Tác giả - Tác Phẩm   (Điểm sách)

 

Mourning Headband for Hue

Bàn về Hồi-kư của Bà Ngô Đ́nh Nhu

Comrades In Arms: How the Ameri-cong won the Vietnam war (TS Roger Canfield)

Bên Thắng Cuộc của Huy Đức

Chuyện Bùi Diễm viết Hồi Kư

Về cuốn TÂM TƯ TỔNG THỐNG THIỆU

 

*

  BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU: Ts Nguyễn tiến Hưng viết sách không đúng

 

*

: Cảm nghĩ về bản tin ra mắt sách” 1  2

 

*

 Nguyễn Đạt Thịnh viết về cuốn sách Tâm tư Tổng Thống THIỆU  1  2 

  *  Hà Giang (RFA) phỏng vấn Tác giả TS Nguyễn Tiến Hưng
  *

 Ư Kiến Nhà Báo Vũ Ánh Về Tâm Tư TT Thiệu

Về cuốn Mao Trạch Đông – Ngàn năm công tội

Cảm nghĩ khi đọc “Hồi Kư của một Thằng Hèn”

SỰ THẬT về HỒ CHÍ MINH, KHÔNG BIẾT hay KHÔNG DÁM NÓI

Sách mới về chiến tranh VN khiến truyền thông Mỹ không vui: Ride the Thunder

Đọc Hồi Kư “ĐẤT NƯỚC TÔI”của Cựu TT Nguyễn Bá Cẩn: 1  2  3  4 (NĐCung)

Hồi kư Nguyễn Đăng Mạnh: Sự thực và huyền thoại (NMTrinh)

Đỉnh Cao Chói Lọi của Dương Thu Hương (Trọng Đạt)

The Tragedy of the Vietnam War:  1  2  3  4  5  (VĂN NGUYỄN DƯỠNG) (CTTưởng)

MINH VƠ VỚI "NGÔ Đ̀NH DIỆM VÀ CHÍNH NGHĨA DÂN TỘC."     (CTTiến)

Đọc HỒI KÝ KHÔNG TÊN của Lý Quí Chung CÁCH MẠNG BA MƯƠI

Đọc nhật kư của Im Lặng   của Lư Quí Chung (NVLục)

ĐỌC "TRẠI KIÊN GIAM" CỦA NGUYỄN CHÍ THIỆP  (VLiêm)