B́nh  Xuyên

Người viết: CHÚC CHÂN (Hùng Túy Trước)

Người Mỹ, gốc Việt, ḍng Hoa,
 

Thời buổi Internet, tài liệu tham khảo ở trên đầu ngón tay. Giở trang Google.com trên internet, gơ vào chữ "Binh Xuyen", th́ mấy chục mối (links) nhảy ra. Hàng chữ "B́nh Xuyen: Order and Opium in Saigon" đập vào mắt, đề tài có vẻ hấp dẫn. Đó là một phần của tập tài liệu "The Politics of Heroin in Southeast Asia" do Alfred W. McCoy tham khảo. Ông McCoy viết bài tham khảo vào năm 1972, với đầy đủ chi tiết thời cuộc về t́nh h́nh chính trị vào thời điểm lịch sử Đệ Nhị Thế Chiến ở Đông Nam Á. Bài tài liệu viết có liên quan đến ṿng cung cấp và vận chuyển nha phiến trong vùng. Trong tập tài liệu nầy dành nguyên hai chương nói về B́nh Xuyên.

Theo tài liệu, băng B́nh Xuyên là một đám thảo khấu, cướp sông, trong thập niên 20s, 30s, đóng bản doanh ở Rừng Sát, vùng phía nam Sài G̣n đổ từ nam Chợ Lớn qua Vũng Tàu, khu delta nơi sông Sài G̣n đổ ra biển. Thủ lănh B́nh Xuyên, Bảy Viễn, tên Lê Văn Viễn, xuất thân là một tay du đăng ở Chợ Lớn. Bảy Viễn vốn vô học, năm 17 tuổi bị gia đ́nh từ và mất quyền thừa hưởng gia tài, sống lang thang trên hè phố, gia nhập du đăng, bắt đầu làm tài xế lái xe cho ông "trùm".
(Tôi th́ nghĩ khác. Vào thập niên 30, xe hơi rất hiếm và tài xế có thể hiếm hơn. Muốn có bằng lái xe phải có học và biết chữ Pháp nên Bảy Viễn chắc phải có học. Gia đ́nh Bảy Viễn cũng phải rất giàu nên mới có để lại quyền thừa hưởng cho con. Gia đ́nh nghèo không lo chuyện gia tài. Người ngoại quốc viết tham khảo về Việt Nam có thể không để ư tới một vài chi tiết nhỏ nhưng nói lên nhiều về đời sống Việt Nam.)

Vào năm 1943, 1944, lúc Nhật chiếm đóng Việt Nam, với lực lượng giới hạn, Nhật đă phải vơ trang đám lính Pháp đầu thú dùng để cai quản thành phố Sài G̣n. Đám thảo khấu, cướp sông B́nh Xuyên nhờ móc nối với Nhật để cung cấp các tay lao công, cũng được Nhật tin dùng.

Dần dần Nhật bắt đầu mất tin tưởng vào đám lính Pháp đầu thú v́ một số bắt đầu chống Fascist. Tháng 3 năm 1945, trong ṿng vài giờ, tất cả cảnh sát Pháp ở Sài G̣n bị Nhật gom về bắt giam hết. Lực lượng cảnh sát thành phố đột nhiên bị bỏ trống . Để củng cố vùng Sài G̣n Chợ Lớn, Nhật vơ trang đám thảo khấu B́nh Xuyên. Những nhân vật Mafia Việt như Bảy Viễn được Pháp bắt Chánh Phủ Lâm Thời Việt Nam đưa vào lực lượng cảnh sát. Sài G̣n và Chợ Lớn một thời được cai trị bằng băng đảng.

Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc với quả bom nguyên tử bỏ xuống Hiroshima. Nhật đầu hàng vô điều kiện ngày 15 tháng 8, năm 1945.

Th́nh ĺnh Đồng Minh phải đương đầu với vấn đề giải giới Nhật ở Đông Nam Á. Ngày 12 tháng 9 năm 1945, Tướng Anh Douglas D. Gracey bay vào Sài G̣n với sứ mạng giải giới Nhật. Trong lúc đó Pháp cũng muốn trở lại củng cố thế lực và nền đô hộ ở Đông Nam Á.

