Hồi k Thiệt Ngắn

 

 

*

Hồi K của một người kẹt lại H-Nội sau 1954 tm tự do

 

*

Si Gn v Tuổi Thơ của Ti

 

*

Hồi K T - Ngy Trở Về

 

*

T cải tạo trốn trại