April 30, 1975 (Video):

AMERICA'S BITTER END IN VIETNAM

Note: Khi bài AMERICA'S BITTER END IN VIETNAM được Phan Thanh sáng tác với những h́nh ảnh rất giá trị lấy trên net, tác giả có ư định là "để phổ biến, chứ không phải để bán cho ai, nên đă không gài ch́a khóa security, v́ nghĩ ḿnh làm để phục vụ cho người VietNam ḿnh ôn lai lịch sử thôi,"

V́ thế THƯỢNG TỌA Lô trị Tham đă Edit và Repost (mà không xin phép tác giả) với chút thay đổi là thay nhạc đệm, nhưng vẫn đề tên tác giả là Phan Thanh, c̣n thêm là Edit và Repost bởi THƯỢNG TỌA Lô trị Tham. Chính v́ lư do này mà tác giả Phan Thanh đă than:

"Tôi là tác giả của tác phẩm này, nhưng không may tác phẩm của Tôi bị (...) THẦY TU THƯỢNG TỌA Lô trị Tham đă ĂN CẮP và TỰ Ư CHO NAM LỘC hát và phổ biến và đề edited by LOTRITHAM. Không Ai cho (..) cái quyền thay đổi cái công tŕnh của Tôi.

Nguyên bản của Tôi th́ không có NAM LỘC hát. Bản chính của Tôi có bài "WHITE CHRISTMAS" là bài MỸ làm giấu hiệu di tản thời đó."

 

Xin mời xem, nghe và suy nghĩ:

 * AMERICA'S BITTER END IN VIETNAM. Sáng tác của Phan Thanh với nhạc nền là bài White Christmas, bài hát làm hiệu cho người Mỹ rút khỏi VN vào ngày 30/4/1975

 *
AMERICA'S BITTER END IN VIETNAM. Sáng tác của Phan Thanh, Edit và Repost bởi  THƯỢNG TỌA Lô trị Tham với nhạc nền là bài Saig̣n ơi! Vĩnh Biệt để nói lên tâm trạng của người Việt biệt xứ.