Bàn về Tiền phạt trong luật lưu thông năm 2007

Theo tin của Việt Báo:

SACRAMENTO, Calif. (VB) -- Nếu bạn đang laí xe tại tiểu bang California, xin chú ư: chỉ hơn một tuần nữa, tiểu bang sẽ áp dụng một số quy định mới về tiền phạt đối với những người lái xe phạm luật.

Sau đây là các luật mới về tiền phạt hiệu lực kể từ ngày 1-7-2007:

- Trong khi lái xe, dùng tay sử dụng điện thoại di động sẽ bị phạt 285$ (nghĩa là, bạn có thể dùng điện thoại qua dây nối vào tai, nhưng hai tay không có quyền cầm phone).

Không đúng, luật này không áp dụng cho tới 1 tháng 7 năm 2008. Lần đầu tiên chỉ bị phạt $70, lần thứ hai $175. SB1613 – CVC 23123 (chưa có trong CVC và bảng giá tiền phạt).

- Cấm dùng điện thoại, dù không dùng tay, trong khu đang sửa đường, phạt gấp đôi kể từ 1-7-2007.

Chưa nghe nói tới. Không có luật này trong California Vehicle Codes 2007

- Sử dụng sai làn đường carpool (theo luật phải trên 2 người), lần đầu bị phạt 1,068.50$. Lần thứ nh́, phạt gấp đôi, lần thứ 3 bị gấp 3, lần thứ 4 bị treo bằng lái.

Không đúng. Theo bảng giá tiền phạt, tội này chỉ phạt $350 cho năm 2007. Năm 2008 sẽ tăng lên $380. CVC 21655.5 (b). tội này mang 0 điểm. Nên nhớ, chạy trong car-pool lane một ḿnh sẽ bị tội 0 điểm nhưng cán qua hai lằn vàng để vào car-pool lane, dù có hai người cũng bị phạt $350 và mang 1 điểm trong hồ sơ nếu không đi học.

- Đổi làn đường sai luật, 380$. Đừng cán qua đường kẻ không ngắt quăng, hay đổi làn ở ngă tư. Cản trở giao lộ (như ngă tư...), 485$.

Không đúng. Theo bảng giá tiền phạt, tội này chỉ phạt $135. CVC21460 (a, b)

- Lái xe bằng cách tỳ vai, 450$.

Tỳ vai là ǵ? Không có luật này trong CVC.

- Người ngồi trong xe trên 18 tuổi không mang dây an toàn - cả người lái và người hành khách đều bị phạt.

Đúng. Theo bảng giá tiền phạt, tội này chỉ phạt $70 nếu trên 16 tuổi (CVC 27315), 350 nếu dưới 16 tuổi. CVC 27360 (a, b).

- Chỉ cho chạy quá tốc độ quy định có 3 miles (dặm) thôi.

Không đúng lắm. Theo luật trên 1 mile đă là vi phạm. Trên thực tế, cảnh sát sẽ du di cho ḿnh khoảng 5 miles.

- Say rượu lái xe sẽ vào tù. Và lỗi này sẽ ghi vào hồ sơ lái xe tới 10 năm.

Đúng. Nếu không gây tai nạn, tội là Misdemeanor, sẽ ở tù quận 48 giờ, ghi vào hồ sơ 2 điểm, nằm trong hồ sơ 10 năm. Số tiền người vi phạm có thể tốn tới khoảng $10,000.

Vi phạm lần thứ hai trong ṿng 10 năm, sẽ bị mang c̣ng điện tử ở chân, xe phải trang bị máy thổi an toàn. Lần thứ ba, sẽ mang c̣ng điện tử ở chân và ở tay (c̣ng tay không cho phép người vi phạm uống rượu).

Nếu gây tai nạn, có người chết hay trọng thương, tội sẽ trở thành Felony, người vi phạm có thể ờ tù đến 10 năm tại nhà tù Tiểu bang.

Trần Quốc Sỹ

Diamond Traffic Safety School
13372 Goldenwest St. Ste.106
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 890-7171

www.diamondtrafficschool.com