Hồi kư Lê Xuân Nhuận

 

  VỀ VÙNG CHIẾN-TUYẾN  
    Mở Lời Sinh-viên Hoàng Kim Khánh
    Về vùng chiến tuyến Sinh-viên Trần Văn Hội
   

Đây, Vùng Chiến-Tuyến

Thiếu tướng Nguyễn Khắc B́nh
    Bộ Tư-Lệnh QĐ 1 & QK 1 Lm Nguyễn Kim Bính
   

Một buổi sáng củ-mật ở nhà

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
   

Nữ-Sĩ Vi Khuê

Người bạn Đồng Minh Ferguson
   

Tiến-Sĩ Hoàng Mai Thêm

Vượt vùng Chiến Tuyến
    Một buổi tối cuối tuần ở nhà Tôi đă giữ được an ninh cho Vùng I
       
 

  Đây một nén nhang ḷng

    Thắp dâng Hồn Tử-Sĩ --

    Muôn đời gương xả-kỷ:

    Nước nạn thà thân vong.

 

    Đây, một giọt lệ nồng

    Sớt chia niềm xót hận:

    Sự-nghiệp nào khánh-tận!

    Thân-phận nào long-đong!...

 

    Đây, một nấm mồ chung

    Chôn Ngu, Lầm, Xấu, Ác.

    Ruột ung nên thuốc rát:

    Nhĩ nghịch mà ngôn trung.

 

    Đây, một đóa hoa hồng

    Nở trên đường Chính-Nghĩa.

    Chỉ duy Chân Thiện Mỹ

    Tồn-tại với Non Sông...

 

                    THANH-THANH

 

 

Đôi ḍng về tác giả:

*Tên thật: Lê Xuân Nhuận.
*Ngày sinh: 02-01-1930.

*Nơi sinh: Huế.
*Quê cha: chính-quán Làng Phượng-Lâu, Phủ Kim-Động, Tỉnh Hưng-Yên; sinh-quán Hà-Nội (Bắc-Việt).
*Quê mẹ: chính-quán Làng An-Cựu, Huyện Hương-Thủy, Tỉnh Thừa-Thiên; sinh-quán Huế (Trung-Việt).

Ngoài lănh vực thi ca, kich nghệ và văn chương, ông c̣n rất xuất sắc trong chức năng một quân nhân cao cấp của Quân Kực VNCH.

Và đây là vài diểm đặc biệt:

Phục-vụ trong ngành H́nh-Cảnh Quốc-Gia tại Huế;

        *1949: bị tù 3 tháng (10-12/1949) v́ viết cuốn truyện dă-sử "Trai Thời Loạn" ngụ-ư chống Pháp thực-dân và Bảo-Đại bù-nh́n.


Phục-vụ trong Quân-Lực Quốc-Gia và Việt-Nam Cộng-Ḥa tại Đệ-Nhị Quân-Khu;

        * Làm phóng-viên chiến-tranh, biên-tập-viên báo-chí Quân-Đội, giảng-sư Chiến-Tranh Tâm-Lư, Giám-Đốc  chương-tŕnh phát-thanh "Tiếng Nói Quân Đội" tại Đệ-Nhị Quân-Khu;

            *1954: dùng Đài "Tiếng Nói Quân-Đội tại Đệ-Nhị Quân-Khu" để công-khai chống lại phe trung-tướng Nguyễn Văn Hinh (Tổng-Tham-Mưu Trưởng) & đại-tá Trương Văn Xương (Tư-Lệnh Đệ-Nhị Quân-Khu) là tay sai của Pháp, kêu-gọi mọi giới đồng-bào ủng-hộ chí-sĩ Ngô Đ́nh Diệm.  Là người đầu tiên ở Miền Trung công-khai và chính-thức góp phần hữu-hiệu củng-cố địa-vị Thủ-Tướng cho ông Ngô Đ́nh Diệm vượt qua khó-khăn từ những ngày đầu.
*Dạy tiếng Anh trên Đài Phát-Thanh, tại một số công-sở và tư-gia ở Huế; tại trường trung-học Duy-Tân ở Buôn Ma Thuột, v.v...  Là người đầu tiên trên thế-giới dạy tiếng Anh cho người Việt qua làn sóng vô-tuyến truyền-thanh.

         *1960: bị quản-thúc 3 tháng (5-8/1960) rồi bị kết tội phản-động, đày lên Cao-Nguyên (vùng "nước độc và nguy-hiểm"), theo-dơi hành-vi chính-trị, và cấm giữ các chức-vụ quan-trọng, thăng+thưởng, xuất-ngoại, về các thành-phố miền xuôi...  Là người đầu tiên ở Miền Trung công-khai chỉ-trích các sai+lầm của chế-độ Ngô Đ́nh Diệm ngay tại cơ-quan công-quyền trong một buổi "học-tập chính-trị và công-dân giáo-dục" (do Cố-Vấn Ngô Đ́nh Nhu chỉ-đạo). 
*Phục-vụ trong Lực-Lượng Đặc-Cảnh Quốc-Gia; Giám-Đốc cơ-quan An-Ninh & Phản-Gián lần-lượt tại Cao-Nguyên Trung-Phần, Vùng II Chiến-Thuật, và Khu (Vùng) I Việt-Nam Cộng-Ḥa (cho đến 29-3-1975 là ngày thất-thủ Đà-Nẵng, cứ-điểm cuối-cùng của Quân-Khu I).

         *1967: can-thiệp với CIA để phá vỡ âm-mưu đảo-chính nội-bộ do nhóm Nguyễn Cao Kỳ & Nguyễn Ngọc Loan cầm đầu, giữ nguyên chức-vị Tổng-Thống cho trung-tướng Nguyễn Văn Thiệu.

         *1971: bị giáng-chức rồi theo-dơi liên-tục v́ chống khuynh-hướng quân-phiệt dưới thời Đệ-Nhị Cộng-Ḥa.  Là người duy-nhất công-khai chống lại chính-sách "quân-cách-hóa" Hành-Pháp (ít nhất là làm giảm sút hiệu-năng của cơ-quan chuyên-môn chủ-yếu về an-ninh, chính-sự, và h́nh-sự của Chính-Quyền - là Cảnh-Sát Quốc-Gia).

         *1973-75: là người duy-nhất đề-xuất và thực-hiện việc móc nối tuyển-dụng nhiều sĩ-quan Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi trong Ủy-Hội Quốc-Tế để rồi, sau khi về nước, họ đă hoạt-động nội-tuyến cho CIA trong Đảng, Nhà Nước và Quân-Đội của họ, dọn đường cho các biến-cố lật đổ cộng-sản tại Ba Lan, Hung Gia Lợi và Đông Âu sau này (6 năm sau, năm 1979, Giáo-Hoàng John Paul II mới về thăm Ba-Lan lần đầu).

Sau Quốc Biến 1975:

*Bị Việt-Cộng bắt tập-trung "cải-tạo" hơn 12 năm (từ 17-4-1975 đến 20-4-1987), rồi quản-chế tại-gia nhiều năm sau khi về nhà;
*Tái định-cư tại Hoa-Kỳ, theo diện tị-nạn chính-trị,  từ ngày 17-01-1992;
*Hiện cư-ngụ tại thành-phố Alameda (Bắc California).