src="http://hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_NhatLinhNguyenTuongTamvaVuAnCaravelle11_11_1960.htm     

Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và vụ án Caravelle: 11-11-1960

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

(1)

 

Để quý độc gỉa sẽ có một cái nhìn khác hơn những điều, mà từ lâu, bắt nguồn từ “Nhóm Caravell”, với những lời tuyên truyền xuyên tạc một giai đoạn lịch sử của nước nhà. Kể từ đó, có một số người đã tin là “sự thật”.

 

Thế nhưng, tiếc rằng, tất cả những gì đã xảy ra, mà có nhiều người đã biết, nhưng có lẽ vì một lý do nào đó, nên khiến cho đa số không nói ra những sự thật.

 

Song ngày nay, qua các tài liệu đã được “giải mật”, qua hệ thống Internet, thì những sự thật của lịch sử đã được một số người; đặc biệt, là thế hệ trẻ, biết tôn trọng sự thật, đã dày công nghiên cứu, và đã viết lại những trang sử trung thực, đầy đau thương và nước mắt ấy.

 

Nhân đây, là bài viết thứ nhất, để soi rọi cho những sự thật đã xảy ra của 53 năm trước: 11-11-1960. Trước hết, người viết bài này, xin trích lại nguyên văn “Bản cáo trạng” của “Toàn án Quân sự Đặc biệt. Ngày 05 tháng 7 năm 1963” như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý độc giả vừa đọc qua “Bản Cáo Trạng” của “TÒA ÁN QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT SAIGON”  do Trung tá Lê Nguyên Phu, Ủy viên Chính Phủ Tòa Án Quân Sự Đặc Biệt lập ra. Nhưng vì “Bản Cáo Trạng” quá dài, nên người viết phải dừng lại nơi đây, và xin hẹn tái ngộ trong những bài kế tiếp.

 

Paris, ngày 10/7/2013

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền