BÊN GỈNG LỊCH SỬ 1940-1965

Linh Mục Cao Văn Luận

 

Linh Mục Giáo sư

Cao Văn Luận

(1908 – 1986)

 

* Viện Trưởng Sáng Lập

          Đại Học Huế

 

* Giáo Sư Văn Khoa

          Đại Học Sàigon

1

Lư do nào thúc đẩy tôi viết Hồi Kư? (C 1, 2, 3, 4)

2

Bí ẩn từ ‘’Lon’’ Chuẩn Úy đến ‘’Lon’’ Đại Tá (C 5, 6,  7, 8)

3

Lần gặp gỡ thứ nhất giữa tôi và cụ Hồ (C 9, 10, 11,12)

4

C Hồ nói rơ phải đánh Tây nếu… (C 13, 14, 15, 16)

5

Nghe tiếng vọng Chiến Tranh từ nước nhà (C 17, 18)

6

Gặp cộng sự viên đầu tiên của NDDiệm (C 19, 20, 21, 22)

7

Lm Houssa đưa NDD vào chính trường Mỹ (C 23, 24, 25, 26)

8

Ông Diệm tâm sự: Tôi cũng mong về ….< (C 27, 28, 29, 30)

9

Bác Sĩ Phan Quang Đán sẵn sàng hợp tác với Cụ Diệm (C 31, 32)

10

Ông Diệm trở về nước lập chính phủ: 7.7.1954 (C 33, 34)

11

Ông Diệm đối với B́nh Xuyên và các đảng phái (C 35, 36, 37 )

12

Chế độ bắt đầu nứt rạn (C 38, 39)

13

Lần gặp gỡ cuối cùng với Tổng Thống Diệm (C 40, 41)

14

Cuộc đảo chánh và cái chết của Tổng Thống Diệm (C 42, 43)

 

15

Những cơn sóng gió mới  (C 44, 45)

 

Tuần vừa rồi có dịp mượn lại "Bên Ḍng Lịch Sử" từ người bạn lớn tuổi để tra cứu một số chi tiết cần cho công việc nghiên cứu cá nhân, tôi xem lại tập sử liệu một cách say mê, bởi lẽ lần đọc này mang đến cho tôi tâm trạng khác trước, gần như là khám phá mới lạ. Quả thật Linh mục Cao Văn Luận có nhiều cơ hội tiếp xúc và đối thoại với các nhân vật lịch sử khác nhau của Việt Nam ở hai bên chiến tuyến trong giai đoạn từ 1940 đến 1965, nhờ vậy thiên hồi kư của ông đă dẫn dắt người đọc đi qua các biến cố lịch sử trọng đại của đất nước một cách sinh động và lôi cuốn.

 

Luật sư Lê Công Định
Gửi cho BBCVietnamese.com từ Sài G̣n