www.motgoctroi.com mến chào bạn    

Trở lại vụ Phạm Ngọc Thảo

Lữ Giang

(Bài 2)

 

Về các vụ gián điệp giả tưởng tại miền Nam do các văn công cộng sản sáng chế, trước hết chúng tôi xin tŕnh bày lại vai tṛ của Phạm Ngọc Thảo, sau đó sẽ nói đến vụ Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng, và vụ Phạm Xuân Ẩn.

Các viên chức tại miền Nam biết về Phạm Ngọc Thảo khá nhiều, nhưng người biết rơ nhất có lẽ là ông Huỳnh Văn Lang, hiện đang ở tại Orange County. Ông là Bí Thư Liên Kỳ Bộ của Đảng Cần Lao và là người đă kết nạp Phạm Ngọc Thảo vào Đảng Cần Lao năm 1956 dưới sự bảo trợ của Trần Văn Trị và Dương Chí Sanh. Sau khi cuộc đảo chánh ngày 19.2.1965 thất bại, chính ông Huỳnh Văn Lang là người đă đưa Phạm Ngọc Thảo lên làng Đại Học Thủ Đức trốn, và sau đó đưa đến ẩn náu trong Ḍng Châu Sơn ở Cát Lái.

Chuyện Phạm Ngọc Thảo đă được chúng tôi kể khá dài trên Saigon Nhỏ ngày 8.7.2005. Ở đây chúng tôi chỉ ghi lại những nét chính với một vài thông tin mới để độc giả có thể thấy Phạm Ngọc Thảo không phải là “một điệp viên siêu hạng” như đă mô tả trong bộ phim “Ván bài lật ngữa”.

Tuy nhiên, trước khi đề cập đến chuyện Phạm Ngọc Thảo, chúng tôi xin nói qua khái niệm về tổ chức t́nh báo của Hà Nội tại miền Nam.

 

TỔ CHỨC T̀NH BÁO CỦA HÀ NỘI

Sau hiệp định Genève 1954, Hà Nội đă cho lập Ban Địch T́nh của Xứ Ủy Phía Nam để tổ chức và lănh đạo mạng lưới t́nh báo chiến lược tại miền Nam do Văn Viên phụ trách. Đoàn Công Tác Đặc Biệt đă phá vỡ Ban Địch T́nh của Xứ Ủy Phía Nam và bắt tên cầm đầu là Mười Hương, tên thật là Trần Ngọc Ban. Cục T́nh Báo Chiến Lược Hà Nội phải tổ chức lại mạng lưới t́nh báo tại miền Nam. Mạng lưới này được chia thành nhiều “Cụm t́nh báo chiến lược”.

Gọi là “Cụm T́nh Báo Chiến Lược” v́ do Cục T́nh Báo Chiến Lược ở Hà Nội tổ chức và điều hành chứ không phải do các tổ chức t́nh báo địa phương. Mỗi cụm có 3 người thành một “tổ tam tam” gồm một Phái khiển (agent handler), một Cán bộ và một Cơ cán. Phái khiển được coi như tổ trưởng, có nhiệm vụ thu lượm tin tức và lập báo cáo bằng mật mă. Cán bộ là người chuyển báo cáo của phái khiển đến cơ cán. Cơ cán có nhiệm vụ giao thông liên lạc, chuyển tài liệu đi.

Một thí dụ cụ thể: Chúng ta thường nghe Hà Nội nói nhiều đến “Cụm t́nh báo chiến lực A.22” như là một cụm t́nh báo quan trọng ở Sài G̣n, nhưng thực tế không phải vậy. Cụm này chỉ là một cụm t́nh báo nhỏ hoạt động trong Sở Đào Kinh thuộc Bộ Công Chánh ở Sài G̣n. Cụm này gồm có: Dư Văn Chất (tự Văn Tiến Mạnh, tự Nguyễn Trọng Văn) làm Phái khiển, Vũ Ngọc Nhạ làm Cán bộ và Phạm Văn Đường làm Cơ cán. Cả ba đều là thư kư đánh máy công nhật B3 ở Sở Đào Kinh thuộc Bộ Công Chánh, do Kỹ sư Nguyễn Sỹ Cảnh làm chánh sự vụ. Kỹ sư Cảnh là cha vợ của Cao Đăng Chiếm. Ba tên này đă được Kỹ sư Cảnh tuyển dụng.

Năm 1959, cụm t́nh báo này đă bị tóm gọn, kể cả Kỹ Sư Nguyễn Sỹ Cảnh. Tuy nhiên, sau khi được cải tạo tại trại Ṭa Khâm, Huế, Vũ Ngọc Nhạ đă chuyển hướng và đồng ư hợp tác nên năm 1961 đă được phóng thích và đưa về Sài G̣n dưới danh nghĩa một cán bộ hồi chánh bị quản chế, hàng tháng phải tŕnh diện cơ quan an ninh, nhưng trong thực tế Nhạ đă hoạt động đắc lực cho Đoàn Công Tác Đặc Biệt trong công tác lấy tin tức.

