Nghĩa trang Quân Đội Biên Ḥa

 

   Tôi Đi T́m Anh

 

 

 Xin bấm vào đây để coi Video:    Thương Tiếc  (Xin chờ 2 phút để tải xuống)

 

Tiếc Thương Tử sĩ

 

       Hỡi tử sĩ khắp nơi vũ trụ!

       Hồn chập chờn tinh tú gió sương

            Vệ gia, bảo quốc can trường

   Nghĩa đài kính cẩn, khói hương phụng thờ

 

       Công hiển hách, sa cơ v́ nước

       Dạ trung trinh, lỡ bước v́ nhà

            Đồng bào cung kính thiết tha

   Đất trời lưu luyến, cỏ hoa cũng sầu!

 

       Dù tuẫn tiết biển sâu, núi thẳm

       Dù hy sinh rừng rậm, sông ng̣i

           V́ non nước, bởi giống ṇi

   Ngh́n thu nhung nhớ, muôn đời biết ơn

 

       Tử sĩ v́ giang sơn lặn lội

       V́ tự do, vượt suối, băng rừng

            Gian nan, kham khổ, hiểm hung

   Miệt mài báo quốc, lẫy lừng chiến công

 

       Nh́n thăm thẳm lên không lồng lộng!

       Thấp thoáng xa, những bóng anh linh!

           Nhớ ra người đă hy sinh

   Sao c̣n lẫm liệt, rập ŕnh tiếng quân?!!!

 

       Ngày nào mất, mộ phần không biết?!

       Ngưỡng mộ người, thương tiếc, tiếc thương!

           Nguyện cầu tử sĩ muôn phương

   Tiêu diêu cực lạc, thiên đường an vui! 

Nguyen Loc Yen