TI CHIẾM HUẾ 1968

 

NGUỜI MỸ TẠI VN (TT 1968)

 

 

CẨU TN CẢNG SIGN 1968

 

VN BOAT REFUGEE Đ NẴNG