"Kiều Vận" Thất Bại  

VI ANH .

Việt Báo Thứ Bảy, 6/23/2007

 

CS Hà nội lúc nào cũng muốn đồng hóa người Việt hải ngoại là người dân của ḿnh. Từ những chữ "khúc ruột ngàn dặm của quê hương, bộ phận của dân tộc, Việt kiều yêu nước" đến Nghị quyết kiều vận của Bộ Chánh tri, đều không ngoài mục tiêu chiến lược đồng hóa đó và dân vận đó. Kể cả chuyến công du Mỹ của Ô Nguyễn minh Triết, mục tiêu vẫn là kiều vận. Nhưng thất bại thấy rơ.

 

Một về phía Washington, it có chuyến công du Mỹ của một nguyên thủ quốc gia nào mà yếu tố dân tộc được hai bên chú ư như  chuyến đi Mỹ của Ô Nguyễn minh Triết người cầm đầu nhà nước CSVN dù dân tộc VN là một cộng đồng thiểu số mới 32 tuổi ở Mỹ. Trước mấy tuần tiếp kiến Ô Nguyễn minh Triết, TT Bush mời đại diện 4 tổ chức tiêu biểu đấu tranh cho tư do dân chủ, nhân quyền VN đến Ṭa Bạch Oc  để  toàn bô tham mưu cận lắng nghe và tham khảo 45 phút. C̣n 3 ngày nữa TT Bush lại mời phái đoàn dân cử Mỹ gốc Việt lên để gặp những viên chức cao cấp nhứt trong thực hiện chánh sách của Mỹ. Chắc chắn văn pḥng các phụ tá liên lạc báo chí và chánh trị nội địa của Phủ Tổng Thống theo sát t́nh h́nh những cuộc  chuẩn bị biểu t́nh của người Mỹ gốc Việt, một khối cử tri tuy  thiểu số nhưng rất năng động chánh trị và siêng năng đi bầu.  Nhứt định vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền VN sẽ là một vấn đề TT Bush, với tư cách tổng thống Mỹ phải "nói phải quấy" với Ô Triết. Và với tư cách người một lănh tụ đảng Cộng Hóa Ong lại càng phải nói hơn v́ đảng Đối Lập Dân Chủ đẵ bắt đầu xem vấn đề tư do, dân chủ, nhân quyến VN là một vấn đề có thể dùng để tấn công TT Bush qua lá thơ kư chung của hai thượng nghị sĩ lăo làng của đàng Dân Chủ là Kerry và Kennedy.


Hai về phía Hà nội, Ô Nguyễn minh Triết ngay trong trạm dừng chân đầu  tiên ở New York, là tuyên bố  tháng Chín này sẽ miển thị thực nhập cảnh cho Việt Kiều về nước. Và trạm dừng chân chót Ong chọn Quận Cam, nơi có một cộng đồng người Việt lớn nhứt Mỹ, chỉ sau công đồng quố cgia trong nước thôi.  Ong không thể  đặt chân vào hai thành phố Garden Grove đông người Việt nhứt và Westminster  v́ hai nghị quyết rào cảng như hàng rào điện tử Mac Namara không thấy bế -tông cốt sắt nhưng bằng một thủ tục an ninh rất tinh vi do các nghị viên  gốc Việt phát minh. Quận Cam có Little Saigon, nơi  tọa lạc nhiều cơ quan đầu năo kinh tế chánh, văn hóa xă hội của người Mỹ gốc Việt. Ô Triết đành phải đến thành phố Dana Point, chỉ cách Little Saigon 40 phút lái xe. Tại Dana Point, theo thơ mời nhiều người đă nhận được nhưng không đi  và phân chứng với thân hữu, Ong Triết khoản đăi một tiệc tối ở khách sạn nơi Ong ngụ là Saint Regis Beach Resort, One Monarch Beach Resort. Tiệc long trọng, có cocktails lúc 7 giờ, chánh tiệc lúc 8 giờ ngày Thứ Sáu 22 tháng Sáu. Người được mời trong buổi tiệc này là người gốc Việt, đại đa  số là những doanh gia gốc Việt. Và ngày hôm sau cũng tại khách sạn này, Ong mời các doanh gia gốc Mỹ trong một bữa ăn sáng lúc 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30. Điều đó cho thấy Ô Triết chú ư người Mỹ gốc Việt nhiều hơn người Mỹ khi đến thủ đô kinh tế của Mỹ và thủ đô tinh thần của người Mỹ gốc Việt là Little Saigon. Điều đó cho thấy công tác dân vận, địch vận  của phái đoàn Ô Triết đối với người Mỹ gốc  Việt quan trọng không thua ǵ công tác vận động tương quan Hà nội- Washington lên hàng chiến lược như hai bên từng tuyên bố.


