Quận Cam Nhận Đơn Xin ‘Housing’

 

40 Thị Xă Quận Cam Sẽ Nhận Đơn Xin ‘Housing’ trong thời gian sau: 2/15/2012 - 2/29/2012

Ngoại trừ 3 thành phố Garden Grove, Santa Ana và Anaheim,

 

Xin bấm vào đây để biết thêm chi tiết: Vietnamese        

 

Chương tŕnh trợ cấp tiền nhà dành cho mọi thành phần có lợi tức thấp được qui định về lợi tức thấp như sau:

 

  Số Người trong gia đ́nh

Lợi tức tối đa của gia d́nh trong năm 2012

 
  Một người: $33,750    
  Hai vợ chồng: $38,550    
  Gia đ́nh 3 người: $43,350    
  Gia đ́nh 4 người: $48,150    
  Gia đ́nh 5 người: $52,050    
  Gia đ́nh 6 người: $55,900    
  Gia đ́nh 7 người: $59,750    
  Gia đ́nh 8 người: $63,600    
       
Các thành phần có thể xin, là toàn gia đ́nh, người già cả, thương tật và độc thân.

 

Có 3 cách nộp đơn,:

* bằng online tại www.ochousing.org 

* bằng thư gửi về P.O. Box 22032 Santa Ana CA 92702,

* bằng fax số 714-480-2855.

 

Điện thọai của Văn Pḥng Housing: (Orange County Housing Authority Information Line): (714) 480-2740

 

Đợt trợ cấp housing lần này tuy không có 3 thành phố Garden Grove, Santa Ana và Anaheim, v́ 3 nơi này đă có chương tŕnh riêng rồi. Nhưng nếu đồng bào nộp đơn, cũng không sao cả. Trả lời câu hỏi khác, ông nói trợ cấp housing sẽ cấp chỗ ở trong toàn Quận Cam, ngoại trừ 3 thành phố trên.

Các mẫu đơn, đồng bào có thể nhận tại những thư viện công cộng các thành phố nơi ḿnh ở trong Quận Cam, như: Westminster, Fountain Valley, Huntington Beach, Newport beach, Orange, Placentia, Brea, Costa Mesa, Buena Park, Cypress, Fullerton, Staton, La Habra, ..v..v.

Như thế, đợt cấp housing này, ảnh hưởng đến nhiều đồng bào ngụ trong một số thành phố thuộc Little Saigon như Westminster, Foutain Valley, Huntington Beach, Orange, Stanton, Fullerton, Irvine, ..v.v..v

 

Giá thuê nhà được Housing chấp nhận

(Hiệu lực từ Ngày 1 Tháng 10 năm 2011)

 

Số Pḥng ngủ  0    1    2    3   4
Giá thuê: $1,190 $1,350 $1,610 $2,290 $2,625
spacer