Fee For Service MediCare

Chuyện cần làm tiếp

Hầu như bà con cô bác có Medi_ Medi gần đây đă hay sắp nhận được một công văn của Bộ Y tế và Xă Hội Liên bang (Department Of Health& Humans Services ) Centers for Medcare& Medicaid Services trung ương từ Baltimore gởi đến. Tấm giấy màu vàng do Mark McCellan, MD, PhD kư. Nội dung thông báo: Xin đọc kỹ thơ này v́ việc trả tiền thuốc thay đổi. Xác nhận người nhận thư là người có Medi- Medi. Ngày 1-1-06 Medicare sẽ giúp trả tiền thuốc cho, chớ không phải c̣n MediCaid nữa. Nhưng nếu chỉ có Medicaid không thôi, th́ Medicaid [ở Cali gọi là MediCal] tiếp tục lo trả tiền thuốc.

Người có Medi_ Medi phải chọn chương tŕnh mua thuốc. Nếu đến ngày 31-12-05 mà chưa theo chương tŕnh nào th́ Medicare sẽ đưa vào Well Care's Well Care Signature để có thuốc dùng vào ngày 1-1-06.

Kèm theo công văn này là một tài liệu viết dưới dạng hỏi đáp: Câu Hỏi và Trả Lời Quan Trọng Về Chương Tŕnh Thuốc Mới. Câu đầu là quan trọng nhứt. Phải chọn cho ḿnh một chương tŕnh thuốc thịch hợp cho ḿnh nhứt. Bắt đầu ngày 15-11-05 là có thể làm việc ấy.
Ngày hết hạn để làm việc ấy là ngày 31-12-05.

Lúc đó nếu chưa chọn th́ Medicare sẽ đưa vào một chương tŕnh như đă nói trong công văn [v́ nghĩa vụ của cơ quan nhà nước Medicare là, phải làm sao người có Medicare không bị thiếu thuốc v́ có thể quên hay liên lạc không thông suốt với Medicare v́ đó là nhiệm vụ của chánh quyền v́ dân, do dân, của dân mà Hiến Pháp đă qui định chung].

Nhưng Medicare có gần 34 triệu người phải đảm trách, để tiện việc Medicare đưa ra hai cách làm việc nhanh nhứt là gọi điện thoại để xin tài liệu nếu chưa có để biết có bao nhiêu chương tŕnh thuốc, chương tŕnh nào của liên bang và chương tŕnh nào của liên bang. C̣n nếu có cuốn Cẩm Nang Medicare& You rồi, theo Ds Hằng, chương tŕnh thuốc bà con cần phải chọn lựa nằm ở phần cuối quyển tài liệu ấy.

Nhưng Ds Hằng nói một số dược sĩ trẻ gắn bó với bà con có Medi- Medi đă tiên liệu khó khăn của đồng bào lớn tuổi, Anh văn hạn chế, thị lực kém, con cháu không ở gần, nên Tổ hợp đang nhờ một số sinh viên và huấn luyện những bạn trẻ này giúp cho bà con cô bác. Số người t́nh nguyện này sẽ làm việc tại một số dược pḥng được phân bố ra nhiều thành phố trong Quận Cam với đầy đủ tài liệu của hệ thống dược pḥng liên bang và tiểu bang có bán thuốc do Medicare trả tiền, để bà con cô bác chọn lựa.

Sau khi bà con tự chọn lựa, số người t́nh nguyện trẻ đó sẽ dùng computers chuyển thẳng ư muốn của bà con lên Medicare. Việc này rất nhanh chóng và bảo đảm v́ có hồi báo "đă nhận" liên của Medicare, nếu cần sẽ in ra một bổn cho bà con lưu hồ sơ cá nhân. Được biết đơn xin housing làm như vậy cũng rất chắc và nhanh.

