Quan trọng về Điện Thoại                                                  

 

* Đừng bao giờ bấm số 90# khi có ai gọi tới bảo bạn làm như thế!

Đây là một chức năng của điện thoại (Call forward) mà ít người để ư tới nhưng sẽ đưa đến cho bạn nhiều nhức đầu và tốn kém. Chức năng này cho phép người gọi tới xử dụng điện thoại của bạn để gọi bất cứ đâu, kể cả ngoại quốc, thường được các tù nhân lợi dụng để gọi về xứ sở họ và ḿnh phải trả tiền điện thoại cho họ, có thể lên đến bạc ngàn đô la.

* Do not call:

Vào giữa tháng 2/2006 tất cả số điện thoại di động sẽ được đưa ra (released) cho các công ty buôn bán (telemarketting companies) xử dụng và bạn sẽ bắt đầu nhận những cú điện thoại di động rao hàng. Bạn sẽ phải trả tiền cho các cú điện thoại này.

 

Để tránh lâm vào hoàn cảnh này, bạn phải liên lạc ngay với The National Do Not Call bằng 2 cách:

 

* Gọi ngay cho số điện thoại sau đây: 1-888-382-1222 (Đây là số điện thoại DO NOT CALL list)

* Điền đơn trong website: www.donotcall.gov   hay https://telemarketing.donotcall.gov

* Làm sao gọi 411 không tốn tiền ?

 

 

 

 

 

Bạn biết là hăng điện thoại di động bắt bạn trả $1.00 (one dollar) mỗi lần bạn cần chỉ dẫn (Directory assistance). Hăng điện thoại nhà cũng bắt bạn đóng mỗi lần $0.35 sau 5 lần bạn bấm 411 để xin chỉ dẫn trong vùng (Local directory Assistance) mỗi tháng. Nếu cần chỉ dẫn trong nước (National Directory Assistance), bạn sẽ phải đóng $0.95 mỗi lần gọi.

Bạn sẽ không phải trả ǵ cả, ngoài số phút gọi, nếu là điện thoại di động, c̣n nếu bạn gọi qua hệ thống điện thoại nhà th́ khỏi phải trả xu nào cả.

Khi bạn cần gọi 411 / Directory Assistance, bạn chỉ cần bấm

1-800-FREE-411  hay 1-800-373-3411

* Điện thoại di động bị đánh cắp

Thât là một rắc rối khi bị mất điện thoại di động (đtdđ): bạn vừa không thể dùng để liên lạc nữa, lại vừa tốn kém thêm. Nhưng các hăng điện thoại cầm tay (đtct) đă không làm ǵ về việc này, ngay cả việc nói cho bạn phải làm ǵ khi mất điện thoại, bởi v́ các hăng điện thoại có mối lợi rất lớn khi điện thoại của bạn bị đánh cắp: bạn vẫn có thể phải tiếp tục trả tiền hàng tháng đến 24 tháng sau đó (mặc dầu bạn đă mua một hợp đồng điện thoại mới và máy mới) và có thể c̣n phải trả một chi phí rất lớn khi kẻ cắp dùng đtdđ của bạn để gọi Việt Nam!...

Vậy bạn phải làm ǵ để kẻ cắp không thể dùng máy đtdđ của bạn, ngay cả khi kẻ căp đă thay sim card?

- Có một cách rất đơn giản để biến máy đtdđ của bạn trở nên vô dụng trong tay kẻ cắp (mặc dầu hăng điện thoại biết máy bạn bị đánh cắp nhưng không làm ǵ hết) bằng cách báo cho công ty đtct số serial number của máy đtdđ của bạn ngay sau khi đtdđ của bạn bị đánh cắp.

Làm sao để biết số serial number của máy đtdđ của bạn ?

- Bạn chỉ cần bấm vào máy đtdđ của bạn những số sau đây: * # 0 6 #  (star-pound key-zero-six-pound key), trên màn ảnh của máy đtdđ của bạn sẽ hiện lên 15 con số của serial number của máy đtdđ của bạn.

Nếu ai cũng làm điều này th́ tệ nạn đánh cắp đtdđ chắc chắn sẽ không c̣n sẩy ra nữa .

Bạn nên giúp bạn bè bằng cách phổ biến tin tức này càng sớm càng tốt !

Trở lại đầu