Ba, nhưng công tác kiều vận của Ô Triết tự nó đă mang mầm thất bại  từ bên trong và do sự chống đối  từ bên ngoài của đối tượng mà Ô muốn vận động. Cái mà Ô Triết bỏ công "động năo" để tuyên bố ở trạm dừng chân đầu tiên New York là miễn chiếu khán nhập cảnh cho người Việt hải ngoại không tự Ông biến thành su thật được trong công quyền. Ô Triết chỉ là nhân vật thứ tư trong Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN, sau Ô Tổng Bí Thư, Ô Bộ Trưởng Công An, và Ô Nguyễn tấn Dũng. Theo biên chế, Ô Triết không thể làm một cái ǵ khác hơn những ǵ con đường Bộ Chánh trị qui định. Những ǵ Ô Triết bàn bạc với TT Bush, về chiến lược không thể vượt qua cái khung mà Ô Bộ Trưởng Quốc Pḥng CS Hà nội đă gởi qua bàn bạc với Mỹ trước đây. Về kinh tế dù TT Bush muốn dùng kinh tế, can thiệp  vơi các đại công ty Mỹ để siết chặt mối bang giao, các công ty Mỹ là người quyết định theo luật lời lổ , chớ không phải TT Bush. Về chất độc Da Cam mà Hà nội kỳ vọng được bồi thường, chuyện đó là chuyện của ṭa án  Mỹ độc lập, TT Bush không bao giờ dám xen vào nhứt là sau x́ căn đan Bộ Trường Tư Pháp của Ong đă giải nhiệm nhiều biện lư liên bang đang bị Quốc hội điều tra gay gắt.


Đối với  người Mỹ gốc Việt, công tác "kiều vận" của  Ô Triết như "dă tràng xe cát biển đông; Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán ǵ". Không thể lũng đoạn hàng ngũ người Mỹ gốc Việt. Việc bắt con tép nhữ con tôm, khai thác t́nh tự quê hương để câu móc, lấy chuyện đi về VN dễ dàng để chiêu dụ c̣n phải xét lại. Ô Triết hứa điều đó tới tháng 9 mới bắt đầu. C̣n phải  có ư kiến Ô Bộ Trưởng Công an đảng quyền lớn hơn Ô Triết. C̣n phải xem Bộ Chánh tri định nghĩa thế nào là Việt Kiều. Cái ǵ không biết chớ những người ăn ngay nói thẳng về cái khổ của đồng bào trong nước, muốn đồng bào ḿnh được tư do, dân chủ khó mà hy vọng được dễ dàng đi về. Nhà cầm quyền CS Hà nội có nhiều lư do từ chồi nhập cảnh ở phi trường v́ việc về VN "chưa thuận tiện". Hải quan, công an cảng chỉ cần nói "trên bảo" như thế là đủ, thân cô thế cô ở phi trường con kiến làm sao kiện củ khoai. Quá sớm để tin lời Ô Triết, chờ xem Đảng Nhà Nước CS Hà nội hành động xem sao.


C̣n việc Ô Triết làm công tác chánh trị ở trạm dừng chân chót ở Mỹ, tuy tốn công tốn của nhiều nhưng kết quả sẽ chẳng bao nhiêu. Doanh gia  Mỹ gốc Việt hay gốc Hoa Chợ lớn chỉ mới cấp vừa và nhỏ ở Mỹ, rất ít đại gia có tiền đầu tư ở ngoại quốc so với đại công ty Mỹ. Người Mỹ gốc Việt làm ăn với CS Hà nội không được ḷng của đại đa số tập thể người Mỹ gốc Việt nên thường tránh né, giữ kín không muốn làm " bực ḿnh" đồng hương.Cơ sở  của những doanh gia này  đa số là dịch vụ chợ búa, thức ăn, cho mướn nhà phố ở Mỹ có thể bị tẫy chay. Hàng hóa từ VN đến dần dần mất uy tín v́ "chất lượng" ô nhiễm nhứt là thực phẩm, nông phẩm  là thứ có  thể hấp  dẫn người Mỹ gốc Việt v́ mùi vị quê hương. Việc làm ăn ở VN phải phe cánh nhiều với nhà cầm quyền, lo lót nặng, bị tham nhũng thườn và nhiều phức tạp. Người trường hợp Việt về làm ăn lớn một chút là nhà cầm quyền kiếm chuyện vuốt trắng tay. Những bảo vệ kinh doanh của Mỹ và của WTO nhà kinh doanh Mỹ gốc Việt dù là công dân Mỹ sẽ có thể không được hưởng khi CS Hà nội muốn triệt  th́ viện dẫn người Mỹ gốc Việt vẫn c̣n là công dân VN v́ khi vào công dân Mỹ chưa được Chủ tịch Nước cho phép từ bỏ quốc tịch Việt.


Tập thể người Mỹ gốc Việt kinh nghiệm CS rất nhiều rất bén nhậy với ư đồ của CS. Nên chống đối rất mạnh làm át tiếng nói những người muốn làm ăn với Hà nội, chỉ sinh hoạt kín đáo mà thôi.  Ô Triết là một quốc trưởng của một nước công du Mỹ bị đồng bào ḿnh  biểu t́nh chống đối mạnh nhứt, hơn Ô  Khải thủ tướng đa bị chống bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Người Mỹ gốc Việt có cái mà CS Hà nội dù có ngân sách quốc gia trong túi và giao thương, ngoại giao cũng không thể có được. Đó là lá phiếu, đó là thế lực ngoại giao nhân dân, vận động hai đảng Cộng ḥa, Dân Chủ, vận động hành lang quyền lực của chánh quyền Mỹ. Chánh quyền của hơn phân nửa dân số Mỹ đă công nhận quốc kỳ VN dù chế độ CS Hà nội có bang giao với Mỹ. Vấn đề tư do, dân chủ, nhân quyền VN đi vào ḍng chánh chánh trị Mỹ. Chánh quyền Mỹ do dân làm ra, các viên chức dân cử không dại ǵ giúp Ô Triết để mất phiếu của người Mỹ gốc Việt.