Tính chung, chỉ trong ṿng một năm, Đoàn Công Tác Đặc Biệt đă phá vỡ được hầu hết các cơ sở quan trọng của Cộng Sản hoạt động tại miền Nam Việt Nam như Đảng Bộ Liên Khu V, Đặc Khu Ủy Sài G̣n Chợ Lớn, Thành Ủy Đà Nẵng, Tỉnh Ủy Quảng Trị, Thành Ủy Huế, Tỉnh Ủy Quảng Nam, Tỉnh Ủy Phú Yên, Tỉnh Ủy Long An, Tỉnh Ủy Phước Long, Tỉnh Ủy Cần Thơ, v.v.

 

NHÂN VẬT PHẠM NGỌC THẢO

Trong bộ phim “Ván bài lật ngửa” Nguyễn Thành Luân đă dàn dựng Phạm Ngọc Thảo như là “một điệp viên siêu hạng”, đă đóng vai tṛ cố vấn về chính sách quốc gia cho các nhân vật lănh đạo VNCH. Nhưng sự thật như thế nào?

Phạm Ngọc Thảo, có tên Pháp là Albert Thảo, sinh ngày 14.2.1922 tại Sài G̣n, nguyên quán Vĩnh Long. Năm 1945 Thảo đi theo kháng chiến và làm Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 404 (có tài liệu nói Tiểu Đoàn 420) rồi Trưởng Pḥng Mật Vụ Nam Bộ.

Sau hiệp định Genève, Thảo không tập kết ra Bắc mà ở lại miền Nam như một cán bộ hồi chánh. Qua trung gian của người em ruột là Marguerite Phạm Ngọc Thuần, Thảo được đưa xuống Vĩnh Long gặp Đức Giám Mục Ngô Đ́nh Thục nhờ giúp đỡ. Bà Thuần là vợ của ông Trần Văn Minh, em ruột Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ. Ông Đỗ là chú của Bà Ngô Đ́nh Nhu.

Thấy Thảo có học vấn khá, ĐGM Thục đă giới thiệu Thảo với ông Nhu. Thảo tỏ ra hiểu biết về các hoạt động của đám Việt Cộng nằm vùng, nên ông Nhu quyết định cho Thảo mang cấp bậc Đại Úy đồng hoá và đưa Thảo đi làm Tỉnh Đoàn Trưởng Bảo An Vĩnh Long, sau đó về làm Tỉnh Đoàn Trưởng Bảo An B́nh Dương. Hoạt động b́nh định của Thảo rất thành công.

Khi Khu Trù Mật mới được thành lập, đầu năm 1961, ông Diệm đă cho Thảo được thăng lên Trung Tá và cử làm Tỉnh Trưởng Tỉnh Kiến Ḥa để trắc nghiệm, nhưng ông Nhu đă cho nhân viên t́nh báo theo dơi rất sát, v́ nghi Thảo là gián điệp hai mang. Thảo đă làm cho tỉnh Bến Tre thành một khu vực yên tĩnh khác thường. Nhưng v́ có nhiều báo cáo cho biết Thảo thường liên lạc với Việt Cộng, nên ông Diệm đă ngưng chức Tỉnh Trưởng Kiến Ḥa của Thảo và cho qua Hoa Kỳ học một khóa về chỉ huy và tham mưu như hầu hết các sĩ quan cấp tá khác. Sau khi Thảo đi, tỉnh Bến Tre lại bị mất an ninh rất nghiêm trọng. Điều này khiến ông Nhu tin rằng Thảo được Việt Cộng yểm trợ trong thời gian làm Tỉnh Trưởng Bến Tre, nên quyết định thành lập một đơn tuyến (single placement) và dùng Thảo để liên lạc trực tuyến với “phiá bên kia”.

Ngày 23.3.1962, Phạm Ngọc Thảo vừa đi Mỹ về, liền được cử làm Thanh Tra Ấp Chiến Lược. Thảo đă đưa nhiều ư kiến chống sự xâm nhập của Việt Cộng rất xuất sắc.

Tháng 10 năm 1963, khi Hoa Kỳ bắt đầu xúc tiến cuộc đảo chánh lật đổ ông Diệm, Đại Sứ Cabot Lodge đă đánh về Washington nhiều công điện báo cáo Phạm Ngọc Thảo, Huỳnh Văn Lang và Trần Kim Tuyến âm mưu tổ chức đảo chánh. Các công điện này đều được để lọt cho ông Nhu biết. Nhưng ông Nhu cho rằng đây chỉ là tṛ nghi binh của ông Lodge. Ông hỏi ông Cao Xuân Vỹ: “Thằng Thảo lấy quân đâu mà đảo chánh?”. Biết rơ Mỹ chỉ dùng Phạm Ngọc Thảo như là một thứ nghi binh, nhưng điều đánh tiếc là ông Diệm ông Nhu không bao giờ nghi CIA lại dùng hai người thân tín nhất của hai ông là Tướng Trần Thiện Khiêm và Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu để lật đổ chế độ!

