn chúng như với bọn tư bản đen >> quá ác, quá dă man, tàn bạo...

3) Trong thời phong kiến hệ tư tưởng phong kiến cùng những hệ lụy của nó đè nặng lên tư tưởng xă hội làm cho XH không thể phát triển được. Th́ trong ngày nay, hệ tư tưởng XHCN đè nặng lên XH, áp đặt lên người dân làm cho họ không có suy nghĩ khác >>> XH chậm phát triển.

4) CNXH là nguyên nhân xâu xa của hàng loạt các tệ nạn trong XH: tham nhũng, tiêu cực, bệnh thành tích trong Giáo Dục, ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em. Bởi v́ CNXH là ủy mị là mị dân, làm cho người dân càng ngày càng ngu dốt, mụ mị đi, không c̣n ư thức bảo vệ bản thân...

5) CNXH là ngu dân, mị dân làm cho dân càng ngu th́ càng dễ cai trị, CNXH là phong kiến trá h́nh, con vua lại làm vua, con quan lại làm quan, c̣n dân đen măi măi là dân đen. Nguyên thủ là vua là con trời, miễn nhiễm với pháp luật, hiến pháp, "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan", quan lại vẫn không ngừng cướp của, giết người, hành hạ nhân dân. CNXH quản lư dân hay cai trị dân???

6) CNXH đề cao chủ nghĩa b́nh quân, mà chủ nghĩa b́nh quân sinh ra những con người b́nh quân: tức là nói giống nhau, nghĩ giống nhau, làm giống nhau, không hề có sự sáng tạo, đột phá, như thế làm sao mà phát triển đất nước >>> CNXH là 1 con đường hoàn toàn sai lầm. Chủ nghĩa b́nh quân cản trở, không khuyến khích, hoặc không cho phép có sự khác biệt, bóp chết tư duy, sáng tạo.

7) Quá nhiều tham nhũng bất công, làm cho người dân chán đời, làm lu mờ lịch sử dân tộc, lu mờ chủ nghĩa dân tộc, v́ xă hội đen tối như thế th́ c̣n tin vào lịch sử làm ǵ nữa " Giang sơn đă mất sống thêm nhục, hiền thánh c̣n đâu học cũng hoài", câu thơ của cụ Phan Bội Châu vẫn c̣n đúng. Người dân chán ghét đất nước sinh ra tâm lư sính ngoại, ghét cả hàng hóa trong nước, thuộc lịch sử Trung Quốc, danh nhân Trung Quốc hơn Việt Nam.

8 ) ĐCS không c̣n bản chất của giai cấp vô sản. Bởi v́ ĐV phần lớn không phải là Giai cấp công nhân nữa rồi. ĐV là những người giàu có nhất đất nước, nắm trong tay vốn và tư liệu sản xuất, như vậy ĐCS nên giải tán bởi v́ không c̣n là đảng của giai cấp công nhân nữa.

9) Nếu như CNXH là khả thi, là hiện thực th́ tại sao 4,7 tỷ người ở 200 nước trên thế giới không đấu tranh, không biểu t́nh để đi lên CNXH, chẳng nhẽ họ ngu dốt hơn người Việt Nam, nếu họ ngu dốt hơn th́ tại sao tŕnh độ phát triển của họ hơn Việt Nam hàng trăm năm ???

10) Tại sao người Mỹ không hô hào noi gương TT Abraham Lincohn (Ông Lincohn là 1 Tổng Thống rất nhân từ, làm việc không ngừng nghỉ cho nước Mỹ), người Tàu không hô hào noi gương Tôn Trung Sơn, người Anh không hô hào noi gương Church Chill mà Việt Nam lại cứ hô hào noi gương Bác Hồ, bây giờ đâu có ai phải đấu tranh như Bác Hồ nữa đâu, chỉ cần hô hào noi gương Bill Gates là được rồi mà.

11) ĐCS một mặt th́ nói là muốn người dân góp ư, mặt khác lại nói "chống mọi luận điệu xuyên tạc, sai trái" của các thế lực thù địch, như thế có nghĩa là tất cả những ai nói khác, nghĩ khác, làm khác ĐCS th́ đều bị chụp mũ là "luận điệu xuyên tạc, sai trái", là thế lực thù địch, như vậy có c̣n ai muốn góp ư nữa hay không. Đúng là bọn mồm thối không thể tưởng tượng!!!

12) Từ 1975 trở đi là hàng chục năm trời bế quan tỏa cảng, không thông thương với các nước TBCN làm cho dân đói khổ lầm than, không có hàng hóa TB dùng, khổ cực vô cùng, người chết v́ bệnh tất, đói nhiều không kể xiết.

13) ĐCS luôn mồm nói Con đường nhân dân đă chọn , nhưng không hề hỏi ư kiến nhân dân, như vậy đây chỉ là con đường mà 23 ủy viên bộ chính trị chọn, không phải con đường mà 83 triệu dân chọn (Không hề hỏi ư kiến 83 triệu dân).

14) Bác Phan Văn Khải đă từng nói "tham nhũng là lỗi hệ thống" như vậy muốn chống tham nhũng th́ phải thay đổi toàn bộ hệ thống chính trị, tức là thay đổi thể chế chính trị. Tại sao cứ cố chấp, bảo thủ, càng "giữ vững" th́ càng sa lầy, càng đau đớn đến chết mà thôi.

15) Tại sao người VN ở trong nước th́ không phát triển được, hoặc rất mờ nhạt mà ra nước ngoài lại phát triển rực rỡ. Chỉ khi nào họ được thế giới công nhận th́ các bác nhà ḿnh mới công nhận họ >>> Super bó tay, c̣n nếu như có bằng cấp ở nước ngoài về VN các bác nhà ḿnh không công nhận (ông bạn của bố tôi có bằng tiến sỹ ở nước ngoài nhưng về VN các bác nhà ḿnh phủi tay , bảo làm ǵ có chuyện đó). XH Việt Nam thiếu dân chủ, cởi mở, tư duy Giáo dục cổ hủ, sai lầm, nguyên nhân sâu xa chính là do chủ nghĩa XH gây ra.

16) Trong giảng dạy triết học thật trơ trẽn khi nói CNXH, triết học Mác Lê , tư tưởng HCM là chân lư khi không cho học các chủ nghĩa khác, không cho học các tư tưởng khác mà cố nhiên coi những thứ dạy đó là tốt nhất, không hề có sự phản biện, so sánh, làm sao biết được cái nào là tốt nhất? ??
Ngay cả Các Mác, Ăng Ghen, Lenin và Bác Hồ đều đă từng gặp sai lầm, chẳng có ǵ đảm bảo tư tưởng, triết học của họ là chính xác 100%.
Cụ Các Mác cũng nói cần phải phát triển triết học của cụ mới được mà tại sao ĐCS lại đóng kín, không hề phát triển tư tưởng ??

17) Khẩu hiệu "Dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh" đến nay vẫn chưa có nội dung nào đạt được (60 năm rồi), thực tế th́ dân nghèo (630 USD/người/năm trong năm 2005), nước yếu, xă hội đầy rẫy bất công, thiếu dân chủ, thiếu văn minh. Trong khi đó các nước khác không theo CNXH th́ các giá trị đó đă đạt được phần nào: Malaysia thu nhập b́nh quân gấp 8 lần Việt Nam, nước khá mạnh, được thế giới nể trọng, xă hội công bằng, minh bạch, dân chủ , công khai hơn.

18 ) Cùng một đích xuất phát như nhau tại sao các nước khác họ đi nhanh hơn ta rất nhiều lần, c̣n ta chế độ "ưu việt" mà lại tiến rất chậm (theo định nghĩa vận tốc tương đối th́ ta đi lùi so với thế giới) như thế cái "ưu việt" đó chỉ là trên giấy, không khả thi chút nào.

19) Mồm th́ nói thể chế khác làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, vậy ở VN chẳng phải các bác lănh đạo càng giàu có, xa hoa th́ dân càng nghèo khổ, cùng cực hay sao >>> Chênh lệch quá lớn, mà những kẻ bất tài vô dụng lại giàu hơn gấp trăm lần dân đen mới đau chứ. C̣n như ở thể chế khác một người cực giàu nhưng họ có tài năng, có sắc đẹp , người dân ở đó họ vẫn ngưỡng mộ, đâu có ấm ức, tức tối những kẻ bất tài, vô dụng, xấu xí mà giàu có như ở ta đâu.

20) Thể chế chính trị hiện nay làm chảy máu chất xám quá lớn, đa số những du học sinh đă đi ra nước ngoài đều làm việc ở nước ngoài luôn, không quay về nước nữa. Chính bởi cái tư tưởng con ông cháu cha (phong kiến trá h́nh), chính sách bó hẹp, không thu hút được nhân tài, cơ chế cào bằng, trả lương thấp, về lại bắt làm việc "vớ vẩn", trong khi đáng ra họ phải làm giám đốc, được trả lương cao, đăi ngộ hậu hĩ >> Vứt. Hăy nh́n sang nước Nhật có thi tuyển lănh đạo công khai minh bạch, bất kể tuổi tác, ai có tài nhất định được làm lănh đạo, c̣n ta cứ phải "sống lâu mới lên lăo làng" tức là cứ phải đi lên từ từ, dần dần từ dưới lên trên >>> tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, ngu xuẩn.

21) C̣n thi tuyển công chức ở ta ư. Con cháu các ông lớn giở hẳn sách lên trên bàn chép >>> bó tay toàn tập, c̣n nói được ǵ nữa. (chính 1 người em họ của tôi đi thi kể lại).

22) Lượng hoa kiều về Trung Quốc XD Đất nước lớn như thế, c̣n VN th́ sao? Số Việt kiều về nước quá ít >>> Cơ chế chính sách quá kém.

23) Tại sao các nhà đầu tư thích đầu tư vào miền Nam hơn (Sài G̣n, B́nh Dương,..), bởi v́ càng xa thủ đô XHCN th́ càng ít tham nhũng hơn, càng công khai, minh bạch hơn, XHCN đồng nghĩa với tham nhũng, miền Nam có đầu óc tư bản, đầu óc làm ăn hơn, vậy th́ c̣n giữ CNXH làm ǵ nữa ?? Đến khi nào trở về thời kỳ đồ đá các bác nhà ḿnh mới bỏ à ...?

24) Chúng ta giống như Tố Hữu đứng giữa hai ḍng nước: ḍng nước XHCN đục ngầu, tối tăm, cá chết la liệt, hăy chọn một ḍng nước khác trong sạch hơn, cá bơi tung tẩy, tươi sáng hơn...

25) Chảy máu tài nguyên thô: Hỡi ôi rừng vàng bán rẻ gỗ nguyên liệu cho nhà tư bản với giá rẻ mạt, than đá bán rẻ cho Nhật , Trung QUốc, biển bạc mặc sức cho các nhà tư bản lướt như con thoi, c̣n vô số tài nguyên thô bán rẻ cho nhà tư bản ??? Vậy tại sao ta không trở thành nhà tư bản để khỏi phải bán tài nguyên thô với giá rẻ mạt, để khỏi bị chảy máu tài nguyên ?? Đất đai ph́ nhiêu giờ đây để cho nhà tư bản thuê với giá rẻ mạt, nhục lắm VN ơi, c̣n đâu thể diện quốc gia, các vua Hùng chắc cũng phải lấy mo che mặt v́ bầy con cháu bất hiếu.

26) Xuất khẩu lao động, Xuất khẩu vợ, Xuất khẩu gái để cho nhân dân sang đất người bị lừa đảo, bị chửi rủa, hành hạ, thậm chí bị bức tử nơi đất khách quê người >>> Đau xót lắm thay, tổ quốc 4000 năm đó ư, con rồng cháu tiên đó ư ?? Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ chắc cũng không ḱm được nước mắt trước cảnh đó... Sao không chuyển thành nước tư bản để không phải xuất khẩu lao động ?

27) ĐCS càng che dấu sai lầm, càng bưng bít th́ người dân càng phẫn nộ, càng bộc lộ cái thực tế thối nát, xấu xa của ĐCS, không dám nhận lỗi, không dám nhận sai, không dám chịu trách nhiệm trước dân, không dám thừa nhận ḿnh lănh đạo đất nước. >>> Thối nát. 83 triệu dân hăy cùng dấy binh khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của ĐCS, giải tán ĐCS, thiết lập 1 thể chế chính trị mới đem lai tương lai tươi sáng hơn cho đất nước.

