Chú ư: Bài Chuyện dài CalOptima với nhiều chi tiểt giá trị của Tú Gàn sẽ được đăng trong Saigon Nhỏ tuần này và posted tại website: www.motgoctroi.com trong mục Mỗi Tuần Một Chuyện ngày 10/23/2005, mời Quí Vị đón đọc .

Báo Động: Quan Trọng! Quan Trọng!

Đừng kư giấy tờ ǵ CalOptima gởi về nhà cho các vi cao niên hưởng Medical. Mấy ngày nay, CalOptima gởi về nhà cho những người nhận Medical một phong b́ dầy đ̣i phải chọn 1 trong 3 chọn lựa để được tiếp tục hưởng trợ cấp sức khỏe và phải gởi đi trong ṿng 30 ngày. Trong vụ này CalOptima c̣n điếm thối và xảo trá hơn VC nữa: Cả 3 chọn lựa đều là đặt bẫy gài người thừa hưởng Medical vào tṛng của CalOptima.
 

DS Thu Hằng

Nếu muốn hiểu thêm để khỏi vào tṛng, hay muốn lấy đơn, xin liên lạc với Ds Trần Thị Thu Hằng, Chủ Tịch Tổ hợp Dược Pḥng Độc lập Việt Mỹ (Vietnamese American Independent Pharmacy Group), và anh Paul Hoàng thuộc toán đặc nhiệm tại:

14291 Euclid # D104

Gargen Grove, CA 92843

(714) 554-3320

Email: VAIPG@hotmail.com

 

 

   
 

Quí Vị cũng có thể đọc thông báo hay lấy mẫu đơn bằng cách bấm vào đây:

 
 

 

* Thông báo và chỉ dẫn

 
    * Mẫu đơn  


Và mời đọc tiếp bản tường tŕnh sau đây:


Medicare - MediCal:

Dân Việt Giành Quyền Tự Do Chọn Lựa
 

Ba cuộc hội họp liên tiếp trong 3 ngày; mỗi cuộc không dưới 500 người có Medicare và Medical, tại Hội Trường Báo Người Việt, vào ngày 10, 11, 12 thàng 10).

Sự kiện đó đă nói lên tinh thần bất khuất của thế hệ một rưởi và thứ hai của người Việt ăn học ở Mỹ và tinh thần ủng hộ của người gốc Việt thế hệ thứ nhứt đấu tranh cho quyền lợi luật định và sát sườn của ḿnh, trong vấn đề Medicare và MediCal, tiếp theo luật Cải Tổ Medicare do Quốc Hội Mỹ thông qua và TT Bush ban hành, có hiệu lực vào ngày 1- 1- 2006.

Lư do gần, CalOptima/ OneCare vừa phóng ra “nhất dương chỉ, hàn phong chưởng” đông lạnh người già, bịnh Mỹ gốc Việt để làm con tin y tế cho CalOptima trong Quận Cam kiếm lời qua việc bớt kỳ lănh thuốc, đổi thuốc rẻ trong toa bác sĩ, buộc đi bác sĩ và mua thuốc theo luồng tuyến như VC đă làm trong thời kỳ chưa theo kinh tế thị trường ở Việt Nam CS. Nên lớp trẻ trí thức Việt Nam vận dụng bí kiếp của đất nước ông bà Việt Nam để lại, phối hợp với kỹ thuật hành chánh và luật pháp Mỹ để một mặt hóa giải tự vệ, một mặt khác tiến công.


Một, CalOptima/ OneCare tung chưởng. Như đă biết mới hai tuần trước CalOptima/ OneCare tung ra đ̣n OneCare Response Reform. Đó là một cái bẫy nếu người có Medi- Medi kư vào gởi đi, là vướng vào CalOptima, khó thoát, như hồi đó tới giờ. Ds Trần Thị Thu Hằng, Chủ Tịch Tổ hợp Dược Pḥng Độc lập Việt Mỹ, và toán đặc nhiệm nổi bật nhứt là anh Paul Hoàng, phân tích nội dung của mẫu biểu ấy trên truyền thông đại chúng, phát h́nh, phát thanh, báo chí và đầy đủ nhứt là trong 3 cuộc họp nói trên. Rằng One Care đưa ra ba chọn lựa, mà chọn lựa nào cũng lọt vào bẫy của CalOptima.