Sau đảo chánh ngày 1.11.1963, Phạm Ngọc Thảo được thăng lên Đại Tá và làm Tùy Viên Báo Chí cho Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, nhưng các tướng lănh đảo chánh đều nghi Thảo là điệp viên của CIA, một thành phần nguy hiễm, nên sau đó đă đẩy Thảo đi làm Tùy Viên Văn Hóa tại Ṭa Đại Sứ VN ở Washington để “trừ hậu hoạ”!

 

VỤ ÁN PHẠM NGỌC THẢO

Khi muốn loại bỏ Tướng Nguyễn Khánh, CIA đă bí mật đưa Phạm Ngọc Thảo về Sài G̣n. Tướng Khánh cho tôi biết khi Thảo đánh diện xin về nước, ông đă từ chối và ra lệnh cho các cơ quan an ninh ngăn chận không cho Thảo nhập cảnh bất cứ cửa khẩu nào. Không hiểu sao, khoảng hai tuần sau, ông được báo cáo Thảo đă có mặt tại Sài G̣n. Ông nghi Mỹ đă đưa Thảo xuống phi trường Cam Ranh rồi từ đó đưa về Sài G̣n.

Chỉ ít lâu sau, Thảo đă kết hợp được với Tướng Lâm Văn Phát tổ chức đảo chánh ngày 19.2.1965. Cuộc đảo chánh này thất bại, nhưng theo sự chỉ đạo của CIA, trong cuộc họp ngày 21.2.1965 tại Biên Ḥa, các tướng lănh đă quyết định giải nhiệm Tướng Khánh và cho đi làm đại sứ lưu động.

Thấy Phạm Ngọc Thảo quá nguy hiểm, Tướng Nguyễn Văn Thiệu, mới lên nhận chức Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, đă ra lệnh phải truy lùng và hạ sát Phạm Ngọc Thảo bằng mọi giá. Ông Huỳnh Văn Lang, người kết nạp Thảo vào Đảng Cần Lao, đă đưa Thảo lên làng Đại Học Thủ Đức trốn, sau đó đưa qua ẩn nấp tại Ḍng Châu Sơn ở Cát Lái. V́ sự sơ hở của LM Trần Ngọc Nhuận, chánh xứ Phát Diệm ở Phú Nhuận, cơ quan an ninh khám phá ra Thảo đang trốn ở Cát Lái. Thảo thấy bị động đă bỏ Ḍng Châu Sơn trốn ra ở một nhà dân. Nhưng nhân viên an ninh cũng khám phá ra. Ngày 16.7.1965, Thảo đă bị bắt tại Cát Lái lúc trời gần sáng, bị đưa về Hố Nai, Biên Ḥa, và bị bắn nằm gục ở một khu trống vắng. Nhưng Thảo chưa chết. Khi thấy có người đi qua, Thảo rên xiết nên đă được người này đưa về một cơ quan công giáo gần đó nhờ cứu chữa. Nơi đây nguời bị thương cho biết anh ta là Đại Tá Phạm Ngọc Thảo.

Nhân viên An Ninh Quân Đội theo dơi t́nh trạng của Thảo, biết Thảo c̣n sống và đang được cứu chữa, nên đă đến bảo lănh và xin đưa về Nha An Ninh Quân Đội ở Sài G̣n.

Thảo đă từ trần lúc 1 giờ 30 sáng 17.7.1965 tại Nha An Ninh Quân Đội và được báo cáo là đă chết v́ ra máu quá nhiều, nhưng một nguồn tin bên trong nói Thảo đă bị bóp dế chết. Chúng tôi đă phỏng vấn nhiều nhân chứng về vụ này. Đây là một câu chuyện khá ly kỳ, chúng tôi sẽ mô tả vào một dịp khác.

Có thể nói Phạm Ngọc Thảo là “gián điệp tam trùng” (triple agent – danh từ của Joby Warrick), vừa làm gián điệp cho Việt Cộng, vừa làm gián cho ông Ngô Đ́nh Nhu và vừa hoạt động cho CIA. Ông Nhu biết Thảo là gián điệp cộng sản nên đă xử dụng Thảo làm cán bộ liên lạc trực tuyến, nhưng cho theo dơi rất kỹ, làm sao Thảo có thể lũng đoạn chính sách quốc gia của VNCH được? Thảo chỉ là con bài của ông Nhu và sau đó trở thành con bài của CIA mà thôi. Thảo đă bị giềt như thân phận của một con bài, xài xong rồi bỏ.

(C̣n tiếp)

 

Ngày 12.6.2012

Lữ Giang