VĂN TẾ ANH HÙNG TUẪN TIẾT VÀ ĐỒNG BÀO CHẾT V̀ TỰ DO

Than ôi!

Đă đành sự tồn vong là do mạng số, nhưng thấy trang anh hùng xả thân v́ nước,

thà chết vinh c̣n hơn sống nhục, đồng bào cảm kích thương yêu.

 

Cho dẫu lẽ tử sinh ấy bởi căn phần, nhưng thương đấng anh hùng vong mạng

v́ tiết tháo danh thơm, chiến hữu cảm phục thương tiếc.

 

Người hiền lương muốn sống trong tự do mà không được sống,

đành đem mạng đổi lấy giá tự-do.

Nhớ xưa:
Vận nước điêu linh, cơ trời cay nghiệt
Giặc cộng bạo tàn nuôi mộng xâm lăng
Đẩy dân chúng vào cảnh lâm than
Đưa đất nước vào trận chiến tương tàn

Dân miền Nam oai hùng giữ nước
Quân dân một ḷng đập tan quân xâm lược
Từ B́nh Giả, Đức-Cơ, qua Pleime Thượng Đức
Giặc từ miền Bắc banh xác phơi thây
Nào Mậu Thân quân dân tiêu diệt
Giặc xâm nhập, sinh Bắc tử Nam
Ḱa Kontum kiêu hùng chiến tích
Đây Dakto – Tân Cảnh nơi chôn vùi xác cộng quân
Thành Quảng –Trị ngọn cờ bay chiến thắng
Trận chiến An-Lộc c̣n oai danh chiến sử
Giặc kinh hoàng, cộng quân kinh hồn bạt vía

Ngặt nỗi cơ trời chưa gặp vận hạnh thông
Lệnh đầu hàng: như chim trời gẫy cánh
V́ thượng lệnh, đoàn hùng binh ră hàng buông súng
Tâm không phục, kẻ sĩ vẫn tiết tháo trung trinh
Bậc trượng phu dùng da ngưa bọc thây
Miền u hiển hai nơi đành vĩnh quyết
Cuộc chính trị đă chế ngự binh hùng tướng mạnh


Vận nước Nam lại do ngoại bang quay cờ chuyển hướng
Cơ cầu thay! Thế thời không thỏa ḷng trang tuấn kiệt, chí hùng anh
Oan uất nhỉ! Quân xâm lược lại chiến thắng người hiền lương giữ nước

Ôi nhớ linh xưa:
Ḷng một ḷng tận trung vơí nước. Dạ miệt mài son sắt chữ Tự-Do
Thê tử chia ĺa. Phụ tử phân ly. Đệ huynh cách biệt
Nhớ luống ngậm ngùi, nghĩ càng thương tiếc
Tiếc là tiếc mảnh ḷng ái quốc. Ngh́n đời c̣n tư vọng tấm trung can
Thuơng là thương tấc dạ phù dân, vạn đại vẫn quan hoài bầu nhiệt huyết
Thương dân mà không bảo vệ được dân. Thương ṇi mà không giữ được nước.
Bậc trượng phu chẳng màng nguy hiểm. Dùng xác thân tô điểm 2 chữ Tự Do
Hồn linh đă hiển hách thành thần mà phong thái vẫn uy nghi lẫm liệt

Ôi! Nay chúng tôi:
Chiến hữu và đồng bào người Việt
Lễ phẩm kính dâng, thành tâm bái yết
Trên hương án chư hồn thiêng phảng phất, xin chứng dám ḷng thành cung tiến hương dâng
Trước bàn thờ, chúng tôi xin tỏ ḷng thành kính tri ân
Vái van hồn thiêng các anh hùng chiến hữu v́ nước phải vong thân
Cùng anh linh đồng bào v́ Tự Do mà đoạn kiếp

Khấn rằng:
Xin hộ tŕ chúng tôi kiên tâm, vững chí hoàn thành sụ nghiệp phục hưng đât nước

thoát ṿng vạn khổ thiên nan


Xin phù trợ chúng tôi bền tâm tranh đấu cho quê- hương sớm được tự-do, dân chủ và hạnh-phúc

Chúng tôi nay: Thành tâm bái lạy

Lưu-Phương (tháng Tư Đen)