Miễn Visa, một cạm bẫy tinh vi của Việt cộng.
Lê Hùng Bruxelle

Cả hơn tháng nay có mấy người quen đến « chơi hay đến thăm » gia đ́nh tôi và lần nào tôi cũng có nghe bàn đến chuyện về Việt nam được « miễn Visa ». Tin nầy th́ chúng tôi đă biết từ ngày ông chủ tịch Nguyễn minh Triết tuyên bố trong thời gian đi Mỹ vừa qua. Sở dĩ tôi viết bài nầy là muốn gửi đến những người quen biết đến « chơi hay đến thăm », nếu có đọc qua, th́ mỗi lần đưa tin « miễn Visa » cũng xin nói đến mưu mô thâm độc quỷ kế, một cạm bẫy tinh vi của Việt cộng trong chiến thuật nầy.

1. Chủ trương lấy tiền và kiểm soát người tỵ nạn cộng sản.

Trước đây Việt cộng nghĩ rằng vấn đề chu cấp Visa nhập cảnh sẽ là chiến thuật hiệu nghiệm trong việc kiểm soát cộng đồng Việt kiếu tại nước ngoài. Các toà đại sứ Việt cộng được lệnh phải dễ dăi với Việt kiều mỗi lần muốn về tham quan trong nước. Ban đầu toà Đại sứ yêu cầu kiều dân muốn về Việt nam phải đích thân đến toà đại sứ để khai lư lịch tường tận qua « ba đời bốn kiếp » của ḿnh. Lối khai lư lịch « ba đời bốn kiềp» chẳng thu hút được số đông du khách Việt kiều, nên Việt cộng liền cho ra một loạt khai lư lịch « nhẹ nhàng » hơn, nhưng số người Việt tỵ nạn cộng sản vẫn c̣n thưa thớt. Th ấy v ậy, Việt cộng liền cho phép các hảng du lịch máy bay thay mặt đương đơn xin Visa trực tiếp với toà Đại sứ Việt cộng, nghĩa là không cần vào lời khai lư lịch người xin Visa nhập cảnh. Kế hoạch nầy, ngoài việc toà Đại sứ Việt cộng thu thêm được ít đô-la, chứ không cách nào kiểm soát và kiềm chế được người tỵ nạn cộng sản. Có chăng chỉ được vài tên hoặc là thành phần thiếu hiểu biết, hoặc là những tên trong các băng đảng « ăn cháo đá bát », chuyên nghề đâm lén sau lưng các đồng liêu tại nước ngoài đứng ra xin làm điểm chỉ mật báo mà thôi. Bằng chứng những cuộc chống đối Việt cộng tại hải ngoại hôm nay đă trả lời trực tiếp nói lên sự thất bại ê chề trong các kế hoạch xin Visa nhập cảnh của Việt cộng.

2. Miễn Visa, sự giải thích ṿng vo của Việt cộng.

Không được kế hoạch nầy th́ có kế hoạch khác. Miễn sao kiểm soát được dân tỵ nạn cộng sản để lủng đoạn các cộng đồng người Việt hải ngoại là thượng sách. Đó là kế hoạch « Miễn Visa » cho tất cả những người Việt nam tại nước ngoài như chủ tịch Nguyễn minh Triết tuyên bố qua các diễn giải ṿng vo sau đây.

Theo chủ tịch Hội Liên Lạc với người Việt nam hải ngoại tại Saigon th́ « Việc bỏ thị thức cũng phải đi kèm với một số thủ tục, ví dụ không cần xin thị thực nhập cảnh nhưng mà chắc chắn cũng phải có một cái ǵ để xác nhận là có nguồn gốc Việt Nam. Bởi v́ đa số người Việt Nam ở nước ngoài đều mang quốc tịch nước ngoài, th́ không phải cứ cầm passport nước ngoài vào một cái là được mà c̣n phải có một thủ tục đi kèm, đó là cái giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam. Và cái giấy xác nhận nguồn gốc hiện nay th́ do hiện nay ở Bộ Ngoại Giao, các đại sứ quán của chúng ta là coi như là có cái hướng dẫn để mà thức hiện việc này. Tức nhiên là đối với mỗi nước th́ luật quốc tịch nó gắn liền với luật pháp quốc tế, và như vậy ḿnh phải làm việc song phương. Thí dụ đối với kiều bào ở Mỹ th́ làm việc với chính phủ Mỹ, kiều bào ở Pháp th́ ḿnh làm việc với chính phủ Pháp vân vân…Cần phải chuẩn bị song phương tức là Việt Nam với các nước là phải thông cái vấn đề này. C̣n bây giờ kiều báo có thể hỏi đại sứ quán Việt Nam tại các nước, tại vi đại sứ quan Việt Nam ở tại các nước là cái nơi sẽ phải giải thích và hướng dẫn những chi tiết cụ thể. Ở thánh phố Hồ Chí Minh th́ có Ủy Ban Về Người Việt Nam Nước Ngoài là cái nơi cung cấp giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam.

