Những hình ảnh qu hương:

 Cuộc sống xa  Miền Ty Nam Bộ Bình dị v mộc mạc

*

 Ngy Phụ Nữ 3/03/1960 tại SG

 Cu tri: Mt Tố Nữ

*

 Hình Ảnh Saigon xưa

*

 Hình Ảnh Qu Hương VN

*

 Dinh Độc Lập VNCH

*

 Miền Bắc VN    1885A  1885B

*

 Hnội ngy nay

 Hình ảnh Việt-Nam thời 1884-1885

 Miss Viet Nam 2012

 Hình ảnh Si-Gòn trớc 1975

  H nội xa

 

 

 

 Note 1:

 

Trong những hình trn, c một số slide shows, xin bạn bấm vo command slide show (hình ci micro) để xem v nghe. Nếu bạn muốn copy tấm hình no thì bấm chuột bn phải rồi bấm copy..

 Note 2:

Di chuyển con chuột đến gần mũi của người trong tranh sẽ thấy phản ứng

 Note 3:

Xin chờ 1, 2 pht để my tải hình xuống, rồi bấm vo Slide Show, rồi View Show, rồi Click vo chuột để chuyển trang