Cô Kiều Mỹ Duyên thắc mắc: "
Nếu chọn một hệ thống dược pḥng có tầm hoạt động khắp nước Mỹ, có họp đồng cung ứng thuốc cho Medicare mà chi nhánh không có ở Orange th́ làm sao bà con lấy thuốc gần nhà được?"

DS Hằng trả lời tập đoàn dược pḥng nào cũng cần bán thuốc, dù tập đoàn đó ở đâu đi nữa, khi một dược pḥng ở Orange County liên lạc là có thêm khách hàng, mà khách hàng đó là người được Medicare nhà nước bảo chi, chỉ bấm hai ba cái clicks là bán thuốc được rồi.

Về điểm này Ds Hằng lấy kinh nghiệm khuyên nên chọn tập đoàn dược pḥng có tầm hoạt động liên bang để đi đâu thăm bà con, tiểu bang nào chơi mua thuốc cũng được.

Nhà báo Vi Anh nói:
dân Medi- Medi người Mỹ gốc Việt đa số là dân tỵ nạn CS, đến Mỹ với hai bàn tay trắng, mà tuổi đă lớn khó làm ăn nên nghèo, và ở tù VC lâu nên nhiều bịnh, có người mỗi ngày uống cả chục thứ thuốc, mỗi tháng đi bác sĩ nhiều lần. Nếu theo luật Cải Tổ Medcare những anh em đó phải trả tiền chung chịu với Medicare số tiền 1$ đối với thuốc tương tự nhưng nhăn hiệu khác (generic) và 3$ đối với thuốc chánh hiệu thương măi do bác sĩ kê toa. Mỗi tháng có thể mất một số tiền, mà tiền già tiền bịnh lại không đủ chi cho tiền nhà, tiền ăn, tiền xe và bảo hiểm, th́ làm sao chịu nổi.

Ds Hằng cho biết Medicaid ở Cali gọi là MediCal c̣n tiếp tục chi trả cho người có Medicaid hay MediCal. Việc này theo tin tức DS ghi nhận th́ các tiểu bang đang bàn luận trả khoản này cho người có lợi tức khiêm tốn.

Nhà báo Vi Anh hỏi tiếp: vậy chớ dược pḥng người Mỹ gốc Việt có nghĩ giúp cho đồng bào lớn tuổi, lợi tức kém số tiền chung chịu đó không, như đă từng giúp đua thuốc về nhà và giúp đấu tranh đ̣i quyền lợi cho cô bác bị CalOptima chèn ép không?

Ds Hàng mỉm cười và nói, "Tiền chung chịu đó do các dược pḥng thâu và trừ với Medicare. Chú Vi Anh xem việc lớn đấu tranh, kiện tụng CalOptima, mất th́ giờ, tiền bạc, Tổ Hợp Dược Pḥng Độc Lập Việt Mỹ c̣n dám làm giúp. Chuyện 1 hay 3 $ tiểu bang đang bàn bạc, nhưng chúng cháu ở các dược pḥng cũng đang nghĩ làm một cái ǵ đó để giúp cho bà con cô bác là những người mà chúng cháu đă nhờ mới được đến Mỹ, được ăn học, để có ngày nay."


 Ghi chú bởi motgoctroi.com

Ngày 31 tháng 12 năm 2005 là hạn chót chon dược pḥng. Có tất cà có 8 dược pḥng được chấp nhận để được Auto-Enrolled Beneficiaries (Medi-Cal/Medicare) mà sau đây là 5 dược pḥng lớn nhất:

- Anthem Insurance ( Blue Cross/WellPoint)

- Pacificare Health Insurance

- Sierra Health and Sierra Rx Health

- Unicare (Blue Cross/WellPoint)

- Wellcare Health Plan (WHI và AARP)

 

Bạn có thể gọi cho 3 cơ sở sau đây để biết thêm chi tiết:

- Health Net: 1-800-848-4747

- Medco: 1-800-922-1557

- Humana: gởi FAX cho cô Amy Schulten: 1-502-580-2200

***

Sau đây là đơn ghi danh: