Văn Tế Quốc Tổ và Chiến Sĩ, Đồng Bào đă Hy Sinh


(Gần đến ngày Giỗ Tổ và 30-4, nên làm bài văn tế, để dâng lên Quốc Tổ và tưởng nhớ Đồng bào và Chiến sĩ Quốc gia đă hy sinh)

Hỡi ơi!
Người Việt Hải Ngoại, ngưỡng trông Quốc Tổ
Uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở tâm can
Ba mươi tháng tư dương lịch, ai người tàn phá, tường xiêu, vách đổ?!
Mùng mười tháng ba ngày âm, con cháu hợp quần, lo giỗ, thắp nhang
Cùng một bọc, sao có rắn có hùm, sinh ra loài quỉ đỏ
Với đồng bào, lại nồi da xáo thịt, giết hại giống da vàng
Xin van vái, cầu oan hồn, mong thoát nạn trầm luân, bể khổ
Kính cẩn thưa, để Quốc Tổ, xin giúp khỏi nước mất, nhà tan

Nơi đây!
Nửa quả địa cầu, xa xăm nơi đất mẹ, tâm tư nhung nhớ
Ba triệu đồng bào, thăm thẳm chốn quê cha, tấc dạ lo lường
Chúng con thành khẩn, tề tựu cùng nhau hành lễ
Hương trầm phảng phất, kính cẩn các đấng Tiên vương
Khăn tang trắng, đang phủ trùm trên quê cha, đất tổ
Lá cờ vàng, sẽ trở về tại xứ sở, quê hương

Ôi tưởng nhớ!
Non nước hai miền, giống ṇi đau khổ
Giang sơn một mảnh, khói lửa lầm than
Chiến sĩ quốc gia, hiến thân v́ độc lập, bao chiến công rực rỡ
Quân dân cán chính, bỏ mạng bởi tự do, măi thương tiếc vô vàn
Nhớ mùa hè đỏ lửa, Quân lực Miền Nam, người lính can trường giữ yên trăm họ
Hận ngày tết Mậu thân, đồng bào đất Huế, Việt cộng dă man giết cả mấy ngàn!
Tháng tư đen, ṇi giống xót xa máu đổ!
Ngày hôm ấy, đồng bào thống thiết lệ tràn!
Nghiêng ḿnh trước hương hồn các vị Tướng: Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vĩ
Bái vọng anh linh của: Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam
Nhớ người trai trẻ, vứt áo thư sinh, mặc áo trận, ghi tên lịch sử
Có Ngụy Văn Thà, chiến đấu can trường, giữ Hoàng Sa, tử tiết vẻ vang
Cảm kích anh hùng Trần Văn Bá, lặn lội, hy sinh cho xứ sở
Tiếc thương Đề đốc Hoàng Cơ Minh, bôn ba, tận tụy cứu giang san

Ôi đau thương!
Việt cộng gian manh, mánh mung gom tất cả Bắc Nam làm lở lói
Giống ṇi khốn đốn, liều lĩnh ra đi, bởi chúng cai trị đảo điên
Thuyền nan mong manh, hải tặc cưỡng hiếp, vượt biển phong ba dữ dội
Thân thể yếu ớt, công an bắt bớ, băng rừng gai gốc liên miên
Chúng lại lọc lừa, đày đọa dân kinh tế mới, nhục nhằn như tôi mọi
Nó đưa “Cải tạo” hăm hại quân cán chính xưa, bệnh hoạn vẫn xích xiềng
Tôn giáo than van, mong mỏi quỉ thần đem chúng luận tội
Dân t́nh ta thán, cầu xin trời đất giải khúc oan khiên!

Đau đớn thay!
Nhớ xa xưa, bọn thảo khấu luôn nể nang Quốc Tổ
Nghĩ ngày trước, giặc ngoại xâm măi sợ sệt Tiền Nhân
Nhà Lư, Trần... thuở trước, quân Tàu không sao ngấp ngó
Bọn Việt cộng ngày nay, giặc Bắc chẳng có ngại ngần
Chúng lấy: Đất liền, Bản Giốc, Nam Quan, chẳng thẹn thùng trả nợ
Nó đem: Hoàng Sa, Trường Sa, Tục Lăm, không nhục nhă hiến dâng
Chúng đă đành ḷng làm Việt gian, cho quân Tàu xâm lược, bọn gia nô và nịnh bợ
Nó lại cam tâm để Trung cộng, mở bô xít cao nguyên, đồ bất nghĩa lại bất nhân (*)

Ḷng thành cầu nguyện!
Kính cẩn Quốc Tổ, Tiền Nhân linh thiêng, xét xem chứng cớ
Cầu xin Tử Sĩ, Đồng Bào đă khuất, mong mỏi hiệp thông
Non nước tóc tang, kẻ nơi dương thế, hoặc chốn nhân gian, ḷng đang trăn trở
Nhân dân cơ cực, người cơi thiên đàng, hay miền âm cảnh, dạ cũng xót trông
Van vái khẩn cầu, quốc gia độc lập, bảo toàn đất đai cương thổ
Mong mỏi phù hộ, đất nước tự do, no ấm con cháu Lạc Hồng!

Kính xin chứng giám!

_________________
 


Nguyễn Lộc Yên
Hải Ngoại Mùa Xuân - 2009


(*) - Bô xít: bauxite là loại quặng mỏ, có nhiều vùng ở cao nguyên Việt Nam, có thể biến chế ra nhôm (Aluminium), trung b́nh 4 tấn bauxite sẽ biến chế được 1 tấn nhôm. Nhưng chất phế thải là bùn đỏ, sẽ ô nhiễm môi trường và rất nguy hiểm đời sống đồng bào, chính quyền nô bộc Việt Nam hiện hữu, đang tâm để cho Tàu cộng khai thác và lấn chiếm.