Theo ông Lê quốc Hưng, phó giám đốc thường trực sở Ngoại vụ Saigon th́ « Vấn đề miễn thị thực là cho những người có gốc Việt Nam, chứ c̣n bây giờ hai người đều cầm passport Mỹ, có người ḿnh cho vào có người ḿnh không cho vào, là bởi v́ cái người ḿnh cho vào là người có gốc Việt Nam th́ nó phải có cái ǵ xác nhận là gốc Việt Nam chứ. Dù là anh mang quốc tịch nước ngoài nhưng anh là người có gốc Việt Nam, và định nghĩa thế nào là người có gốc Việt Nam th́ cái việc đó sẽ phải có những hướng dẫn cụ thể. Khi tôi nói đến nghị quyết ba mươi sáu của đảng có nghĩa là đối với tất cả bà con Việt kiều ở nước ngoài. Bà con người Việt, bà con gốc Việt, chứ không chỉ riêng Việt kiều ở Mỹ. Ở đâu có người Việt Nam th́ đều được hưởng quí chế đó hết cả. Để làm được cái chuyện đó th́ nó phải là đồng bộ, nó phải tất cả các cơ quan ban ngành, nó phải đi từng bước. Tôi lấy vị dụ như bây giờ chuẩn bị chúng tôi đang phải làm cái chuyện là giải quyết cho bà con về nước không cần visa. Nhưng bây giờ những người Việt Nam về nước th́ mới không cần visa, chứ c̣n những người quốc tịch khác th́ vẫn phải visa chứ.Như vậy để xác định người nào là người Việt Nam th́ đấy là chuyện mà chúng tôi đang cố gắng nỗ lực để t́m ra một phương án tối ưu. Ví dụ như là bà con có thể đến đăng kư là người Việt Nam hay thế nào đó, và chúng tôi sẽ phải cấp một giấy tờ ǵ đấy. Th́ trên cơ sở những cái giấy tờ đó th́ bà con có thể về nước yên tâm và không cần phải visa nữa.

3. Miễn Visa, một vấn đề cần khai triễn.

Theo nhà báo Nguyễn Cần, cư ngụ tại tiểu bang California là nơi có một cộng đồng Mỹ gốc Việt đông nhất Hoa Kỳ đă đưa ra một nhận xét đáng chú ư : « Người nào giữ passport của nước nào th́ trên thực tế đương nhiên coi như người đó có quốc tịch đó. Nhưng bây giờ ḿnh ở Mỹ về chẳng hạn th́ ḿnh phải có hai loại giấy tờ, thứ nhất là phải có passport của Mỹ, cái giấy tờ thứ hai mà muốn được khỏi visa th́ phải có thêm một giấy chứng minh ḿnh là người Việt Nam. Đó là một vấn đề ».

Người viết rất tiếc nhà báo Nguyễn Cần không khai triễn « vấn đề » đó ra sao, nên tiện dịp tôi cần tiếp tay khai triễn « vấn đề » đó để bà con Việt nam, những ngườikhôngcộngsản tại Bĩ đừng quá nhẹ dạ mà sẽ bị sập bẫy Việt cộng trong việc xin thêm « một giấy chứng nhận ḿnh là người Việt nam » để có một « Miễn Visa 5 năm ».
Sở dĩ trong bài nầy tôi muốn nhắc riêng đến bà con người Việt tỵ nạn cộng sản tại Bĩ, nguyên do cũng v́ bấy lâu một số đông bà con đă lên toà Đại sứ Việt cộng vô t́nh đóng thuế xin thị thực tờ Giấy Khai Sinh mỗi lần cưới hỏi, mà các lănh tụ các hội đoàn tôn giáo và chính trị tại xứ nầy không dám nhúc nhích. Các ngài lănh tụ không « làm chính trị » hoặc có « làm chính trị hai mang » đă im thinh thích để được về Việt nam thuê con gái vị thành niên và đàn bà Saigon-Hànội đấm bóp !. (Một bọn hèn như lũ chó dại).

Thực ra người viết chưa biết Việt cộng hiến kế cách khai lư lịch « ba đời bốn kiếp » để xin chứng thư Miễn Visa sẽ ra sao, nhưng một ư nghĩ thô thiển nhứt là :

a) khi bạn đưa đơn xin « xác nhận ḿnh là người Việt nam » tức là bạn gián tiếp thối thác quyền công dân bạn là người dân Bĩ, bởi lẽ theo hiến pháp Bĩ th́ người dân không có quyền mang hai quốc tịch. Một việc làm tuy ngoài ư muốn của bạn, nhưng khi hữu sự về phương diện chính trị sự nhập tịch Bĩ của bạn sẽ là vấn đề.
b) Mặt khác bạn tự động « xin xác nhận bạn là người Việt nam » th́ mọi thủ tục hành chánh và pháp lư bạn phải tuỳ thuộc vào Việt cộng và chính quyền Bĩ không có quyền viện dẫn lư do để can thiệp cho bạn được, dù cho có chuyện Việt cộng khủng bố và áp đặt lên bạn những tội vạ vô căn cứ.


Vậy tôi trân trọng xin các chủ biên báo chí và giám đốc diễn đàn điện tử đăng tải cho bà con trong cộng đồng tỵ nạn cộng sản điều nghiên kỹ càng khi tự động nghe theo kế hoạch « Miễn Visa » cuă Việt cộng. Tôi chân thành cám ơn.

Lê Hùng Bruxelles.