Biến Động Miền Trung

Tác Giả:  Liên Thành

Trích Biệt Động Quân

 

L.T.S : Cuộc "cách mạng" 1-11-63 thành công, làm xáo trộn t́nh h́nh chính trị, đồng thời đưa đến những hệ lụy không hay cho nhân dân miền Nam, mà khởi đầu là biến động miền Trung - Sự kiện này đă làm lộ rơ những tham vọng, những mưu đồ bất chính của những con người đội lốt nhà tu, những tướng lănh, chính trị gia hoạt đầu - Những người này đă cố ư hoặc vô t́nh bị cán bộ cộng sản nằm vùng sai khiến, làm tay sai cho chúng phá hoại, để rồi sau đó chúng cưỡng chiếm miền Nam

       Có những sự thật mà chưa được ai nói đến, các nhân chứng trong giai đoạn lịch sử này mỗi lúc một già, mỗi ngày một qua đi, đem theo những bí mật về bên kia thế giới, mai đây các thế hệ sau lấy đâu tra cứu .

       Chúng tôi được tác giả Liên Thành, một người sinh ra và lớn lên rồi phục vụ ở cố đô Huế, ông là cựu Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên - Huế, đă nắm vững t́nh h́nh từ sau ngày 1-11-63 v́ khi đó ông đă phục vụ, đă tham dự vào những sự kiện lịch sử này, nay kể lại cho mọi người cùng nghe.

       Ban Biên Tập cũng minh xác: chúng tôi không hề có ư đả phá bất cứ tôn giáo nào, cụ thể là Phật Giáo.  Xin đừng hiểu lầm v́ nhiều nhân sự trong loạt bài này là những đảng viên cộng sản, trà trộn vào hàng ngũ chư tăng, đội lốt nhà tu để hoạt động cho mục đích riêng của họ. Hơn nữa ông Liên Thành là một Phật tử thuần thành.  Gia đ́nh ông có truyền thống đạo đức lâu đời, chú và anh ruột của ông là hai vị thượng Toạ, đức cao, vọng trọng tại Huế, nên ông cũng rất cẩn trọng về việc này và không muốn bị đánh giá không đúng về những điều ông công bố.

                                                                                                                                       TS/BĐQ

 

 

1   2   3   4   5    6   7   8   9   10   11   12   13  

 -- o0O0o --

         Mời đọc thêm:

Đọc “Biến Động Miền Trung” Của Liên Thành (TMCông)

ĐÔI ĐIỀU VỚI TIẾN SĨ TRẦN KIÊM ĐOÀN (TVNgà)

Người chống cộng chống phá người chống cộng

“Biến động miền Trung” trở thành “Công an bịt miệng cha Lư”.

Về quyển sách Biến Động Miền Trung của L/T (TTSơn)

TRẦN KIÊM ĐOÀN: Ông là ai ? (Phi N ...)