Tháng Tư đen

Note: Khi coi Video, xin chờ vài phút để tải xuống

www.motgoctroi.com

 

 

 

Thuyền nhân

  

   ●  Tài Liệu về Tháng Tư Đen

   ●  Vietnam, qu'as tu fait? (P.Darcourt) Mẹ VN ơi

    ●  Tưởng Niệm Tháng Tư Đen (TTD)

   ●  Từ cao nguyên đến quần đảo quên lăng

   ●  Lại một tháng tư

   ●  Tháng Tư Đen: Cùng Nhau Tưởng Niệm

   ●  Thơ Tháng Tư  1   2   3

   ●  Link Video và audio (Để tải xuống)

    ●  V́ sao Quốc Hận