Tác Phẩm Giá Trị về Cuộc Chiến Việt Nam

 

 

Marcelino Truong's 'Saigon Calling' Is a Beautiful Graphic Memoir of a Nightmarish Time

 

Sách Người lính miền Nam Việt Nam

 

MẸ VIỆT NAM ƠI! DÂN TA CÓ TỘI TÌNH GÌ? (VIETNAM, QU'AS TU FAIT DE TES FILS?)