28 ) Ông Karl Marx đă từng sai lầm khi lư luận và thực tiển không khớp nhau, Enghen đă từng sai lầm, Lenin từng sai, cụ Hồ cũng từng sai trong cải cách ruộng đất. Như vậy CNXH cũng là sai lầm, là ngơ cụt của lịch sử.

29 ) ĐCS vừa hành pháp , vừa tư pháp, vừa lập pháp, nghĩa là ĐCS tự cho ḿnh quyền sinh, quyền sát, tự cho ḿnh quyền đứng ngoài ṿng hiến pháp và pháp luật.

30 ) V.I.Lenin từng nói "Lư luận không gắn với thực tiễn là lư luận xuông, thực tiễn không có lư luận dẫn đường là thực tiễn mù quáng", như vậy ĐCS hoàn toàn sai lầm khi thực tiễn và lư luận không hề gắn kết với nhau mà hoàn toàn rời rạc (nói một đằng, làm một nẻo). Mà những người dạy chính trị với triết học có gắn lư luận với thực tiễn đâu, họ chỉ như những cái máy nhồi sọ người khác và bị người khác nhồi sọ.

31 ) Các ông phát thanh viên luôn mồm nói "tồn vong chế độ", nhưng cái chế độ này là không tưởng, không khả thi, nó chỉ tốt đẹp trên lư thuyết, là giấc mơ của loài người và măi măi không hiện thực (hay ít nhất cũng 1000 năm nữa). Như vậy theo đuổi chế độ này là tả khuynh, nôn nóng, nếu 1000 năm nữa mới tới CNXH th́ ta cứ theo CNTB để làm giàu trước, 1000 năm nữa quay lại CNXH cũng chưa muộn.

Kết luận:

CNXH chỉ có lợi cho giai cấp lănh đạo để cho bọn chúng vơ vét của cải của dân và có những đặc quyền đặc lợi, chúng là bọn tư bản đỏ thối nát, cướp của, giết người. Càng "giữ vững" CNXH là càng đau đớn, xót xa, là máu và nước mắt tiếp tục tuôn chảy. Thay đổi thể chế chính trị để chấm dứt sự đau đớn và mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam thân yêu.
 


Đối đáp

Một anh chàng đến gần làm quen với một cô gái:

- Chủ nhật rồi, anh thấy em đi chơi ở sở thú phải không?

- Đúng vậy, thế anh ở chuồng nào vậy?!Đối đáp (2)

Hai ông già ngồi tán gẫu:

- Tôi có hai thằng con trai. Chắc chắn tôi phải có tới mấy đứa cháu nội.

- Đă chắc là cháu ông chưa mà ông gọi là cháu nội. Tôi th́ chắc ăn hơn. Tôi có con gái nên chắc chắn sẽ có cháu ngoại.

- Thế ông có dám chắc đó là con gái ông không mà bảo là cháu ngoại?Trả nợ

Một chàng trai đang ở trong hiệu thuốc cùng với người bạn thân. Đột nhiên hai tên cầm vũ khí xông vào, quát: "Cướp đây!".

Trong lúc một tên cướp lục soát khách hàng lấy tiền th́ người bạn ghé vào tai chàng trai th́ thầm: "Cầm lấy cái này!".

- Cái ǵ vậy? - Chàng trai th́ thầm hỏi.

- Trả cậu 25 đô la ḿnh nợ tháng trước - người bạn đáp.Phải trả tiền, ngam lúc nào chả được

Hai vợ chồng vào một cửa hàng thời trang, khi người vợ đang thử quần áo, anh chồng quay ra ngắm một cô khác cũng đang thử đồ. Bắt gặp chồng đang nh́n "như ăn vă" người ta, cô vợ hờn dỗi đay nghiến:

- Cô ấy đẹp hơn tôi nhiều lắm hay sao mà anh cứ há hốc mồm ra thế?

- Ờ cũng khá, nhưng vấn đề là ở chỗ anh ngắm cô ta không mất tiền, tội ǵ! C̣n với em th́ khác, anh sẽ phải trả tiền rồi về nhà ngắm bao nhiêu cũng được.Ếch coi bói

Một con ếch điện thoại cho một bà thầy bói và hỏi về cuộc sống t́nh yêu của nó.

