TIỂU ĐOÀN 5 NHẢY DÙ VIỆT NAM (TĐ5NDVN)

5 è BATAILON DE PARACHUTISTES VIETNAMIENS (5è BPVN)

 

TÓM LƯỢC TIỂU SỬ VÀ HÀNH QUÂN CHIẾN ĐẤU KƯ CỦA ĐƠN VỊ

Cựu Mũ Đỏ Phạm Huy Sảnh sưu tầm

 

I/ HÀNH QUÂN TẠI CHIẾN TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG

 

TĐ5ND Việt Nam, thành lập ngày 1-9-1953 tại căn cứ quân sự TÔNG thuộc tỉnh Sơn Tây Bắc Việt. TĐ5ND Việt Nam nguyên thủy được cấu tạo từ quân số của TĐ3 BPC (3 è Bataillon de Parachutistes Coloniaux) đơn vị này bị giải tán vào ngày 31-8-1953, và Đại Đội 23 CIP (Compagnie Indochinoise Parachutiste – 23erCIP) trở thành Đại Đội 4 của Tiểu Đoàn.

 

Những cấp chỉ huy của TĐ5ND vẫn giữ nguyên chức vụ như họ đă đảm trách trong Tiểu Đoàn 3e`BPC, và nhiều quân nhân người Pháp hơn số lượng người Việt Nam, cho nên TĐ5ND có đủ khả năng tác chiến ngay sau khi vừa thành lập, trong lúc Tiểu Đoàn Nhảy Dù Việt Nam tân lập khác đang c̣n được trang bị, bổ sung và huấn luyện tại Hà Nội.

 

22 ngày sau khi thành lập tức là 23-9-53, TĐ5ND đă tham dự Hành Quân (HQ) Brochet cấp sư đoàn tại địa phương tổ chức phối hợp 18 Tiểu Đoàn để tảo thanh vùng Kinh Kẻ Sặt tại đồng bằng Bắc Việt. Trong cuộc HQ này TĐ5ND đă tổn thất 21 chết và 57 bị thương.

 

Cuộc HQ BROCHET kết thúc, TĐ5ND được rút về Hà Nội trong nhiệm vụ bảo vệ phi trường Bạch Mai, cùng một lúc Tiểu Đoàn được tăng cường cán bộ chỉ huy và binh sĩ người Việt.

 

Thời gian từ 27-29 tháng 9, TĐ5ND tham dự HQ Brochet II cùng với Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù Lê Dương, (1er Batailon Etranger de Parachutistes-1eBEP) và Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù Thuộc Địa (1e`Batailon de Parachutistes Coloniaux-1BPC) trong khu vực sông Đinh Hào, đường 192, tỉnh lộ 17 và làng An Vẽ)

 

Từ 29-9 – 1-10 Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù tham dự cuộc HQ Brochet III tại phía Nam của Canal de Bamboux (không rơ địa danh Tiếng Việt?) Mấy ngày sau đó, từ 4-11 tháng 10 lại tham dự cuộc HQ Brochet IV, khi kết thúc cuộc HQ này th́ ngày 12 tháng 10, Tiểu Đoàn di chuyển về Hà Nội để dưỡng quân trước khi được điều động đến Phủ Lỗ vào ngày 25-10 để tham dự cuộc hành quân tảo thanh địch. TĐ5ND đă ở lại đó cho đến khi rút về Hà Nội để chuẩn bị tham dự trận Điện Biên Phủ.

 

Ngày 23-11-1953, TĐ5ND là đơn vị chót được chọn để nhảy xuống Điện Biên Phủ tham dự cuộc HQ Castor và cũng là Tiểu Đoàn Nhảy Dù Việt Nam duy nhất tham dự cuộc hành quân quy mô này. Bất kể những Tiểu Đoàn Nhảy Dù khác cùng tham dự hành quân đă có nhiều chiến tích cũng như những danh xưng rất kêu, như Tiểu Đoàn Xung Kích, Tiểu Đoàn Cảm Tử Lê Dương, Tiểu Đoàn thuộc địa mang từ mẫu quốc (Pháp) qua; nhưng, điểm đặc biệt được ghi nhận tại trận địa là quá nửa con số 4560 quân sĩ được thả dù xuống trong đợt đầu đều là binh sĩ Nhảy Dù Việt Nam, và từ ngày 11-14 tháng 12, TĐ5ND đă chạm súng với nhiều đơn vị địch (CS) lực lượng địa phương. Tiểu Đoàn tiếp tục hành quân khu vực chung quanh căn cứ Điện Biên Phủ.