Khi đó ở Việt Nam Việt Minh chụp cơ hội lên nắm chính quyền và đ̣i độc lập. Tướng Gracey mặc dầu được lịnh không xen vào chuyện chính trị ở Việt Nam, đă bí mật tái vơ trang khoảng 1.500 lính Pháp, cùng sự hỗ trợ của lính Ấn Độ và tàng binh Nhật đánh vào Sài g̣n. Ngày 22 tháng 9 năm 1945, Việt Minh bị đẩy ra khỏi Sài G̣n và rút về khu vục phía tây thành phố.

Vài tuần sau đó quân Pháp từ Marseille đổ qua tái chiếm lại toàn vùng Nam Việt Nam.
Ở thành phố Sài G̣n và Chợ Lớn, băng B́nh Xuyên với thủ lănh Bảy Viễn và "Đám Sát Thủ" tung hoành làm mưa gió , giết người, tống tiền, và bắt đầu cộng tác với Việt Minh chống Pháp. Để có thêm vây cánh, Việt Minh đưa tổ chức Thanh Niên Tiền Phong vào băng B́nh Xuyên. Một tổ chức trí thức trẻ hội nhập vào một tổ chức Mafia do Bảy Viễn cầm đầu, trấn thủ phía nam và tây ven biên thành phố Sài G̣n. Pháp sau đó đánh mạnh vào ven biên Sài G̣n, đẩy lực lượng B́nh Xuyên cùng đám Thanh Niên Tiền Phong ra khỏi Sài G̣n.

Băng B́nh Xuyên và tổ chức Thành Niên Tiền Phong phải rút sâu về Rừng Sát, khu vực nằm ở phía nam của Chợ Lớn. Tuy nhiên mạng nhện Sát Thủ B́nh Xuyên c̣n lại hơn hai trăm người ở thành phố, vẫn tiếp tục thao túng, giết người, bắt cóc, đ̣i tiền mạp "bảo vệ" - với đồng tiền lúc đó c̣n lớn, casino Đại Thế Giới, đă phải mạp 2,600$ một ngày để "được bảo vệ". Với hệ thống kinh tài mang lại do đám sát thủ, băng B́nh Xuyên củng cố lại lực lượng, có lúc đă lên đến 10 ngàn tay.
Năm 1947, khi Việt Minh tung ra chiến dịch khủng bố, băng B́nh Xuyên giữ vai tṛ chủ yếu. Những vụ ném bom, ám sát bằng mă tấu xẩy ra hàng ngày trong vùng Sài G̣n và Chợ Lớn.

Cộng tác giữa Việt Minh và B́nh Xuyên tuy nhiên có xung khắc từ đầu. Trong khi Việt Minh chủ trương kêu gọi tham gia chống Pháp từ mọi lớp quần chúng khắp nơi, th́ B́nh Xuyên tuy là một tổ chức phi pháp nhưng vẫn tôn trong "tôn ti trật tự" và "lănh thổ" của "anh em". Năm 1946, khi lănh tụ B́nh Xuyên là Ba Dương bị trúng bom chết, Bảy Viễn lên thay thế, đă ra lệnh Đám Sát Thủ, hạ thủ lănh tụ Việt Minh trong vùng là Nguyễn B́nh.

Mặc dầu biết Bảy Viễn phản bội và bí mật cộng tác với Pḥng Nh́ (công an) Pháp, tháng 3 năm 1948, Việt Minh vẫn mời Bảy Viễn về Đồng Tháp Mười để tham dự đại hội đặc biệt nhân ngày kỷ niệm sinh nhật Hồ Chí Minh. Biết đó là cạm bẫy, nhưng Bảy Viễn vẫn tới tham dự, mang theo 200 thủ hạ bản lănh. Trong lúc Bảy Viễn ở Đông Tháp, Việt Minh và đám Thanh Niên Tiền Phong chiếm quyền kiểm soát Rừng Sát và hạ đám tay chân B́nh Xuyên ở đó. Bảy Viễn từ Đồâng Tháp Mười đánh hơi qua sự trở giọng của Việt Minh trong cuộc hội nghị, cùng thủ hạ bỏ trốn về Sài G̣n.

Pḥng Nh́ Pháp v́ muốn lợi dụng mạng lưới t́nh báo của Bảy Viễn để thanh trừng Việt Minh, đă cho xe t́m đến nơi Bảy Viễn trú ẩn, mời Bảy Viễn và thủ hạ ra cộng tác. Pháp đồng ư "cắt đất" cho Bảy Viễn một phần của Chợ Lớn, để đánh đổi bằng cuộc thanh trừng, càn quét sạch Việt Minh vùng Sài G̣n và Chợ Lớn.

Từ đó băng B́nh Xuyên kiểm soát toàn bộ kinh tế đen ở Sài G̣n. Các ṣng bạc Đại Thế Giới, Kim Chung, hệ thống buôn bán á phiện, các ổ nhện (brothel) đều thuộc về băng B́nh Xuyên. Tháng 4, năm 1954, chỉ huy của B́nh Xuyên được làm Giám Đốc Sở Cảnh Sát thành phố.

Pḥng Nh́ Pháp được băng B́nh Xuyên chia tiền. Và v́ cần tiền chi cho điềm chỉ (informer), Pḥng Nh́ đă để băng B́nh Xuyên thao túng toàn vùng Sài G̣n, Chợ Lớn và vùng phụ cận từ Sài G̣n ra Vũng Tàu. Bảy Viễn từ một tên du đăng, lang thang trên đường phố Chợ Lớn khi xưa, nay đă trở thành người giàu nhất vùng.

Thật là một khúc quanh lịch sử quan trọng về vùng Sài G̣n và Chợ Lớn... B́nh Xuyên dậy, với bom nổ ở Sài G̣n và Chợ Lớn năm 1947.

Từ năm 1948 cho đến năm 1955, băng B́nh Xuyên dưới sự bao che của Pḥng Nh́ Pháp, đă công khai "làm ăn" ở Sài G̣n và Chợ Lớn.

Ngày 21 tháng 7, năm 1954, Hiệp Định Geneve được kư kết giữa Pháp và Dân Chủ Cộng Ḥa Việt Nam. Vĩ tuyến 17 tạm thời chia hai nước Việt Nam. Pháp rút khỏi bắc vĩ tuyến 17, với thỏa thuận sau 300 ngày, một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức ở Việt Nam để dân hai miền lựa chọn người lănh đạo và thống nhất đất nước.

Mỹ lúc đó đă có thế lực và ảnh hưởng mạnh mẽ trên chính trường và kinh tế thế giới. Năm 1954 Mỹ đă đưa Ngô Đ́nh Diệm về lănh đạo miền nam . Nhưng với ưu thế chính trị ở Việt Nam, Mỹ e ngại Hồ Chí Minh sẽ được đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử và cộng sản sẽ lan tràn trong toàn vùng. Năm 1955, hàng trăm ngàn người miền Bắc, phần lớn là công giáo, do truyền đơn rải, đă kéo vào nam tránh họa công sản. Ngô đ́nh Diệm sau đó tuyến bố phủ nhận Hiệp Định Geneve. Cuộc tổng tuyển cử 1956 ở Việt Nam không bao giờ xảy ra.

Quân Lực Việt Nam được thành lập ở nam vĩ tuyến 17. Sau khi Hiệp Định Geneve Kư Kết, Mỹ và Pháp đă tranh giành thế lực gay gắt trong việc vơ trang và huấn luyện Quân Lực Việt Nam. Cuối cùng, ngày 11 tháng 2, năm 1955, Pháp chịu nhân nhượng và giao trách nhiệm về Mỹ.

Với các lực lượng Cao Đài, Ḥa Hảo, B́nh Xuyên tiếp tục tung hoành ở miền Nam, mặc dầu được Mỹ đưa về, nhưng Mỹ vẫn e ngại khả năng lănh đạo của Ngô đ́nh Diệm. Lúc đó Ngô đ́nh Diệm muốn tạo khí thế, nên bắt đầu bằng việc thiết yếu là phá vỡ những lực lượng vơ trang miền nam để củng cố vị trí chính trị của ḿnh.

Từ ngày 28 tháng 4, đến ngày 3 tháng 5 năm1955, trận đánh giữa Quân Lực Việt Nam và B́nh Xuyên xảy ra tàn khốc. Các cuộc truy lùng gay gắt trong từng khu phố một, từng căn nhà một, trong vùng Sài G̣n, Chợ Lớn. Số quân đánh trong trận nầy nhiều hơn số quân đánh năm Mậu Thân 1968. Với số tử vong trong trận đánh sáu ngày lên đến năm trăm mạng, thương tích hai ngàn người, và hai chục ngàn người mất nhà cửa.

Quân B́nh Xuyên cuối cùng bị tan rả. Bảy Viễn chạy thoát qua Pháp. Ngô Đ́nh Diệm vào phút trót lấy lại được sự tin tưởng của Eisenhower.
. . .
 

Chúc Chân
Thanks Giving 2004

Trở lại đầu