Xin mời đọc thêm: Một số vấn đề của người Công giáo trước và sau khi di cư vào Nam:  1  2       

 

 

PHÁT DIỆM

 

Đan viện Châu Sơn

LỊCH SỬ GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

Cụ Sáu đối diện với phong-trào Văn-thân

Phát Diệm: T́m về tâm giao

Xây Cất Quần Thể nhà thờ PD: 1  2  3  4  5

Lễ tấn phong Tân Giám Mục PD: 1  2  3  4  5

Giáo Phận Phát Diệm:  1  2 

LHC Sisters: Ḍng Mến Thánh Giá LA (PD)

Du lịch Phát Diệm

Đừng làm hoen ố Tinh thần Lm HOÀNG QUỲNH

Hội Truyền Thống Phát Diệm

Sơ Đồ Các Làng trong Địa Phận Phát Diệm

Nhà thờ Phát Diệm:  1  2   

NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ PHÁT-DIỆM

Người và Việc của  Phát Diệm

Chứng nhân Lịch sử ĐGM Bùi Chu Tạo:  1  2  3

Phát Diệm Người Xưa Thánh Đường (PPS-VNA) (cần thời gian để tải xuống hơi lâu)

 

Nhà Thờ Phát Diệm  (Video)

 

Xin bấm vào đây để xem Phần I tập phim tài liệu về Nhà thờ Phát Diệm trên youtube

(Phần 1: http://youtu.be/Ugpj6Z4gGBE)

 

Xin bấm vào đây để xem Phần II tập phim tài liệu về Nhà thờ Phát Diệm Lời của đá.

(Phần 2: http://youtu.be/6QVqh7GplvU)

 

 Xin mời xem thêm: H́nh Ảnh về Giáo Phận Phát Diêm