AI BÁN HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CHO TU CNG?

LÊ TRNG UYÊN

(Nguyên Lut Sư Toà Thượng Thm Sài G̣n)

 

(Xin ghi nhn rng nhng văn-kin và s-kin sdng trong bài viết dưới đây phn ln được trich dn ttp “ HSƠ  HOÀNG SA & TRƯỜNG SA và CHQUYN DÂN TC” ca GS Nguyn văn Canh. )

 

Dưới chế độ dân chbiu t́nh chỉ đơn gin mang ư nghĩa là sbiu lư chí ca dân chúng. Đây là mt quyn căn bn ca công dân bt cmt nước dân chnào. Quyn này thường được minh thcông nhn bi hiến pháp. Hiến pháp được ban hành năm 1992 ca nước Cng Hoà Xă Hi ChNghĩa Vit Nam đă minh thcông nhn và ghi nhn quyn đi biu t́nh ca dân chúng nơi điu 69 như sau:

“Công dân có quyn tdo ngôn lun, tdo báo chí, có quyn được thông tin, có quyn hi hp, lp hi, biu t́nh….”

 

Tuy nhiên trong thc tế, khi người dân đi biu t́nh để biu lḷng yêu nước, để nói lên scăm phn ca dân chúng vi bn Tu Cng xâm lăng, công an ca nguquyn Cng Sn li sdng bo lc di vi nhng người yêu nước như đối xvi loài vt. Skin này khiến nhiu người nghĩ rng đối vi nguquyn Cng Sn, hiến pháp năm 1992 ca nước Cng Hoà Xă Hi ChNghĩa Vit Nam chng khác chi là tgiy ln bvo tṛn bóp méo ném trong st rác khi không cn thiết, và miếng giy ln đó li được lượm lên tst rác vut li cho phng phiu để chng minh vi các quc gia khác là nước Cng Hoà Xă Hi ChNghĩa Vit Nam có Hiến Pháp. Chính v́ quan nim Hiến Pháp như trên ca người Vit Cng mà người Vit Nam trên khp thế gii có dp xem đon video quay cnh ba tên công an mc sc phc cùng mt kcôn đồ kéo lê mt người đi biu t́nh phn đối Trung Cng xâm lăng qun đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo kiu “tmă phân thây” ca Tu Cng để ném người này lên xe bus đậu gn đó; nhưng khi người này bkéo đến gn xe bus, mt gă côn đồ đang đứng trên xe đă nhanh nhn đạp mt đạp vào mt người đi biu t́nh này. Hot cnh này đă din ttrung thc cnh hiến pháp năm 1992 ca nước Cng Hoà Xă Hi ChNghĩa Vit Nam được vo tṛn bóp méo ném vào thùng rác. Trước hot cnh đó, người xem sthi ḷng rng phi chăng yêu nước Vit Nam là mt trng ti, đối vi người Vit Cng. Dù sao ta cũng nên xem xét qua nhng văn-kin và s-kin liên-quan đến qun-đảo Hoàng-Sa và Trường- Sa để hiu lư do ti sao bn Tu Cng cnng nc đ̣i hi chquyn đối vi Hoàng-Sa và Trường-Sa.

 

I.- VĂN-KIN và S-KIN LIÊN-QUAN ĐẾN TRƯỜNG-SA và HOÀNG-SA.

 

A.- Tuyên bca Chính Phnước Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc v Lănh Hi.

Sau khi được Ban Thường Trc Quc Hi Nhân Dân thông qua trong phiên hp th100 ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phnước Cng Hoà Xă Hi Nhân Dân Trung Quc đă đưa ra bn văn tuyên bvlănh hi vi ni dung như sau:

 

(1).- Brng lănh hi ca nước Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc là 12 hi lư. Điu khon này áp dng cho toàn lănh thnước Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc, bao gm phn đất Trung Quc trên đất lin và các hi đảo ngoài khơi, Đài-Loan (tách bit khi đất lin và các hi đảo khác bi bin cvà các đảo phcn, qun đảo Penghu, qun đảo Đông-Sa, qun đảo Tây-Sa, qun đảo Trung-Sa, qun đảo Nam-Sa, và các đảo khác thuc Trung Quc.

