TT Thích Trí Quang

 

 

Giấc Mơ Lănh Tụ

Hoạt động chính trị của TT Thích Trí Quang

 

         1    2    3    4    5    6    7    8    9  10

         11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

         21  22

 

 

 

Trong một đoạn văn của cuốn Bạch Thư (công bố vào 31/12/1993), TT Tâm Châu kể lại:

“Việc TT Trí Quang trốn chạy xuống Tân Châu, định sang Kampuchia, chính tôi tới nhà Phật tử mà TT cư ngụ ở đường Hồng Thập Tự hỏi thăm, họ nói cho tôi biết như vậy.

 

Và, sau TT cùng 2 vị tùy tùng trở về Saigon th́ ai cũng biết. Để xác tính về việc này, Đại Đức Thích Quảng Thành cũng có nói trong lá thư của Đại Đức gởi cho TT Trí Quang ngày 31/12/1973 như sau:

 

“Năm 1964, khi Thiên Chúa Giáo xuống đường dưới thời chính phủ Nguyễn Khánh, TT đă trút bỏ trách nhiệm, cạo bỏ râu mày, cải trang trốn sang Cao-Miên. Nữa đường, nghe t́nh thế biến chuyển, TT mới trở về. Trong những cuộc đấu tranh, cứ đến khi nào bí lối, nguy hiểm, TT đều dùng h́nh thức tuyệt thực, để giao trách nhiệm và công việc cho các TT khác”.