Những bài viết năm 2008:

Câu chuyện Thiên Nga

Điệp viên giỏi nhất?

Nói như con vẹt

Giấc mơ thủ tướng

Qua một cuộc bầu

Ba vụ hạ sát

Anh Hai Cán Bộ

Cần nh́n lại lịch sử

Tự bôi đen mặt ḿnh

Chơi đ̣n hạ sách

Không cho thoát nghèo!

Lại nói chuyện nghèo

Đừng quên Anh Hai!

Thiếu Think Tank

Cuộc đời sóng gió

Những món nợ máu

Chuyện Anh Hai Làm!

Ngoài ca trong hát!

Cộng đồng nát tan!

Sách cần viết lại!

Lễ Vesak Nhà Nước

Chuyện ta và Đồng Minh

Chuyện “Tản mạn lịch sử”

Thông điệp cho Hồi Giáo

Nhà nước phản pháo

C̣n nổi đau nào bằng!

Nhân vật Vơ Đ́nh Cường

Lại chuyện Anh Hai

Về quyết định thảm sát

Những chuyện bi thảm

Tầm nh́n xa hơn

Luật ăn cướp

Con đường lựa chọn

Nh́n thế giới đi tới

Gián Điệp Trung Quốc

Kích động cuồng tín tôn giáo

 

Chuyện ông già vợ

Chuyện “biểu dương khí thế”

 

Liên Minh bất hoà

Trở lại chuyện ông Thiệu

 

Bể thành tám mảnh!

Lại một con nhạn sa lưới!

 

Trở lại Thái Hà

Những bí ẩn đàng sau

 

Lại chuyện tản mạn!

Vụ chùa và tháp Báo Thiên

 

Lại chuyện Thích Trí Quang!

Chiến dịch phản pháo

 

Chuyện nước non buồn

Cộng Ḥa Nhân Dân Sơn La

 

Khi Nhà Nước “hoằng pháp”

     

Những bài từ năm 2007 trở về trước:                      Mỗi Tuần 2007