www.motgoctroi.com mến chào bạn  

T́m Hiểu Học Vấn tại Hoa Kỳ

   

۞

Cấu trúc Đại Học và Hướng Nghiệp Hoa Kỳ  1    2
 

۞

Hệ thống đại học ở California  1    2   3
 

۞

Các Trường Đại Học Công Tại California    1   2
 

۞

Hoa kỳ: 10 nghề hấp dẫn cho thập niên tới   1   2   3
 

۞

California ưu đăi những nghề ǵ?
 

۞

Học Bổng 1   2   3   4   5   6
 

۞

Chọn trường - Cân bằng thực tế và mộng mơ:  1   2
   

۞

T́m Hiểu Luật Di Trú: Du học

    Quản Trọng thời Đông Chu Liệt Quốc viết:

    Có nghĩa là:

 

Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc

Thập niên chi kế mạc như thụ mộc.

Bách niên chi kế mạc như thụ nhân.

 

 

Kế hoạch một năm: nên trồng lúa.

Kế hoạch mười năm: nên trồng cây.

Kế hoạch trăm năm: nên trồng người.