California Traffic Tickets Fines (01/2011)

 


BẢN TIN NÀY CỦA DMV CALIFORNIA 

- Không mang theo bằng lái xe: $214

- Sau 10 ngày đổi địa chỉ mà chưa thông báo cho DMV: $214

- Lái xe không có bảo hiểm gây tai nạn: $796 và bị treo bằng lái trong 4 năm

- Vượt đèn đỏ: $533

- Vượt qua hai lằn vàng (double solid lane): $425

- Quẹo và U-Turn ở chỗ cấm: $284

- Quá tốc độ (từ 1-15 miles): $224

- Quá tốc độ (từ 16-25 miles): $338

- Lái quá chậm: $328

- Không dừng lại ở bảng Stop Sign: $284

- Qua mặt xe bus chở học sinh khi có đèn đang flashing: $675

- Dùng tay nghe phone khi lái xe (lần đầu): $160

- Đậu xe chỗ dành cho xe bus: $976

- Không mở đèn khi trời sắp tối (30 phút): $382

- Che kín cửa kính xe hơi: $178

- Không đeo dây an toàn: $160

- Trẻ em không đeo dây an toàn hay ghế ngồi theo qui định: $436

- Đeo máy nghe bịt cả hai tai: $178 


Tất cả các ticket về lỗi vi phạm trên đều phải theo một lớp học “An Toàn Giao Thông” (Traffic Violator Class).


Những năm về trước, nếu như chúng ta hoàn tất xong lớp học này, ticket xem như được xóa, nhưng theo luật mới kể từ tháng 7, 2011, từ khi hoàn tất lớp học, phải chờ 18 tháng. Trong thời gian này, xem như án treo, nếu vi phạm một lỗi khác sẽ bị trừ 2 điểm.

 

Mời check lại từ trang này:

 

http://www.snopes.com/politics/traffic/california2011.asp

 

Mời xem thêm:

 

Traffic Ticket Fines (Effective 01/06/2011)

 

VC 12814.6 $214 Failure to obey license provisions.


VC 14600(A) $214 Failure to notify DMV of address change within 10 days


VC 16028(A) $796 Failure to provide evidence of financial responsibility (insurance)


VC 21453(A) $436 Failure to stop at a red signal.


VC 22349 $214 Unsafe speed, 1 to 15 miles over the limit.


VC 22350 $328 Unsafe speed, 16 to 25 miles over the limit.


VC 22450 $214 Failure to stop at a stop sign.


VC 22454(A) $616 Passing a school bus with flashing red signals.


VC 23123(A) $148 Driving while using a wireless phone not hands free, first offense .


VC 23123(B) $256 Driving while using a wireless phone not hands free, each subsequent offense.


VC 23123.5 $148 Driving while using a wireless device to send, read or write text.


VC 23124 $148 Minor driving while using a wireless phone.


VC 22500 $976 Parking in a bus loading area.


VC 22507(A) $976 Violation of disabled parking provisions, first offense.


VC 22507(B) $1876 Violation of disabled parking provisions, second offense.


VC 26708 $178 Unlawful material on vehicle windows.


VC 27150 $178 Adequate muffler required.


VC 27315 $148 Mandatory use of seat belts.


VC 27360 $436 Mandatory use of passenger child restraints.


VC 27400 $178 Headsets or Earplugs covering both ears.


VC 27803 $178 Violation of motorcycle safety helmet requirements.


VC 34506 $616 Commercial Driver – Log book violation.


VC 4000 $256 No evidence of current registration.


VC 4159 $178 Notify DMV of change of address within 10 days.


VC 5200 $178 Proper display of license plates.


VC 9400 $178 Commercial weight fees due.