* Người Lính và Mùa Xuân / Đồn Vắng Chiều Xuân Đan Nguyên :

https://www.youtube.com/watch?v=bIn8et563xI

* Người Lính và Mùa Xuân / Mùa Xuân Thăm Nhau Đan Nguyên :

https://www.youtube.com/watch?v=5veJS4a58uQ

* Người Lính và Mùa Xuân / Đón Xuân Này Tôi Nhớ Xuân Xưa :

https://www.youtube.com/watch?v=QZGTyGNQhWw

* Người Lính và Mùa Xuân / Đan Nguyên Thiên Duyên Tiền Định

https://www.youtube.com/watch?v=TJZRZOlsj18

* Người Lính và Mùa Xuân / Cám Ơn - Đan Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=SXjyur5HqUg

* Người Lính và Mùa Xuân / Mùa Xuân Lá Khô - Trần Thiện Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=7Xu3Y0RyHK8

* Đan Nguyên 2014 - Liveshow Người Lính Và Mùa Xuân (Full)

https://www.youtube.com/watch?v=9liGAme5y1U

* Mua He Ruc Ro-ASIA-73-2013

https://www.youtube.com/watch?v=1qr6DXRitUY

* Mùa Hè Rực Rỡ-Asia 73-Phần2

https://www.youtube.com/watch?v=zWcTVsQqlTo