Kỷ Niệm Ngy Quốc Hận

Trang Thơ của Người Quốc Gia

MAI TI ĐI
NGẬM NGI THONG QUA ...
Nhớ về Si Gn--Thng Tư Đen

Một Bi Thơ Khng Tựa

Qu Hương v Chủ Nghĩa
TỪ NGY CC BC V Y
Trả ta sng ni (MG):  : 1   2
Viết Mi Tn Người BNG DNG TỤYỆT VỜI
Mai ti chết KHP LẠI QU KHỨ
V CỜ HỒN HOANG TRN BIỂN CT
GỬI SNG CHO TAO GỬI NGƯỜI LNH BẮC QUN
Hy Chụp Gim Ti LỜI MỘT THUYỀN NHN
Lin Khc Thơ (VAQ) Lời Qu Hương (Thơ TTD)
Ta Sẽ Về... (VAQ)

V Đề: Hy qun hận th ?
Mưa Thng 4 Bn đất, bn biển, bn dn
TUỞNG NHỚ CHUYỆN "CHIẾN THẮNG"..???
Mũ Đỏ TỪ MỘT GC PHỐ
ANH CHẲNG CN BI THƠ CỦA ĐM  
Mưa phn TRANG HẬN SỬ 30 THNG 4

Trang Hận Sử Khi ti chết hy đem ti ra biển

Sao đnh nằm xuống THNG TƯ PHONG KIẾM TỦI HỜN

Thơ thng Tư Thơ Thng Tư  1   2   3

Saigon năm xưa Người Lnh VNCH (HV)

 Con đ lầm SNG DẬY TRƯỜNG CA

LỜI NHẮN Ω Thơ Ng Minh Hằng

C B Ngy Xưa

Ω B Đan Vy ht "Chien Sĩ V Danh"

 

Ti liệu c thể tải xuống

-Phỏng vấn B Hồ Tấn Quyền

http://www.megaupload.com/?d=ASGRHQSX

-Quốc Hận (dng PowerPoint để coi)

http://www.megaupload.com/?d=NIJYP153

-VietThuong Noi Ve BuiTin2.mp3

http://www.megaupload.com/?d=XK648ZJ2

-VietThuong Noi Ve BuiTin1.mp3

http://www.megaupload.com/?d=5MHTTUND

-Nhung Bien Co LS Trong Ngay cuoi  4/1975.mp3

http://www.megaupload.com/?d=PPWOJDJS

-CuocThamSatTaiLangBaChucTinhChauDoc

http://www.megaupload.com/?d=HN77AOJ0

-BienCo30-04QuaCaiNhinCuaNguoiLinh2BenChienTuyen

http://www.megaupload.com/?d=ZCZM2860

-BaMuoiNamQuocHanChuyenVuotBienDamMau

http://www.megaupload.com/?d=GCF486R7

-ChuyenBayCuoiCungCuaPanAmNgay24-04-1975

http://www.megaupload.com/?d=FO3CMPHK

-ThamSatTetMauThan1968

http://www.megaupload.com/?d=OZPM8NPG

-BaMuoiNamGhiOnChienSiVNCH

http://www.megaupload.com/?d=AY9TFF8A

-Audio Người Lnh Khng C Số Qun http://www.megaupload.com/?d=7BK5G1L8
-Thuyền nhn VN tai Pula Bidong 30 năm về trước http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=4462053
-cuộc di cư của dn Việt năm xưa http://archives.cbc.ca/society/immigration/topics/524/