a) Chọn lựa 1 là chọn Onecare:
Ai chọn th́ phải ghi tên bác sĩ PCP (tạm gọi theo thói quen là bác sĩ gia đ́nh) với số trước tịch hành nghề của ông ấy. Nếu chọn OneCare là chọn CalOptima, tức là tiếp tục kéo dài thân phận của người bị CalOptima đổi thuốc, bớt kỳ thuốc, bị bắt làm con tin y tế trong Quận Cam, ra ngoài Quận bịnh hoạn móc tiền túi ra trả như hồi đó tới giờ.
Cần phải nói thêm khi vào OneCare rồi muốn rút ra rất khó v́ OneCare thuộc tiểu bang, nên phải xin Tiểu bang, Medical đồng ư xong mới xin Medicare đổi qua chương tŕnh khác được. Thời hạn không dưới một năm.b) Chọn lựa 2 là chọn Original Medicare Prescription Drug Plan.
Nhưng One Care/ CalOptima lập lờ không nói rơ đó là Fee For Service, tức là tiền thuốc do Medicare trả trực tiếp tùy theo dịch vụ có lợi nhứt cho người thụ hưởng, không qua nhà thầu ăn xới ăn bớt. Và CalOptima/ OneCare gài thêm một cái bẫy bằng một câu chót nếu không đọc kỹ, chỉ lướt qua th́ sẽ sụp bẫy liền. Đó là câu: " I will continue to receive my Medi_Cal benefits through CalOptima= Tôi sẽ tiếp tục nhận lănh quyền lợi MediCal của tôi qua CalOptima." Tức là, quyền lợi thuốc men sẽ tiếp tục do MediCal qui định, sẽ tiếp tục do CalOptima ban phát. Nghĩa là, người có MediCal dù chon Medicare Prescription Drug Plan, vẫn tiếp tục bị CalOptima đổi thuốc, bớt thuốc, bắt làm con tin y tế trong Quận Cam, đo ngoài Quận bịnh hoạn móc tiền túi ra trả.

c) Chọn lựa 3 và chót; Chọn lựa một chương tŕnh Advantage Plan khác.
Nhưng CalOptima vẫn gài một cái bẫy như trên. Đó cũng là câu lập lại: "I will continue to receive my Medi_Cal benefits through CalOptima= Tôi sẽ tiếp tục nhận lănh quyền lợi MediCal của tôi qua CalOptima; quyền lợi thuốc men do Medical qui định sẽ tiếp tục do CalOptima ban phát như hồi đó tới giờ, người có MediCal dù chon Medicare Prescription Drug Plan, vẫn tiếp tục bị CalOptima đổi thuốc, bớt kỳ thuốc, bắt làm con tin y tế trong Quận Cam, đo ngoài Quận bịnh hoạn móc tiền túi ra trả.

d) OneCare lại đ̣i hỏi như thúc nợ gởi mẫu biểu trả lời chậm nhứt là 31-10-2005, làm như chuyện này cấp bách lắm vậy.
Người bị OneCare "đề nghị" trả lời chỉ có 30 ngày tối đa để suy nghĩ, so sánh và chọn lựa, trong khi luật Căi tổ Medicare dành cho người có Medi- Medi 2 tháng rưởi để trả lời.

Hai, trí thức trẻ gốc Việt hóa giải và tiến công. Bên canh việc vạch trần cái bẫy của OneCare/ Caloptima trên truyền thông đại chúng, c̣n tổ chức 3 cuộc họp liền, tại hội trường của một nhựt báo tiếng Việt lớn và lâu đời nhứt ở Little Saigon. Mục đích để cho bà con cô bác nói. Tŕnh bày những quyền lợi luật định do Luật Cải Tổ Medicare đem lại. Tự do hơn. Tự do khi muốn đi bác sĩ nào tùy ư. Tự do khi muốn mua thuốc tiệm nào tùy ư. Tự do khi có chuyện đi ngoài Quận Cam, lỡ bịnh hoạn khỏi phải chờ CalOptima cho phép bác sĩ nơi đến mới có thể khám và nhà thuốc có thể bán, theo qui định của CalOptima.