- Ngươi sẽ gặp một phụ nữ tuyệt đẹp, người sẽ muốn t́m hiểu và chỉ quan tâm đến cái thực chất bên trong của ngươi mà thôi.

- Thật là tuyệt - Con ếch sung sướng - Thế khi nào th́ tôi sẽ gặp cô ấy?

- Năm tới trong tiết thực tập sinh vật của cô taThế nào là chiến tranh

Một chàng trai trẻ bị điều đi lính, hỏi vị sĩ quan quân đội:

- Tại sao họ lại bắt tôi phải đánh nhau với một người ở đất nước khác, một người mà ngay cả mặt anh ta tôi cũng không biết nữa?

Vị sĩ quan nghe xong liền giải thích:

- Họ không buộc anh phải đánh nhau với những người khác... Họ cũng không yêu cầu anh đánh nhau với những người khác. Chỉ đơn giản là họ cho anh mặc quân phục, đưa anh đến một chỗ khác và đặt vào tay anh một khẩu súng.

- Sau đó họ đưa anh đến chiến trường đối mặt với kẻ thù, người đó cũng có một khẩu súng... rồi họ để anh tự quyết định...Dạy vợ chơi bài

Hai người bạn vừa uống bia vừa trao đổi kinh nghiệm:

- H́nh như cậu dạy cho vợ cậu chơi bài ?

- Đúng vậy ! Có thế mới lấy được tiền từ tay cô ấy. Nộp lương xong, hai ngày sau tớ đă thu lại nửa số tiền nhờ thắng bàiXem thằng ấy c̣n nấp được vào đâu

Ngư dân than phiền với bạn:

- Lần nào đi biển về tao cũng bắt được... một thằng nằm trong gầm giường!

- Hăy kiếm việc ǵ đó trên bờ thôi, đừng đi biền biệt như vậy nữa.

- Vẫn phải đi chứ, nhưng lần này tao đă cưa béng mấy cái chân giường rồi.Khi Colomb có .... vợ

Một anh chàng mới lấy vợ than thở với các bạn trai c̣n độc thân:

- Nếu như Christophe Colomb có vợ, hẳn ông ta đă không phát hiện ra châu Mỹ...

- Tại sao vậy?

- Nàng sẽ hỏi: Anh đi đâu? Cùng với ai? Đi làm ǵ? Bao giờ trở về? Em thấy chuyến đi này của anh sẽ chẳng ích lợi ǵ đâu...


Cái Rất Quư

Con trai :

- Ba ơi, trước khi sáng chế ra ti-vi th́ loài người có cái ǵ hở ba ?

- Có một thứ rất quí con a..

- Thứ ǵ thế ba ?

- Sự yên tĩnh.

Không Thấy Qua

Ngày nọ, từ sáng tới tối, Tuấn và các bạn nhỏ khác cứ chơi rong ngoài Đường, Đến nỗi ḿnh mẩy lấm lem . Má rầy nó:

- Tuấn, áo quần và thân thể con Đều dính śnh Đất, dơ bẩn quá chừng! Con thấy má và ba có dơ như vậy Đâu ?

Tuấn nói:

- Đó là v́ con không thấy má và ba hồi nhỏ dó thôi .Nghi Vấn

Con:

- Bố ơi! Làm một người cha th́ lúc nào cũng phải hiểu biết rộng hơn con của ḿnh, phải không bố?

Bố:

- Phải rồi!

Con:

- Thế th́ ai là người phát minh ra Động cơ hơi nước?

Cha:

- Ông James Watt *

Con:

- Thế sao người cha của ông Watt không phát minh ra Động cơ hơi nước nhi??

--

* James Watt: Kỹ sư người Scotland (1736 - 1819)IMG_2543-Resized-PSD

Khi ôn lại th́ tương lai, quá khứ và hiện tại cho các học sinh lớp 9 - môn tiếng Anh, tôi đưa ra câu hỏi:

- "I am beautiful" thuộc thời nào ?

Một học sinh giơ tay:

- Th́ quá khứ ạ.

