Nghe đài Voice of America:

VOA

  VOA phát ra lúc 13:00  
  VOA phát ra lúc 15:00  
  VOA phát ra lúc 22:30