Là những người gốc Việt tỵ nạn CS, đă quá khổ đau với gông cùm CS, đă đóng góp máu nước mắt mồ hôi trong Chiến Tranh Việt Nam-- thay cho một phần tiền thuế khi đến Mỹ-- 100 người như 1, ai mà chẳng muốn tự do. Thế cho nên cuộc họp đầu đông cả 500 người, phiên họp sau lại đống hơn, phiên họp sau lại đông hơn nữa. Đông đến nỗi đứng chật bên ngoài, kín cả tiền sảnh báo văn pḥng Người Việt. So 3 cuộc họp này, các cuộc họp của Caloptima/ OneCare tổ chức có nước ngọt, bánh ngọt tại gần mấy chục điểm để chiêu dụ vào OneCare vắng như chùa Bà Đanh.


Ban tổ chức, toán đặc nhiệm chánh yếu có Dược sĩ Thu-Hằng, anh Paul Hoàng, Dược sĩ Nguyễn Đức Năng phát không đơn, c̣n đưa hai máy phoytocopy vào để làm bản sao làm bằng cho bà con cô bác, sau khi nhận gởi giùm bản chánh.

Phản đ̣n của số người Việt có ăn học tại Mỹ, mà Tổ Hợp Dược Pḥng Độc Lập Việt Mỹ là hạt nhân, với tham vấn của luật sư Mỹ, đưa ra rất giản dị nhưng hoàn bị. Đó là
"Đơn Trả Lời Của Người Thủ Hưởng Medicare và MediCal". Ngoài những chi tiết về nhân thân thường lệ như tên họ, địa chỉ, số an sinh, chi có 2 câu viết bằng song ngữ Anh, Việt, ngán gọn thôi ( bổn báo co đăng trong số 41 ). Đó là: "Tôi muốn tiếp tục ở trong chương tŕnh Medicare Original (Medicare Fee- for- Service) và muốn ghi danh vào một chương tŕnh Mua Thuốc của Medicare [Presccription Drug Plan; PDP]. Nếu tôi đang ở trong chương tŕnh OneCare của CalOptima, vui ḷng lập tức lấy tên tôi ra khỏi chương tŕnh OneCare của CalOptima, và gởi cho tôi giấy xác nhận của sự yêu cầu này. Cám ơn."

Với chữ kư tên có đề ngày vào mẫu biểu, quyền chọn lựa của bà con cô bác đă minh thị và được luật pháp Mỹ nói chung và luật Cải tổ Medicare được Quốc hội thông qua và TT Bush ban hành, có hiệu lực vào 1-1-05, tôn trọng triệt để.

Mẫu biểu với chữ kư " Đơn Trả Lời Của Người Thủ Hưởng Medicare và MediCal" ấy có hai tác dụng. Một mặt là tác dụng hóa giải. Mọi h́nh thức gia nhập thụ động do CalOptima/ OneCare nói dông dài trong các văn thư có tính rắc rối chuyên môn và hành chánh phức tạp mà Cựu TT Clinton, người khéo ăn khéo nói c̣n sợ và yêu cầu b́nh, dân và giản dị hóa; mọi OneCare Response Reform mà một số bác sĩ hay dược sĩ v́ lư do kẹt với CalOptima v́ quyền lợi riêng tư của những vị ấy đối vói CalOptima đă khuyến dụ bà con kư; mọi giải thích một chiều của những người thiên về, " pro" CalOptima - tất cả bị hóa giải.

Mặt khác, là tác dụng khẳng định chọn lựa. Mẫu biểu với chữ kư" Đơn Trả Lời Của Người Thủ Hưởng Medicare và MediCal", bản chánh gởi cho Centers for Medicaid and Medicare Services. Chữ tắt đầu là CMS là cơ quan thường gởi thông báo tiền Medicare đă trả khi người có Medicare đi bác sĩ lâu nay.

Bây giờ theo luật Cải tổ Medicare,
Medicare là cơ quan luật định duy nhứt đứng ra trả tất cả tiền thầy, tiền thuốc, tiền nhà thương. Và Medicaid ở Cali gọi là MediCal, ở Quận Cam do CalOptima đứng thầu không c̣n trả nữa. Đơn này gởi cho CMS là cơ quan quản trị đầu ngành, trực tiếp, toàn liên bang Mỹ của Međicare và MediCal, tức là cơ quan tối thượng của hai chương tŕnh. Caloptima/ OneCare chỉ là nhà thầu ở tiểu bang không thể dùng xảo thuật hành chánh để nói ông A, bà B nay là khách hàng của CalOptima/ OneCare nữa.

