Kỹ Thuật Lái Xe

Cẩn Trọng

An Toàn và Đúng Luật

 

Trần Quốc Sỹ

 

DIAMOND

TRAFFIC SAFETY SCHOOL

 

13373 Goldenwest St, Ste. 106

Westminster, CA 93683

Tel:  (714) 890-7171

Email:  info@diamondtrafficschool.com

Web:    www.diamondtrafficschool.com

 

Copyright © 2007 by Diamond Traffic Safety School. 

All Rights Reserved.

 

 Bạn có thể:

 * Xem cẩm nang này trong slide shows sau đây:   1   2

 

 * Bấm vào số trong bản sau đây để đọc từng trang trong Trang chính
   * Bấm vào đây để tải Trang chính xuống dưới dạng   pdf

  

      1      2      3      4     5      6      7      8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40
    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60
    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80
    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100
  101   102  103  104  105  106  107   108  109  110  111   112  113  114  115  116  117   118  119    120
  121   122  123  124  125  126  127   128  129  130  131   132  133  134  135  136  137  138    139    140
  141   142  143  144  145  146  147   148  149  150  151   152  153  154  155  156  157  158    159    160
  161   162  163  164  165  166  167   168  169  170  171   172  173  174  175  176  177  178    179    180
  181   182  183  184  185  186  187   188  189  190  191   192  193  194  195  196  197  198    199    200
  201   202  203  204  205  206  207   208  209  210  211   212  213  214  215  216  217  218

 

MỤC LỤC

***

 

CHƯƠNG 1:  SỰ HIỂU BIẾT THÔNG THƯỜNG VỀ VIỆC LÁI XE

 

A. LÁI XE LÀ TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TRỌNG

 

B. TUÂN HÀNH LUẬT LỆ LƯU THÔNG

 

C. THÁI ĐỘ HOÀ NHĂ LÀ CH̀A KHOÁ CỦA SỰ AN TOÀN

 

 

CHƯƠNG 2:  SỬ DỤNG VÀ BẢO TR̀ CÁC THIẾT BỊ TRÊN XE

 

A. ĐÈN

 

B. THẮNG

 

C. KÍNH CHẮN GIÓ VÀ KÍNH CHIẾU HẬU

 

D. KÈN

 

E. VỎ XE

 

F. DÂY LƯNG AN TOÀN

 

 

CHƯƠNG 3:  KỸ THUẬT LÁI XE CẨN TRỌNG

 

A. CÀCH CƯ XỬ VÀ THÁI ĐỘ NHĂ NHẶN KHI LÁI XE

 

B. THÍCH ỨNG VỚI MỌI HOÀN CẢNH VÀ MÔI TRƯỜNG

 

C. NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN

 

D. PHƯƠNG CÁCH TRÁNH TAI NẠN

 

 

CHƯƠNG 4:  LUẬT CĂN BẢN TỐC ĐỘ

 

A. MỤC ĐÍCH CỦA LUẬT TỐC ĐỘ CĂN BẢN

 

B. MỤC ĐÍCH CỦA LUẬT TÔC ĐỘ TỐI THIỂU

 

C. TỐC LỰC GIỚI HẠN CHO TỪNG KHU VỰC

 

D. TỐC LỰC GIỚI HẠN CHO TỪNG LOẠI XE

 

E. TỐC LỰC VÀ KHOẢNG CÁCH THẮNG

 

F. TỐC LỰC TỐI ĐA TẠM THỜI

 

H. TỐC LỰC GIỚI HẠN TIÊU BIỂU

 

I. LUẬT LỆ VỀ TỐC LỰC TỐI THIỂU

 

J. TỐC LỰC TỐI ĐA CHO TỪNG LOẠI XE

 

 

CHƯƠNG 5:  DÙNG LÔI ĐI ĐÚNG CÁCH

 

A. LÀN ĐƯỜNG DÀNH RIÊNG

 

B. VỊ TRÍ CỦA XE TRONG LÀN ĐƯỜNG

 

C. CÁCH DÙNG LẮN ĐƯỜNG VÀ LỐI THOÁT

 

D. LẰN ĐƯỜNG

 

 

CHƯƠNG 6:  CÁCH DE LUI AN TOÀN

 

A. KIỂM SOÁT SAU XE TRƯỚC KHI VÀO XE

 

B. TẦM NH̀N VÀ CÁCH QUAY NGƯỜI

 

C. ĐIỀU CHỈNH TÔC LỰC

 

D. BẺ LÁI

 

E. KHI SỰ DI CHUYỂN BỊ GIỚI HẠN

 

 

CHƯƠNG 7:  GIAO THÔNG TẠI NGĂ TƯ

 

A. CÁCH NHẬN BIẾT NGĂ TƯ

 

B. PHƯƠNG CÁCH LÁI XE TẠI NGĂ TƯ

 

C. QUẸO TRÁI - ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ

 

D. QUẸO PHẢI - ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ

 

E. QUẸO CHỮ U

 

F. ĐI THẲNG

 

G. DÙNG ĐÈN NHÁY CHO QUẸO VÀ DỪNG LẠI

 

 

CHƯƠNG 8:  QUA MẶT

 

A. QUA MẶT VÀ BỊ QUA MẶT

 

B. KHI ĐƯỢC phép QUA MẶT

 

C. KHI CẤM QUA MẶT

 

D. TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

 

E. TRƯỜNG HỢP NGUY HIỂM ĐỂ QUA MẶT

 

F. CƠ HỘI ĐỂ QUA MẶT

 

