Những Điều Cần Biết Về Luật

Sử Dụng Điện Thoại Di Động Khi Lái Xe

***

 

Kể từ tháng 7 năm 2008, Tiểu bang California sẽ áp dụng điều luật CVC 23123 và CVC 23124 về việc sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe.  Vi phạm lần đầu tiên sẽ bị phạt 20 đô (cộng tiền toà, vị chi 76 đô), vi phạm mỗi lần sau đó sẽ bị phạt 50 đô (cộng tiền toà, vị chi 190 đô).

 

Dưới đây là những câu hỏi và trả lời liên quan đến luật này.

 

1.  1. Hỏi:  Khi nào luật về sử dụng điện thoại di động khi lái xe được áp dụng ?

        

     Đáp:      1 tháng 7 năm 2008

 

2. 

2.  2. Hỏi:   Điều khác biệt giữa luật CVC 23123 và CVC 23124 là ǵ?

 

     Đáp:   CVC 23123 nghiêm cấm người tài xế sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe.  Tài xế trên 18 tuổi có thể sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe nếu không cầm điện thoại trên tay (phải dùng ống nghe hay speaker phôn). 

 

CVC 23124 tuyệt đối nghiêm cấm những tài xế dưới 18 tuổi sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe mặc dù không cầm điện thoại trên tay (dùng ống nghe hay speaker phôn).

 

 

3.  3. Hỏi:  Tiền phạt bao nhiêu? 

       

     Đáp:  Vi phạm lần đầu tiên sẽ bị phạt 20 đô (cộng tiền toà, vị chi 76 đô), vi phạm mỗi lần sau đó sẽ bị phạt 50 đô (cộng tiền toà, vị chi 190 đô).

 

 

4.  4. Hỏi:    Tội này bao nhiêu điểm ?  Có phải đi học không?      

    

    Đáp:   Giống như luật seatbelt, tội này là 0 điểm, không phải đi học nếu người vi phạm không muốn, tuy nhiên DMV sẽ ghi vào hồ sơ lái xe một lỗi 0 điểm.

 

 

5.  5. Hỏi:   Những hành khách trên xe có bị chi phối bởi luật này không?

    

     Đáp:  Không.  Luật này chỉ áp dụng cho người tài xế.

 

 

6.  6. Hỏi:   Có trường hợp ngoại lệ không?

    

    Đáp:  Có.  Những tài xế của các loại xe khẩn cấp (xe cứu thương hay cứu hoả, …) trong khi thi hành công vụ, hoặc những tài xế đang lái xe trong phần đất của tư nhân.

 

 

Tài xế trên 18 tuổi

 

 Tài xế trên 18 tuổi có thể sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe nếu không cầm điện thoại trên tay (phải dùng ống nghe hay speaker phôn). 

 

 

7.  Hỏi:   Tôi là tài xế trên 18 tuổi, luật có cấm tôi bấm số điện thoại khi lái xe không?

    

    Đáp:  Không.  Tuy nhiên, giới chức thẩm quyền khuyên người tài xế không nên hay giới hạn tối đa việc bấm sốđiện thoại trong khi lái xe.

 

8.  Hỏi:  Tôi có thể dùng ống nghe không dây (blue tooth) hoặc ống nghe có dây không?

    

    Đáp: Được.  Tuy nhiên, luật cấm người tài xế che cả hai lỗ tai.

 

 

9.  Hỏi:      Luật có cấm người tài xế trên 18 tuổi gửi lời nhắn bằng chữ (text messaging) trong khi lái xe không?

   

    Đáp: Không.  Tuy nhiên, cảnh sát có thể cho bạn ticket về tội lơ đăng hoặc phân tâm trong lúc lái xe.  Giới chức thẩm quyền khuyên người tài xế không nên hay giới hạn tối đa việc gởi lời nhắn bằng chữ trong khi lái xe.

 

 

 Tài xế dưới 18 tuổi

 

CVC 23124 tuyệt đối nghiêm cấm những tài xế dưới 18 tuổi sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe mặc dù không cầm điện thoại trên tay (dùng ống nghe hay speaker phôn).

 

 

10.  Hỏi:  Tôi  là tài xế dưới 18 tuổi, tôi có thể sử dụng điện thoại di động để nói chuyện hay gởi lời nhắn bằng chữ (text messaging)  trong lúc lái xe mặc dù tôi không cầm điện thoại trên tay (dùng ống nghe hay speaker phôn) không?

 

     Đáp:   Không.  CVC 23124 tuyệt đối nghiêm cấm người tài xế dưới 18 tuổi sử dụng điện thoại di động dù để nói chuyện hay gởi lời nhắn bằng chữ (text messaging)  trong lúc lái xe mặc không cầm điện thoại trên tay (dùng ống nghe hay speaker phôn).   Trường hợp ngoại trừ duy nhất là khi bạn phải dùng phôn để gọi trong trường hợp khẩn cấp (gọi sở cảnh sát, sở cứu hoả hay bệnh viện).

 

11. Hỏi:   Cha mẹ tôi có thể cho phép tôi sử dụng điện thoại di động để nói chuyện hay gởi lời nhắn bằng chữ (text messaging) trong lúc lái xe mặc dù tôi không cầm điện thoại trên tay (dùng ống nghe hay speaker phôn) không?

 

     Đáp: Không.  Trường hợp ngoại trừ duy nhất là khi bạn phải dùng phôn để gọi trong trường hợp khẩn cấp (gọi sở cảnh sát, sở cứu hoả hay bệnh viện).

 

 

12. Hỏi: Luật này có áp dụng cho người tài xế dưới 18 tuổi nhưng không có cha mẹ hay người giám hộ không?

    

                       Đáp: Có.  Luật áp dụng cho tất cả tài xế dưới 18 tuổi .

 

 

13. Hỏi:      Luật này có áp dụng cho người tài xế dưới 18 tuổi khi có cha mẹ, người giám hộ hay người trên 25 tuổi ngồi chung xe không?

    

    Đáp: Có.  Luật áp dụng cho tất cả tài xế dưới 18 tuổi mặc dù có cha mẹ, người giám hộ hay người trên 25 tuổi ngồi chung xe.

 

 

 14. Hỏi:     Tôi  là tài xế dưới 18 tuổi, người cảnh sát có quyền chận tôi lại nếu trông thấy tôi đang sử dụng điện thoại di động nhưng tôi không cầm điện thoại trên tay hay không?

 

Đáp:  Không.  Cho những tài xế dưới 18 tuổi, cảnh sát chỉ có thể chận bạn lại nếu trông thấy bạn đang sử dụng điện thoại di động nhưng bạn không cầm điện thoại trên tay, trừ khi bạn vi phạm một lỗi khác.  Tuy nhiên, nếu ông ta thấy bạn sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe mà bạn đang cầm điện thoại trên tay, bạn sẽ bị ông ta chận lại.

  

 

Trần Quốc Sỹ

Hiệu Trưởng/Giảng Viên Toà Westminster

Giám Đốc Điều Hành

Diamond Traffic Safety School