Đó là nguyên tắc hàng cữu của luật pháp và hành chánh "Qui peut le plus, peut le moins", chớ không thể làm ngược lại được. Cụ thể như khi CalOptima/ OneCare báo cáo lên Medicare Medicaid liên bang, danh sách OneCare có tên Ô. X, bà Y, máy computer thấy Ô.X, bà Y đă có gởi" Đơn Trả Lời Của Người Thụ Hưởng Medicare và MediCal" minh thị xác nhận "Tôi muốn tiếp tục ở trong chương tŕnh Medicare Original (Medicare Fee- for- Service) và muốn ghi danh vào một chương tŕnh Mua Thuốc của Medicare [Presccription Drug Plan; PDP].

Nếu tôi đang ở trong chương tŕnh OneCare của CalOptima, vui ḷng lập tức lấy tên tôi ra khỏi chương tŕnh OneCare của CalOptima, và gởi cho tôi giấy xác nhận của sự yêu cầu này" th́ ông Trời cũng không dám làm theo danh sách của OneCare, chớ đừng nói một vài người bồ bịch của CalOptima với OneCare. Huống hồ chương tŕnh Medicare Fee- for- Service là chương tŕnh nguyên thủy hay có khi gọi là truyền thống Medicare, th́ MediCare phải bảo vệ.

Một câu hỏi chót mà bà con cô bác có Medicare đang lo là nếu vô Medicare Fee- for- Service th́ có bị trả tiền chung chịu 1 đến 3$ tùy thuốc thay hay chánh hiệu hay không. Cái này theo "tiết 3" của Cẩm Nang Medicare, chưa nói rơ, chỉ nói Nhà Nước sẽ "giúp" mà chưa biết giúp thế nào. Cẩm nang CMS sẽ gởi cho bà con cô bác giữa tháng 11. Nhưng có điều có thể hy vọng chắc là một tháng không qua 30$ nếu phải đóng. Và sợ hy vọng lại lớn hơn đối với người có Medi- Medi ăn tiền già là lớp người sống dưới mức nghèo khó Mỹ, Nhà Nước Liên bang, Tiểu bang sẽ có cách du di để giúp đỡ. Và một điều rơ như ban ngày là nếu vào Fee For Service mà đối đế lắm bị chung chịu th́ vào One Care cũng bị, chớ không lư do ǵ, OneCare một hăng thầu được miễn mà các hăng thầu y tế khác và chương tŕnh Fee for Service lại bị.

Không thể có sự bất công như thế đối vơi các nhà thầu y tế và guồng máy y tế của Nhà nước, trong xă hội Mỹ. Tuyên truyền rỉ tai vô OneCare khỏi đóng là không căn cứ. Tuyên truyền rỉ tai vô Fee for Service là bị đóng tiền chung chịu, lợi dụng chữ Fee (lệ phí) cũng vô căn cứ v́ Fee For Service là Medicare trả tiền thầy tiền thuốc tùy theo mỗi dịch vu y tế đă phục vụ cho người có Medi- Medi.

Một điều chắc chắn hơn nữa, theo tŕnh bày của DS Trần Thị Thu Hằng, nếu vô OneCare mà không thích th́ phải một năm mới xin ra được v́ OneCare thuộc tiểu babg phải xin hai ba cửa, cửa One Care, cửa tiểu bang, và cửa MediCal th́ mới yêu cầu Medicare chuyển qua chương tŕnh khác được.

Sau cùng đây là một vấn đề bà con cô bác đă đấu tranh hơn nửa năm, sát sườn với quyền lợi người nghèo và lớn tuổi, và đang trong thời điểm sắp quyết định. Quyền tự do chọn lựa được thể hiện do Luật Cải Tổ Medicare tạo ra cho bà con ở Quân Cam, không ai có thể tước đoạt, làm thay nghĩ thế cho mỗi một người được - trừ ra cá nhân người đó.

Do vậy đến lúc bà con cô bác cần theo sát nội vụ để có dữ kiện hầu rộng đường chọn lựa chương tŕnh nào lợi nhứt cho ḿnh theo thiện ư của các nhà lập pháp khi giơ tay biểu quyết Luật Cải Tổ Medicare có hiệu lực vào 1-1-06 sắp tới đây.