Gian lận trương mục ngân hàng


Oanh Thơ

Ngày nay, những việc gian lận trương mục ngân hàng đi xa hơn là sự giả mạo checks. Các tiến bộ của kỹ thuật điện tử đă cho phép những tên trộm có óc sáng tạo, ăn cắp tiền từ những trương mục của người khác bằng nhiều phương cách mà trong một vài năm trước đây, không một ai tưởng tượng ra được.

Trong một trường hợp điển h́nh mới đây, mấy tên đạo chích nhà nghề này đă dùng những mẫu đơn giả mạo và quan hệ thư từ giữa ngân hàng và khách của họ để lấy những thông tin cá nhân của khách hàng. Các mẫu đơn được gởi đến khách hàng có dấu hiệu (logo) hẳn hoi của ngân hàng cũng như các thư từ đều có in tên của ngân hàng ở trên, mang nội dung cho biết là có một cuộc điều tra đang tiến hành bởi bộ phận kiểm soát sự gian lận ngân hàng.

Những tên tội phạm cho biết là trương mục ngân hàng của khách đă được minh bạch nhưng để hoàn tất cuộc điều tra, chúng yêu cầu khách hàng cung cấp những tin tức rất riêng tư về tài chánh của họ. Một bao thơ có dán tem sẵn và một số điện thoại miễn phí (toll free number) được gởi kèm để khách hàng gởi cho kẻ gian những tin tức mà chúng cần.

Khi bạn nhận được một loại giấy tờ như thế qua bưu điện, tốt nhất là bạn nên đến thẳng nhà băng để hỏi xem là họ có gởi những loại thư từ không b́nh thường như thế hay không.

Cộng tác làm việc với cơ quan công lực cũng như các cơ quan liên hệ, ngân hàng của bạn có thể cung cấp một “danh sách kiểm soát' (checklist) để chận đứng sự gian lận và bảo vệ tiền bạc khỏi thất thoát bởi kẻ gian.

- Checklist để đề pḥng sự gian lận

1/ Bảo vệ số trương mục ngân hàng của bạn

Không bao giờ cung cấp số trương mục ngân hàng cho một người lạ, cho dù người đó tự giới thiệu là làm việc cho ngân hàng của bạn. Trong tay của các tên tội phạm, số trương mục ngân hàng của bạn sẽ là cái hộc được mở rộng cho họ lấy tiền ra.

2/ Báo cáo cho ngân hàng biết ngay nếu cuốn sổ kư checks ngân hàng của bạn bị đánh mất hay bị đánh cắp. Nhà băng sẽ ngưng ngay việc trả tiền cho những tờ checks ấy nếu có ai sử dụng giả mạo.

3/ Cất giữ những cái cancelled check (đă được dùng rồi), cũng như để ư đến những cái checks mới một cách cẩn thận.

4/ Báo tin cho nhà băng biết sau khi nhận được những cú điện thoại đ̣i hỏi tin tức một cách khả nghi. Chẳng hạn như nói rằng nếu bạn đưa số trương mục ngân hàng th́ bạn sẽ nhận được một món quà, hay để xác nhận một hồ sơ giấy tờ của cuộc điều tra gian lận.

5/ Phải luôn giữ riêng một cách kỹ lưỡng và không cho ai biết mă số thẻ ATM (thẻ rút tiền từ máy) của ḿnh v́ nếu kẻ gian biết được họ sẽ ăn cắp tiền của bạn từ trương mục ngân hàng một cách dễ dàng.

6/ Luôn luôn kiểm soát số tiền c̣n lại trong ngân hàng một cách thường xuyên. Nếu biết dùng computer, bạn có thể kiểm soát hay theo dơi những thay đổi của trương mục ngân hàng trên máy điện toán một cách thuận tiện.

7/ Học hỏi cách thức làm sao để giảm thiểu việc sử dụng hồ sơ, giấy tờ. Nếu có thể, bạn thử dùng lối trả tiền bills qua hệ thống điện tử v́ nhà băng nào cũng có phương pháp này.

(viết theo tài liệu của cơ quan National Fraud Information Center: www.fraud.org)