Những Trang Hồi Kư ....

 

      Mời đọc & nghe thêm về * TT Ngô Đ́nh Diệm * Hoàng Sa ...  
    * Tác Giả - Tác Phẩm * Phóng Sự
    * Hồi Kư Thiệt Ngắn * Sách giá trị

Bên gịng Lịch Sử 1940-1965

Linh Mục Cao Văn Luận

Đôi Ḍng Ghi Nhớ

Cựu Đại Tá Phạm Bá Hoa

Hồi Kư của một Thằng Hèn   

Tô Hải 

Trại Giam Cổng Trời

Mặc Lâm

TRỊNH CÔNG SƠN VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NẰM VÙNG   1   2   3

Liên Thành

Thép Đen  1  2  (pdf)  Audio

Đặng Chí B́nh

Ḍng Họ NGÔ Đ̀NH, Ước Mơ Chưa Đạt

Nguyễn Văn Minh

Đi t́m thời gian đánh mất

Nguyễn Văn Lục

17 năm trong các trại cải tạo  (Audio)

KALE

Cái Mốc Lịch Sử 

Vơ Long Triều

Biến Động Miền Trung

Liên Thành

Đường ra xứ Bắc (Đỗ Lệnh Dũng)

Lê Thiệp

Tướng Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Văn Tín

TRẠI KIÊN GIAM (Audio)

Nguyễn Chí Thiệp

Giấc Mơ Lănh Tụ

NVL

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Giao Chỉ

Câu chuyện đời tôi

Nguyễn hữu Hanh

Tôi T́m Tự Do

Hữu Nguyên

Hà Nội 1945  1  2  3  4  5

Trần Đỗ Cung

NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT

Phan Lạc Phúc

Những ngày biến động tại Trại Nam Hà

Mai Văn Tấn

Tôi Phải Sống

Lm Nguyễn Hữu Lễ

Kư Ức & Suy Nghĩ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trần Quang Cơ

MẸ VIỆT NAM ƠI! DÂN TA CÓ TỘI T̀NH G̀? (VIETNAM, QU'AS TU FAIT DE TES FILS?)

Tác giả: Pierre Darcourt --- Dịch giả: Dương Hiếu Nghĩa

 

Mời coi thêm: HỒI KƯ & Audio - Video

 

 

 

Bạn cũng đừng quên đọc những bài văn đặc sắc sau đây:

* Truyện

 

* Những Bài Văn Hay