G. PHƯƠNG CÁCH ĐỂ QUA MẶT AN TOÀN

 

H. KHI BỊ QUA MẶT

 

I. CHUẨN BỊ QUA MẶT

 

 

CHƯƠNG 9:  LÁI XE TRONG THÀNH PHỐ

 

A. GIẢM TỐC ĐỘ

 

B. QUAN SÁT ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT

 

C. ĐẶT CHÂN TRÊN BÀN THẮNG – KHÔNG RÀ THẮNG

 

D. QUA MẶT TRONG THÀNH PHỐ

 

E. CHỌN LÀN ĐƯỜNG

 

F. VỊ TRÍ CỦA XE

 

G. CHỌN ĐƯỜNG AN TOÀN

 

H. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

 

CHƯƠNG 10:  LÁI XE TRÊN XA LỘ

 

A. CHỌN ĐƯỜNG ĐI

 

B. VÀO XA LỘ

 

C. NHỮNG LỖI THÔNG THƯỜNG KHI VÀO XA LỘ

 

D. VÀO XA LỘ TRỰC TIẾP – KHÔNG LÀN ĐƯỜNG GIA TÔC

 

E. TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

 

F. RA XA LỘ

 

G. ĐƯỜNG RA

 

H. CHỌN LÀN ĐƯỜNG THÍCH HỢP

 

I. TỐC LỨC GIỚI HẠN

 

J. CÁCH ĐỔI LÀN ĐƯỜNG ĐỂ AN TOÀN

 

K. TH̉I ĐIỂM LƯU THÔNG TRÊN XA LỘ

 

L. GIÚP TÀI XẾ KHÁC RA HAY VÀO XA LỘ

 

M. TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP TRÊN XA LỘ

 

N. XE HƯ

 

O. TRỞ VÀO XA LỘ

 

P. NHỮNG VẤN ĐỀ TRÊN XA LỘ

 

Q. TRẠM THÂU TIỀN - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 

 

CHƯƠNG 11:  LÁI XE TRÊN XA LỘ NGOẠI Ô

 

A. KHU VỰC THƯỜNG NGUY HIỂM

 

B. NHỮNG NGƯỜI DÙNG XA LỘ NGOẠI Ô

 

C. MÔI TRƯỜNG

 

D. GẶP HAY KỀ CẬN VỚI TÀI XẾ KHÁC TRÊN XA LỘ NGOẠI Ô

 

E. T̀NH TRẠNG CỦA XA LỘ NGOẠI Ô

 

 

CHƯƠNG 12:  NHỮNG ĐIỀU KIÊN THỜI TIẾT NGUY HIỂM

 

A. LÁI XE TRONG SƯƠNG MÙ

 

B. TỐC LỰC

 

C. KHI XE BỊ CHẾT MÁY

 

D. LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

 

E. LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG TRƠN TRỢT

 

F. TỐC LỰC

 

G. GIỮ XE TRÊN ĐƯỜNG

 

H. CHẠY QUA VŨNG NƯỚC

 

I. XE BỊ TRƯỢT

 

J. LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG PHỦ TUYẾT HAY ĐÓNG BĂNG

 

K. TỐC LỰC

 

L. LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH ĐỂ TRÁNH BỊ TRƯỢT

 

M. PHƯƠNG CÁCH THOÁT KHI XE BỊ TRƯỢT

 

N. KHỞI ĐỘNG XE KHI BÁNH XE KHÔNG BÁM ĐƯỜNG

 

O. PHƯƠNG CÁCH THOÁT KHI BỊ KẸT TRONG LẦY

 

P. XE HƯ

 

 

CHAPTER 13:  RƯỢU VÀ CÁC LOẠI MA TUƯ

 

A. RƯỢU

 

B. CÁC LOẠI MA TÚY

 

C. H̀NH PHẠT

 

 

CHAPTER 14:  TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TÀI XẾ

 

A. SỰ AN TOÀN CỦA NGỬI ĐI BỘ

 

B. SỰ AN TOÀN CỦA NGƯỜI LÁI XE GẮN MÁY

 

C. SỰ AN TOÀN CỦA NGƯỜI LÁI XE ĐẠP

 

D. LINH TINH

 

E. THỦ TỤC PHẢI LÀM KHI LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN

 

F. TAI NẠN VÀ KHAI BÁO

 

G. TRÁCH NHIỆM TÀI CHÁNH

 

H. LUẬT LỆ VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI CHÁNH

 

 

CHƯƠNG 15:  DẤU HIỆU LƯU THÔNG VÀ ĐÈN KIỂM SOÁT

 

A. NHẬN BIẾT DẤU HIỆU LƯU THÔNG

 

B. LẰN KẺ VÀ MÀU SƠN BỜ LÊ

 

C. NHỮNG LẰN KẺ KHÁC VÀ MÀU

 

D. GIAO LỘ VÀ NHỮNG CHỖ PHẢI DỪNG LẠI

 

E. NHẬN BIẾT VÀ HIỂU NHỮNG DẤU HIỆU LƯU THÔNG

 

F. NHỮNG PHƯƠNG CÁCH ĐỂ ĐIỀU HOÀ LƯU THÔNG

 

G. NHỮNG CHỖ DỪNG ĐẶC BIỆT

 

 

CHƯƠNG 16:  BẰNG LÁI XE VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 

A. ĐẶC ÂN ĐỂ ĐƯỢC LÁI XE

 

B. HỆ THỐNG ĐIỂM CỦA DMV

 

 

 

 

All Rights Reserved.