Tiểu Sử Tổng Thống NGÔ Đ̀NH DIỆM

 

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm sinh ngày 03 tháng 01 năm 1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng B́nh, con của Cụ Nhiếp Chánh Đại Thần Ngô Đ́nh Khả và cụ bà Phạm Thị Thân.  Tổng Thống là người con thứ Ba trong gia đ́nh có 6 trai và 3 gái.

Sáu trai là:

     NGÔ Đ̀NH KHÔI

     NGÔ Đ̀NH THỤC

     NGÔ Đ̀NH DIỆM

     NGÔ Đ̀NH NHU

     NGÔ Đ̀NH CẨN

     NGÔ Đ̀NH LUYỆN

Ba gái là:

     NGÔ Đ̀NH THỊ GIAO

     NGÔ Đ̀NH THỊ HIỆP

     NGÔ Đ̀NH THỊ HOÀNG

 

Cụ cố Ngô Đ́nh Khả nổi danh là một vị khoa bảng xuất chúng. Thời đó, tại Việt nam rất hiếm có người được hấp thụ cả hai nền giáo dục Đông và Tây, như cụ cố Ngô Đ́nh Khả.  Lúc thiếu thời, Cụ theo Nho học, sau đó vào chủng viện học chương tŕnh Pháp, rồi được gửi sang Đại chủng viện Penang để học Triết học và Thần học bằng tiếng Pháp và tiếng La Tinh.  Cụ là một chủng sinh rất xuất sắc, nhưng v́ không có ơn gọi để trở thành linh mục, Cụ đă xin trở về cuộc sống thế tục.  

 

            Cụ Cố Ngô Đ́nh Khả c̣n nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, cương trực, đức độ, một nhà ái quốc chân chính, là bạn thân của các nhà cách mạng nổi danh thời đó như các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để.  Thành tích đáng kể nhất của cụ cố Ngô Đ́nh Khả là nổ lực thành lập Trường Quốc Học tại Huế, một trường công lập đầu tiên giảng dạy theo chương tŕnh học thuật Đông Tây tại Việt Nam. Và chính Cụ là vị đại thần duy nhất đă can đảm công khai chống lại thực dân Pháp đă phế bỏ và đầy vua Thành Thái sang Phi Châu sống lưu vong.  Sau đó Cụ đă xin rũ áo từ quan về quê làm ruộng.

            Gia đ́nh Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm rất trọng lễ giáo. Hằng năm vào dịp Tết Nguyên Đán, mọi người trong gia đ́nh tụ họp đông đủ ở Phủ Cam - Huế.  Việc chúc thọ và chăm sóc cụ bà Ngô Đ́nh Khả, được giao cho người con trai áp út Ngô Đ́nh Cẩn, săn sóc chu đáo ngày đêm.

                 Ông bà Ngô Đ́nh Khả có chín người con: 6 trai, 3 gái. Trưởng nam là  Tổng đốc Quảng Nam Ngô Đ́nh Khôi, chết năm 1945 v́ bị Việt Minh bắt giữ và xử tử.  Cùng bị bắt giữ trong đợt này c̣n có ông Phạm Quỳnh, và con trai ông Ngô Đ́nh Khôi là Ngô Đ́nh Huân, cựu Thanh tra Lao động trong chính phủ bảo hộ của Pháp.  Sau khi bị xử tử, xác của ông Ngô Đ́nh Khôi và ông Phạm Quỳnh được chôn chung trong một hố.

 

            Sau ngày ông Ngô Đ́nh Khôi qua đời, Tổng giám mục Ngô Đ́nh Thục, trở nên người anh cả "quyền huynh thế phụ". Đức cha được kính nể và có nhiều ảnh hưởng đối với TT Ngô Đ́nh Diệm. Ông Quách Ṭng Đức cho biết, lúc c̣n ở Vĩnh Long, Giám mục Ngô Đ́nh Thục cứ vài tuần th́ về Sài g̣n cư ngụ trong Dinh. C̣n ông Ngô Đ́nh Luyện là con út trong gia đ́nh, nhận làm đại sứ ở Luân Đôn, năm khi mười hoạ mới về nước nghỉ phép, hay để dự các phiên họp của Hội Đồng Tối Cao Tiền Tệ, mà ông là một thành viên.

