Ca Sĩ Thanh Lan

 

CA SĨ THANH LAN


DẤU VẾT TNH YU

ĐẾN VỚI EM

ĐIỆU BUỒN DANG DỞ

HAI HNG CY SO ĐŨA

NHN CHỨNG

VẮNG BNG NGUỜI YU

ĐM KHUYA TRN ĐUNG CATINA

HOA SOAN BN THỀM CŨ


TUỜNG NHƯ CN NGUỜI YU

YU THẦM
  La Plus Belle pour aller dancer ...    Nhac Trữ Tnh