Nhạc Đấu Tranh  (Video):

Dng Nhạc Đấu Tranh  với Từ Yn

Thp Lửa Tự Do

"http://www.youtube.com/embed/SjXCvAjcV3c"

Đm Việt Nam - Việt Dzũng

"http://www.youtube.com/embed/G9xc1CxbfzM"

Nổi lửa đấu tranh

"http://www.youtube.com/embed/sUxcTm0_rE0"

Dn Oan Hnội

"http://www.youtube.com/embed/4m17xt3gOmg"

Viet Nam Toi Dau? - Anh La Ai? - Việt Khang

http://www.youtube.com/watch?v=9ojZ9y3pwQ8

Cờ Vng Bay

"http://www.youtube.com/embed/BnMDxlrf6SM"

The khong phan boi que huong

"http://www.youtube.com/embed/KlloDP4wpb8"

Ta Phải Sống

"http://www.youtube.com/embed/EsTv4CfS1Qg"

Hat Cho Nguoi Dan Oan

http://www.youtube.com/v/TMFTvlfTra4

TỔNG NỔI DẬY

"http://www.youtube.com/embed/8Y4ql-pfUZg"

Hy Đứng Ln Đồng Bo Ơi !!!

"http://www.youtube.com/embed/mpccbd3mFPQ"

Hng Ca Việt Nam Cộng Ha.wmv

"http://www.youtube.com/embed/o5fdgkXz63s"

Lửa Mu Hận Th - Nguyệt nh & Việt Dzũng

"http://www.youtube.com/embed/fQG-XRHPGdo"

NGƯỜI T BINH DŨNG LIỆT- Việt Dzũng

 http://www.youtube.com/embed/IbsukZcWZ3s

VN qu hương ngạo nghễ - Hợp ca

"http://www.youtube.com/embed/urdvj7B9v7A"

Vẫn Cn Đy Cc Con Của Mẹ - Nguyệt nh & Việt Dzũng

"http://www.youtube.com/embed/YMvJYoK6mPU"

Em Vẫn Mơ Một Ngy Về

"http://www.youtube.com/embed/Hb-OxnsaYg4"

Ht Cho Ngy Sign Quật Khởi _Nguyệt nh & Việt Dzũng

"http://www.youtube.com/embed/ZySwLPcBuxw"

Phải Ln Tiếng-Dậy M Đi Hởi Đồng Bo Ơi (TVans)

http://www.youtube.com/watch?v=BgwvGbmkjKg

p Loi Sng Ni - Trc Ho - Hop Ca Asia

"http://www.youtube.com/embed/QrOMsllxfS8"

Nước mắt qu hương - Anh Bằng - dng nhạc lưu vong

"http://www.youtube.com/embed/elhx3CeVHAg"

Lin khc Lưu Vong - Tự Do Ơi!-DVD Asia

"http://www.youtube.com/embed/tVqJcT7l8_0"

PBN 77 Si Gn Ơi Vĩnh Biệt - Khnh H

"http://www.youtube.com/embed/hC-twpngmEs"

 

 

 

 

 

From: ath1954
Views: 553

 

From: pnvh0915
Views: 1323

 

 

From: hnnle
Views: 3440

 

From: vietboiforyou
Views: 9383