Ba người con gái là bà Ngô Đ́nh Thị Giao tức bà Thừa Tùng, bà Ngô Đ́nh Thị Hiệp tức bà Cả Ấm, thân mẫu của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận, và bà Ngô Đ́nh Thị Hoàng tức bà Cả Lễ, nhạc mẫu của Nghị sĩ Trần Trung Dung.

Cứ theo phần lớn tài liệu viết về TT Ngô Đ́nh Diệm, sau ngày lên nắm chính quyền ở Nam Việt Nam, th́ ông sinh vào ngày mồng 3 tháng 1 năm 1901 tại Phước Quả, Thừa Thiên (sát Thành Phố Huế).

            Nhưng theo kết quả sưu khảo của Nguyên Vũ tại các thư viện của Pháp, th́ có một tài liệu của Nha Giám Đốc Các Sở An Ninh Pháp Tại Đông-Dương (Direction des Services Français de Sécurité en Indochine) tóm-tắt tiểu-sử của ông Ngô Đ́nh Diệm, thực-hiện vào tháng 7 năm 1954, ghi rơ là ông Ngô Đ́nh Diệm sinh ngày 27 tháng 7 năm 1897 tại Đại Phương, Quảng B́nh.

          Lúc thiếu thời, ông Diệm đuợc theo học dưới sự dạy dỗ rèn cặp của một vị cha tinh thần, cũng nổi tiếng về kiến thức quảng bác, đức độ và ḷng yêu nước. Đó là Quận Công Nguyễn Hữu Bài, quan Thượng Thư dưới triều vua Duy Tân. Ngài là vị đại thần duy nhất chống lại việc người Pháp tham lam muốn đào ngôi mộ vua Tự Đức để lấy vàng bạc châu báu. V́ thế dân chúng miền Trung thời đó vô cùng cảm kích, ngưỡng mộ nên đă có câu truyền khẩu:

“Đày vua không Khả.  Đào mả không Bài”.

 

Ngoài sự hấp thụ những đức tính cao đẹp và ḷng yêu nước nồng nàn của thân phụ và nghĩa phụ, ông Diệm c̣n chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền giáo dục Nho Giáo và Thiên Chúa Giáo.  Thực vậy, nếu Nho Giáo đă hun đúc ông Diệm thành một con người thanh liêm, tiết tháo và cương trực, th́ nền giáo dục Thiên Chúa Giáo, đă đào tạo ông Diệm thành một con người đầy ḷng bác ái, vị tha và công chính.

Về đường học vấn, lúc nhỏ ông theo học tại trường Pellerin Huế. 

Năm 1913, lúc 12 tuổi, ông thi vào trường Quốc Học Huế, dạy theo chương tŕnh tổng hợp bằng Việt Ngữ và Pháp Ngữ.

Đến năm 1917, lúc 16 tuổi, ông đỗ hạng thứ nh́ trong kỳ thi tốt nghiệp Trung Học. V́ số tuổi quá trẻ mà lại đạt thành tích xuất sắc, nên chính quyền thực dân Pháp đề nghị cấp học bổng cho sang Pháp du học, nhưng ông đă từ chối.

Năm 1918. Lúc mới 17 tuổi, ông đă được mời làm giáo sư Trường Quốc Tử Giám, một trường dành riêng cho con cháu các quan trong triều đ́nh.

Đến năm 1919 (18 tuổi), ông đủ tuổi để vào học trường Hậu Bổ, một trường tương tự như Học Viện Quốc Gia Hành Chánh sau này. Trong suốt ba năm học, ông luôn luôn là một sinh viên xuất sắc trong các ngành hành chánh, chính trị, luật pháp.  Do đó ông đă tốt nghiệp thủ khoa.

Năm 1923, lúc 22 tuổi, ông được bổ nhiệm làm Tri Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, rồi Tri Phủ Hải Lăng tỉnh Quảng Trị.

Năm 1930 với thành tích tận tụy phục vụ đồng bào, ông được đề cử làm Tuần Vũ tỉnh B́nh Thuận, Phan Thiết, khi vừa tṛn 29 tuổi.

