Làm sao mua xe không bị  hố ?

 

Đây là vài websites cần t́m hiểu trước khi mua xe:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nạn kẹt xe tại Saigon

 
  - kbb.com  
  - Edmounds.com  
  - carfax.com  
  - Autobytel.com  
  - Vehix.com  
  - consumerreports.org  
  - nhtsa.dot  
  - hwaysafety.org  
  - g35driver.com  
     
     

Ngoài ra xin đừng nghe lời dụ ngọt của hăng xe mà mua những xe sau đây:

 

* SUV:

 

 

 

 

 

Các hăng xe thi nhau cho rebate $5,000 - $7,000 mỗi xe,  người chủ xe không sạt nghiệp cũng bị thương với giá xăng tăng vọt như hiện nay

 

* Hybrid:

 

 

 

So với giá xăng $3.00/galon như hiện nay, chủ xe:

- Honda Civic phải mua xăng với giá $9.60 /galon cho 5 năm mới lấy lại vốn khi mua xe Honda Civic Hybrid.

- Toyota Corolla phải mua xăng với giá $10.10 /galon cho 5 năm mới lấy lại vốn khi mua xe Toyota Prius.

 

 

 

Coi chừng tiền federal rebate:

Ngoài nhiều điều kiện rắc rối, rebate cho xe Toyota Prius có thể lên tới $3,150,

nhưng Honda Accord Hybrid chỉ có $600.