 

Từ 25-26 tháng 1 năm 1954, TĐ5ND được không vận về Hà Nội để giữ an ninh phi trường. Nhiệm vụ này chấm dứt vào ngày 13-3-1954, khi Việt Minh CS phát động cuộc đại tấn công vào các cứ điểm của Điện Biên Phủ.

 

Trong buổi chiều ngày 14-3-1954, khi chiến trường Điện Biên Phủ khét lẹt khói súng, hoả lực pḥng không của quân CS ở dưới đất tạo thành những lưới lửa dày đặc khắpmột vùng trời. Đoàn phi cơ chở các binh sĩ nhảy dù phải bay lượn nhiều ṿng trên không để cố t́m "lỗ trống" để có thể thả quân Bạn. Bời những khó khăn như vậy cho nên TĐ5ND đă được thả làm nhiều đợt và tại 3 Drop Zones (băi thả) khác nhau! Ngay khi đặt chân xuống đất, các đơn vị của TĐ5ND đều đụng địch, họ đă phải vừa chiến đấu vừa tập trung các Đại Đội trực thuộc sau một đêm thật khó khăn.

 

Sáng sớm ngày kế tiếp, TĐ5ND nhận lệnh đầu tiên từ Bộ Tư Lệnh căn cứ Điện Biên Phủ: "TĐ5ND có nhiệm vụ tái chiếm cứ điểm trọng yếu Gabrielle sau khi đă bị Trung Đoàn 88 chính quy CS cùng các đơn vị thuộc 2 Trung Đoàn khác của CS đă chiếm."

 

Lúc 5 giờ 30 sáng ngày 15-3-1954, TĐ5ND và một Đại Đội Lê Dương cảm tử làm lực lượng tùng thiết cho 6 chiếc xa tăng cường, được điều động phản công tái chiếm căn cứ trọng yếu Gabrielle.

 

Cuộc phản công tái chiếm cứ điểm Gabrielle đă diễn ra khốc liệt, v́ được yểm trợ bằng 6 chiến xa, nên đơn vị cảm tử Lê Dương đă lên được ngọn đồi, trong khi các đơn vị của TĐ5ND c̣n đang quần thảo với các chốt pḥng thủ của địch bố trí tại triền đồi. Sự kiện này khiến Bộ Tư Lệnh HQ của Điện Biên Phủ nghi ngờ về khả năng tác chiến của TĐ5ND!

 

Tuy nhiên những ngày kế tiếp TĐ5ND đă cấp tốc thắp sáng ngọn lửa kiêu hùng truyền thống chiến đấu của Tiểu Đoàn, bằng thành quả của các trận đụng độ khốc liệt với quân CS. TĐ5ND đă liên tục hành quân bảo vệ hữu hiệu các căn cứ Huguette, Eliane và Dominique. Cái giá mà TĐ5ND phải trả cho các chiến thắng đó là vào ngày 23-4-1954, Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn ghi nhận Đại Đội 4 của Tiểu Đoàn đă bị thiệt hại 100%. Tức khắc tại hậu cứ ở Hà Nội bắt đầu tuyển mộ để bổ sung, huấn luyện và thành lập Đại Đội 4 mới để sẵn sàng thay thế.

 

Khi TĐ5ND đă cùng chung số phận với các đơn vị ở lại chiến đấu cho đến khi Tướng De Castrie đầu hàng. Th́ tại hậu cứ Hà Nội lại được lệnh tái thành lập Đại Đội 4 mới, Đại Đội tân lập đă trở thành Đại Đội đầu tiên và là nồng cốt của TĐ5ND mới, cộng thêm với các Đại Đội Commando 34 và 620 của GCMA chuyển sang. Trong thời gian này các cấp chỉ huy đều là sĩ quan Pháp, ngoại trừ Trung Úy Nguyễn Văn Viên sĩ quan phụ tá của Tiểu Đoàn là người Việt. Trung Úy Viên cũng là sĩ quan duy nhất của TĐ5ND cũ, v́ ông bị thương nặng trong kỳ nhảy dù xuống Điện Biên Phủ lần thứ 2 ngày 14-3-54 nên được không vận về nhà thương Đồn Thủy Hà Nội cấp cứu.

 

II. HÀNH QUÂN TIỂU TRỪ LỰC LƯỢNG B̀NH XUYÊN, LỰC LƯỢNG CAO ĐÀI LY KHAI VÀ B̀NH ĐỊNH MIỀN TÂY.