 Năm 1932, Hoàng Tử Vĩnh Thụy sau thời gian du học tại Pháp trở về nước, lên ngôi Hoàng Đế lấy hiệu Bảo Đại. Để thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng. Nhà vua đă mời ông Ngô Đ́nh Diệm, lúc đó mới 31 tuổi, đang làm Tuần Vũ tỉnh Phan Thiết, đảm nhận chức vụ Thượng Thư Bộ Lại, một chức vụ đứng đầu Nội Các, tương đương Thủ Tướng ngày nay, và kiêm nhiệm chức Tổng Thư Kư Hội Đồng Hỗn Hợp PHÁP-VIỆT vào ngày 2 tháng 5 năm 1933.  Lúc đó ông Diệm vừa tṛn 33 tuổi.

Với chức vụ quan trọng này, ông Diệm đề nghị thi hành các kế hoạch canh tân xứ sở, như băi bỏ hai chức Thống Sứ Bắc Kỳ và Khâm sứ Trung Kỳ, đồng thời sát nhập hai kỳ Trung Bắc lại và bổ nhiệm một Thống Sứ cho cả hai miền, như cho phép Viện Dân Biểu được lo những vấn đề quốc sự giống như Quốc Hội. Nhưng, đề nghị của ông Diệm không được Toàn Quyền Pasquier chấp thuận.

Ngày 12 tháng 7 năm 1933, ông Diệm đệ đơn lên Hoàng

Đế Bảo Đại xin từ chức. Việc từ quan của chí sĩ Ngô Đ́nh Diệm đă làm chấn động Triều Đ́nh Huế và Chính Phủ Pháp thời đó.

            Sau khi dứt khoát từ bỏ quan trường, ông Diệm lui về nhà làm dân thường.  Sau này khi được Hoàng Đế Bảo Đại chấp thuận, ông Diệm về dạy học tại trường Providence Huế.

Trong khi lui về dạy học, ông Diệm âm thầm nghiên cứu các sách vở và thường xuyên liên lạc với các nhà ái quốc như Cụ Kỳ Ngoại Hầu Cương Để, Cụ Phan Bội Châu và những nhà ái quốc cách mạng chống Pháp, hiện đang hoạt động tại Nhật Bản và trong nước, để mưu cầu dành Độc Lập Tự Do cho đất nước.

            Đến năm 1939-1945, Toàn Quyền Đông Dương là Thủy Sư Đô Đốc Jean Decoux ra lệnh cho Khâm sứ Trung Kỳ là Émille Grandjean, bắt ông Diệm đưa đi an trí tại Xieng Khoang, Lào. Nhưng nhờ có ông Nguyễn Bá Mưu làm Thông Phán tại Ṭa Khâm Sứ biết được, đă vội vàng mật báo cho ông Diệm biết. Ông Diệm muốn trốn đi Phan Thiết, nhưng luôn bị Pháp truy lùng ráo riết, may nhờ có ông Trần Văn Dĩnh đang làm Hiến Binh cho Nhật, đă đưa được ông Diệm vào Sài g̣n lánh nạn. (Sau này khi ông Diệm chấp chánh, đă cử ông Dĩnh làm Tổng Lănh Sự tại Miến Điện, Tuỳ Viên Toà Đại Sứ rồi Xử Lư Thường Vụ Ṭa Đại Sứ VNCH tại Hoa Thịnh Đốn).

Lánh nạn ở Sài g̣n một thời gian, ông Diệm trở lại Huế để thăm mẹ già, và ông đă bị Việt Minh chặn bắt tại Tuy Ḥa. Chúng giải ông ra Hà Nội .  Ông bị Hồ Chí Minh đưa đi an trí tại Thái Nguyên. Nhưng sau đó nhờ giới Công Giáo do Giám mục Lê Hữu Từ lên tiếng phản đối quyết liệt, buộc ḷng Hồ Chí Minh phải trả tự do cho ông, lại c̣n mời ông giữ chức Bộ Trưởng Nội Vụ.  Nhưng ông Diệm cương quyết khước từ.