Sợ thật

Người đàn bà đưa tờ séc vào quầy rút tiền ở nhà băng, nói lúng túng:

- Xin lỗi v́ chữ kư của chồng tôi không chỉnh lắm… Tôi không nghĩ là ông

ấy lại run đến thế, khi nh́n thấy tôi cầm khẩu súng lục.Qúi Bà Lái Xe

Xe dừng hẳn, vợ hỏi chồng:

- Anh yêu, hăy nh́n xem em đỗ xe có xa lề đường quá không?

- Em định nói đến lề bên nào?

Tài Bán Đồ Cổ

Một anh chàng vào xin việc tại cửa hàng đồ cổ, hỏi sơ qua về tuổi tác và

tŕnh độ xong, ông chủ giơ lên một thanh gỗ mục và hỏi:

- Anh nh́n kỹ đi xem đây là cái ǵ?

- Tăm xỉa răng của hoàng đế La Mă.

- Tốt! Anh có thể bắt đầu làm việc ngay từ bây giờ.

CHÚA Ở KHẮP MỌI NƠIMột vị linh mục đi coi một ṿng trong nhà thờ, bỗng chỉ thấy có

một tên say rượu ngồi x́u trên hàng ghế, tay c̣n cầm chai rượu.Thấy thế, cha liền ôn tồn lên tiếng:

-Này con, con có biết đây là nơi trang nghiêm, có Chúa ngự đây,

sao con lại uống rượu ở đây vậy ?Anh bợm rượu tỉnh bơ đáp lại:

-Vậy thưa cha, xin cha chỉ cho con biết chỗ nào không có Chúa

để con có thể uống được không ? ....V́ cha đạy rằng Chúa ở khắp

mọi nơi, con thấy nơi nào cũng thế thôi ...!!!


Xưng Tội

- Thưa cha, con đă ăn trộm một con ngỗng để thịt trong ngày giáng

sinh!

- Con đă phạm vào một tội lớn, con đừng ăn thịt con ngỗng đó!

- Vâng ạ, thế con mang con ngỗng đó đến cho cha th́ con có được tha

tội không?

- Ta mà thèm lấy con ngỗng đó à, con phải mang trả cho chủ nhân của

nó!

- Nhưng thưa cha chủ nhân của nó không nhận ạ.

- Vậy th́ con có thể thịt nó v́ con cần nó hơn họ.

- Vâng cám ơn cha, chúa sẽ ban phước lành cho cha!

Cha về đến nhà th́ thấy mất một con ngỗng...


Tại sao phụ nữ thích làm đẹp?

Một ông chồng bực ḿnh cằn nhằn bà vợ nhà cứ xài tiền rất nhiều vào việc làm đẹp.

- Các bà chỉ biết chăm chút cho sắc đẹp mà không lo trau giồi đạo đức hay gia trị tinh thần khác ǵ cả.

- Dễ hiểu quá, bà vợ trả lời. Chỉ v́ trên đời này đàn ông đui th́ ít mà đàn ông thiếu thông minh th́ nhiều.


Không biết nó đánh ai.


Tư Tẹo đang đi ngoài đường bỗng thấy một nhóm đàn ông hơn mười người chạy trối chết; đàng sau là một người đàn ông vác gậy rượt theo. Không hiểu chuyện ǵ, tư Tẹo cũng nhập bọn chạy bán sống bán chết.

Được một đỗi, tư Tẹo hỏi:

- Tại sao mười mấy người các ông lại bị nó đuổi đánh và tại sao các ông đông thế này mà lại sợ nó?

- Tụi tui đâu có biết là nó muốn đánh ai trong đám tụi tui đâu à...


Thử Điện

Tại một trạm điện cao thế, anh công nhân đang sữa chữa trên nóc trạm

kêu anh công nhân đứng dưới đất:

- Ê, cậu có thấy 4 sợi dây đang tḥng xuống không? Thấy rồi hả, cầm

lấy 2 trong 4 sợi coi! Có cảm giác ǵ không?

- Không cảm giác ǵ hết!

- Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia, điện cao thế sờ vào là cháy thành

than đó!


Th́ Ra Vậy

Một nhà sinh vật học du lịch ở Roma. Chim bồ câu bay đầy các quảng

trường. Ngài đang thích thú ngắm nh́n th́ một băi phân chim từ không trung

rơi thẳng vào đầu ngài. Ngài lẩm bẩm: "Cảm ơn trời. Bây giờ tôi đă hiểu v́ sao

loài ḅ không nên có cánh".


