HỒI K & Audio - Video

 

***

HỒI K 7 NGY Ở CHIẾN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ CỦA TRUNG Y NGUYỄN NGỌC ẨN

 

NHỮNG TỘI C CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI QUN CN CHNH V ĐỒNG BO MIỀN NAM

 

HỒI K CT BỤI CHN AI CỦA T HOI

 

HỒI K GIẢI KHĂN S CHO HUẾ CỦA NH CA

 

HỒI K MỘT CƠN GI BỤI CỦA TRẦN TRỌNG KIM

 

HỒI K BA PHT SỰ THẬT CỦA PHNG QUN

 

HỒI K CHIỀU CHIỀU CỦA T HOI

 

NHỮNG TỘI C CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI QUN CN CHNH V ĐỒNG BO MIỀN NAM

 

HỒI K KHNG TN CỦA TN ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN L QU CHUNG

 

HỒI K THNG BA GY SNG CỦA CAO XUN HUY

 

HỒI K CỦA LOẠN TƯỚNG ĐỖ MẬU: VIỆT NAM MU LỬA QU HƯƠNG TI

 

CHẾT DƯỚI TAY TRUNG CỘNG

1 2

 

HỒI K MỘT NGY GING TỐ CỦA TM PHONG

 

NHỮNG TỘI C CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI

QUN CN CHNH & ĐỒNG BO MIỀN NAM

 

K SỰ TRONG T CỦA ĐẠI T PHẠM B HOA

 

HỒI K CỦA ĐẠI T PHẠM B HOA

 

Video: GIỮA SỰ SỐNG & CI CHẾT: TRUNG CỘNG VỚI TỘI C MỔ ĐNH CẮP NỘI TẠNG NGƯỜI

 

12 Videos: CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM 1954-1975: CUỘC CHIẾN TRANH KHNG TUYN BỐ

 

HỒI K SI GN NGY DI NHẤT CỦA DUYN ANH

 

HỒI K CỦA GIO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

 

HỒI K NGUYỄN HỘ

 

HỒI K TRẦN ĐỘ

 

HỒI K ĐỒNG BẰNG GAI GC CỦA XUN VŨ

 

HỒI K ĐẾN M KHNG ĐẾN CỦA XUN VŨ

 

HỒI K MẠNG NGƯỜI L RỤNG CỦA XUN VŨ

 

HỒI K ĐƯỜNG ĐI KHNG ĐẾN CỦA XUN VŨ

 

HỒI K XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN CỦA XUN VŨ:

 

NHẠC SỸ T HẢI - HỒI K CỦA MỘT THẰNG HN

 

HỒI K CỦA LINH MỤC CAO VĂN LUẬN:

 

HỒI K NGUYỄN HỮU HANH:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

HỒI K CỦA TRẦN QUANG CƠ

1.

 KỲ 1

2.

 KỲ 2

3.

 KỲ 3

4.

 KỲ CUỐI

 

HỒI K TI ĐI TM TỰ DO CỦA NGUYỄN HỮU CH:

 

HỒI K V LONG TRIỀU: MỐC LỊCH SỬ

 

Audio Book: THIN HỒI K TRẠI KIN GIAM CỦA NGUYỄN CH THIỆP

 

Audio Book: THIN HỒI K THP ĐEN CỦA ĐẶNG CH BNH

 

HỒI K TI PHẢI SỐNG - LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ

 

HỒI K ĐM GIỮA BAN NGY - VŨ THƯ HIN

Để thấy r thm về bộ mặt thật của Hồ Ch Minh & Tập Đon Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu r hơn về sự bịp bợm, mị dn qua ci gọi l GP DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHP 1992 của Bn Thắng Cuộc, knh mời qu vị đọc lại ĐM GIỮA BAN NGY của VŨ THƯ HIN:

 

BN THẮNG CUỘC

 

 

1  2 A  2 B  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   22  KẾT