Tháng 8 năm1950 ông Diệm cùng người anh là Giám Mục Ngô Đ́nh Thục rời Saigon đi La Mă dự lễ Năm Thánh. Trên đường đi ông Diệm ghé qua Đông Kinh, thủ đô Nhật Bản. Tại đây ông có tiếp xúc với một số người Mỹ, trong đó có Giáo sư Wesley Fishel. Ông Fishel khuyên ông Diệm nên sang thăm Hoa Kỳ.  Cũng trong dịp này ông Diệm đă ghé thăm các nước Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp và sau đó ông sang Hoa Kỳ theo gợi ư của giáo sư Wesley Fishel.

            Tới Hoa Kỳ, ông Diệm tạm trú trong nhà Ḍng Mary Knoll, ở Lakewood thuộc tiểu bang New Jersey và ở Ossining tiểu Bang New York. Thời gian ở Hoa Kỳ, ông Diệm chú tâm trau giồi Anh Ngữ và được mời đến các trường Đại Học ở miền Đông và miền Trung Tây Hoa Kỳ để diễn thuyết về các vấn đề Việt Nam, Á Châu và hiểm họa  Cộng Sản.

            Tại Hoa Kỳ, ông Diệm được gặp Đức Hồng Y Francis Spellman, Tổng Giám Mục Nữu Ước, v́ Đức Hồng Y Francis Spellman là bạn thân của Giám mục Ngô Đ́nh Thục từ lúc 2 người cùng học tại La Mă.  Ông c̣n giao tiếp với một số nhân vật trong chính giới Mỹ  như các ông Mike Mansfield, Clement J. Zablock, J. McCormack, Dân biểu Walter Judd, William Douglas...

           Vị Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện William Douglas, đă đưa ông Diệm đi ăn trưa với TNS Kennedy. Trong khi Đức Hồng Y Spellman cũng quen biết với đại sứ Joseph Kennedy (đại sứ Mỹ tại Anh Quốc).

Theo ông Robert Amory (phó giám đốc CIA) cho biết,  ông đă từng nghe đến tên tuổi ông Diệm, qua thẩm phán Tối Cao Pháp Viện William Douglas trong một buổi tiệc.

            Trong buổi họp tiếp theo, ông Robert Amory đem chuyện ông Diệm ra nói với giám đốc Allen Dulles và phó giám đốc Frank Wisner. Lúc này CIA có vẻ chọn lựa bác sĩ Phan Quang Đán làm người thay thế vua Bảo Đại. (Theo William Gibbons, "The US Government and Vietnam War", trang 261).

Sau đó, ông Diệm được Hoa Kỳ ủng hộ, khi ông về Việt Nam làm Thủ Tướng trong chính phủ Bảo Đại, sau Hiệp định Genève, rồi làm Tổng thống Đệ nhất Cộng Ḥa Việt Nam.

Người có ảnh hưởng rất lớn trong việc đưa ông Diệm về chấp chính là Hồng Y Francis Spellman. Tác gỉa John Cooney (1985) đă viết: "Tuy rằng không có mấy người biết điều này, nhưng chính Hồng Y Spellman đă đóng một vai tṛ rất quan trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị, của một người đă ở trong một Trường Ḍng ở New York trước đây, vừa trở thành Thủ tướng của miền Nam Việt Nam là ông Ngô Đ́nh Diệm. Ở Diệm, Spellman nh́n thấy những đặc điểm mà ông ta muốn có trong một người lănh đạo: Công giáo nồng nhiệt và chống Cộng đến cùng."[1]

            

Các ông William, Douglas và Kennedy rất tán thưởng đường lối và quan điểm của ông Diệm và đồng ư là Việt Nam, phải Độc Lập với nước Pháp, và cần phải cải cách xă hội. Đến tháng 6 năm 1954, t́nh h́nh quốc nội rối ren, Hoàng Đế Bảo Đại chính thức mời ông Diệm về nước, giữ chức vụ Thủ Tướng toàn quyền về Dân Sự và Quân Sự. Ông Diệm về nước ngày 24 tháng 6 năm 1954, và chấp chánh quyền hành.

 

                                                                                                                                                           Ngô Đ́nh Châu