Video Music

 

Nhạc cổ điển:

 

Chopin     1   2   3   4   5

 

Mozart     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 

 

Vivaldi      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 

Schubert   1   2

 

Beethoven 1   2    3  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 

Tchaikovsky 1 
 

 

 

 

 

Nhạc Pháp thời 60

 

Sylvie Vartan        1   2  

 

Francoise Hardy   1   2   3

 

Dalida                  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

Johnny Hallyday 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc tiếng Pháp hiện đại

 

J'espère với Quỳnh Anh & Marc Lavoine