Thế Nào Là Danh Tiếng

Ba người bạn ngồi nói chuyện về "danh tiếng". Người thứ nhất nói:

- Danh tiếng là được mời vào Nhà Trắng, nói chuyện với tổng thống!

Người thứ hai nói:

- Không, danh tiếng là được mời vào Nhà Trắng, nói chuyện với tổng

thống, và khi đường dây nóng trong Nhà Trắng cắt ngang cuộc nói chuyện,

tổng thống cũng chẳng thèm nhấc máy!

Người thứ ba nói:

- Không phải, danh tiếng là được mời vào Nhà Trắng, nói chuyện với tổng

thống, và khi đường dây nóng trong Nhà Trắng cắt ngang cuộc nói chuyện,

tổng thống nhấc máy, nghe mấy giây rồi nói: "Này, điện thoại của anh đấy".


Tin Buồn

Bill, Jim và Scott thuê một căn hộ trên tầng 75 một cao ốc. Một hôm,

đi làm về, vả ba đều hoảng khi nghe thông báo là thang máy hỏng. Bill nói:

- Đành phải leo cầu thang vậy, nhưng hăy để cho mọi việc thú vị hơn bằng

cách ḿnh sẽ kể chuyện cười suốt 25 tầng đầu tiên, rồi Jim sẽ hát suốt 25

tầng tiếp theo và Scott sẽ kể chuyện buồn suốt 25 tầng c̣n lại...

Đến tầng 26, Bill ngừng kể chuyện và Jim bắt đầu hát. Đến tầng 51,

Jim ngừng hát và Scott bắt đầu:

- Ḿnh sẽ kể câu chuyện buồn nhất trong ngày hôm nay... Ḿnh để quên

ch́a khóa pḥng trong xe ô tô rồi...


Rượu mừng

Một người Anh và một người Ái nhĩ lan lái xe ngược chiều nhau trên một con đường về đêm. Chẳng hiểu sao hai xe cụng đầu, văng ra hai bên đường, bẹp rúm ró. Hai người lồm cồm ḅ ra khỏi xe và mừng rỡ v́ c̣n sống.

Người Anh nói với người Ái nhĩ lan: "Đây là một dấu hiệu của Thượng đế khiến chúng ta đổi thù thành bạn."

Người Ái nhĩ lan nghĩ một chút rồi nói: "Phải đấy, chúng ta nên kết bạn. Để tôi xem có cái ǵ cho chúng ta ăn mừng không."

Anh ta lấy trong thùng xe ra một chai rượu whiskey và mời người Anh uống: "Đây cũng là một dấu hiệu của Thượng đế cho chúng ta để mừng t́nh bạn."

Người Anh khen phải, cầm chai rượu và tu một hơi phân nửa, xong đưa chai rượu lại cho người bạn mới và nói: "Đến lượt bạn."

Người Ái nhĩ lan vặn nút chai rượu lại, đem cất đi: "Không, tôi phải chờ cảnh sát tới."


THUẾ


Một cậu bé cầu nguyện Chúa trong 2 tuần để xin 100$ nhưng không có điều ǵ xảy ra.

Cậu quyết định viết thư cho Chúa. Bưu điện thấy địa chỉ trên lá thư là CHÚA, U.S.A., bèn chuyển đến cho Tổng Thống Mỹ.

Ông này lấy làm cảm động, ra lệnh cho bí thư gửi cho cậu bé 5$ v́ ông nghĩ rằng như thế là đủ cho cậu bé.

Nhận được tiền, cậu viết thư trả lời Chúa như sau: "Cám ơn Chúa đă gửi tiền cho con. Nhưng sao Chúa gửi qua Washington D.C. để bọn đểu ấy đánh thuế con tới 95$"


Ai thông minh hơn.

Một nhà báo phỏng vấn một ngôi sao điện ảnh:

-Bà cho rằng đàn ông và đàn bà ai thông minh hơn thưa bà?

-Tất nhiên là đàn bà.Thế anh có lúc nào nghe thấy về một người phụ nữ nào đó chịu mất tính mạng của ḿnh chỉ v́ người đàn ông có bộ gị đẹp chưa?
 


031407