 

(2).- Các đường thng ni lin mi đim căn bn ca bbin trên đất lin và các đảo ngoài bin, ngoài khơi được xem là các đường căn bn ca lănh hi dc theo đất lin Trung Quc và các đảo ngoài khơi.

Phn bin 12 hi lư tính ra tcác đường căn bn là hi phn ca Trung Quc. Phn bin bên trong các đường căn bn, kcvnh Bohai và các bin Giongzhu, là vùng ni dài ca Trung Quc. Các đảo bên trong các đường căn bn, kcả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Đại Va Tiêu Jimmen, đảo Dadam, đảo Dongdinh, là các đảo thuc lănh hi Trung Quc.

 

(3).- Nếu không có scho phép ca chính phCng Hoà Nhân Dân Trung Quc tt ccác máy bay ngoi quc và tàu bè quân s không được xâm phm hài phn Trung Quc và vùng tri trên hi phn này.

Bt ctàu bè ngoi quc nào di chuyn trong hi phn Trung Quc đều phi tuân thcác lut lca chính phCng Hoà Nhân Dân Trung Quc.

 

(4).- Điu (2) và (3) bên trên cũng áp dng cho Đài-Loan và các đảo phcn qun đảo Penghu, qun đảo Đông-Sa và qun đảo Tây-Sa, Qun đảo Trung-Sa, và các đảo khác thuc Trung Quc. Đài-Loan và Penghu hin c̣n bcưỡng chiếm bi Hoa-K. Đây là hành động bt hp pháp vi phm stoàn vn lănh th và chquyn ca Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc. Đài-Loan và Penghu đang chờ được chiếm li.

Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc có quyn dùng mi bin pháp thích ng để ly li các phn đất này trong tương lai. Các nước ngoi quc không nên xen vào các vn đề ni bca Trung Quc.

 

B.- ThTrưởng ngoi giao Ung văn Khiêm nói vHoàng Sa và Trường Sa.

Hai tun lsau khi Vit Nam Cng Hoà (RVN) tái xác nhn ch quyn ca Vit Nam trên qun đảo Trường Sa, ngày 15 tháng 6 năm 1956, ThTrưởng ngoi giao ca Vit Nam Dân ChCng Hoà (DRV) đă nói vi Đại Lư SVca Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc (PRC) rng qun đảo Hoàng-Sa (Xisha) và qun đảo Trường-Sa (Nansha) vphương din lch sthuc vlănh thTrung Quc.

 

Hai năm sau đó, Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc dă đưa ra bn tuyên bxác định lănh hi ca h. Bn tuyên bnày đă vch ra rơ ràng phn lănh hi trc thuc lănh thTrung Quc có bao gm cphn lănh hi ca hai qun đảo Hoàng Sa và Trường-Sa. Để đáp l, Thtướng nước Vit Nam Dân ChCng Hoà (DRV), Phm Văn Đồng đă gi mt văn thư đến ThTướng Trung Quc là Chu ân Lai, nhn mnh rng “Chính phnước Vit Nam Dân ChCng Hoà tôn trng quyết định này.”

 

C.- Văn thư ca Phm văn Đồng vbn tuyên blănh hi ca Trung Hoa.

Để htrcho bn tuyên bvlănh hi ca nước Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc nói trên, Phm văn Đồng vi tư cách là ThTướng nước Vit Nam Dân ChCng Hoà (DRV) và dưới slănh đạo ca HChí Minh đă gi mt văn thư cho “đồng chí” Chu ân Lai vi ni dung như sau:

 

“ ThTướng nước Vit Nam Dân ChCng Hoà.

Thưa đồng chí Tng Lư,

Chúng tôi xin trân trng báo tin để đồng chí Tng Lrơ:

Chính phnước Vit Nam Dân ChCng Hoà ghi nhn và tán thành bn tuyên ngôn ngay 4 tháng 9 năm 1958, ca chính phnước Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc, quyết định vhi phn ca Trung Quc.

Chính phnước Vit Nam Dân ChCng Hoà tôn trng quyết định y và schthcho các cơ quan nhà nước có trách nhim trit để tôn trng hài phn 12 hi lư ca Trung Quc, trong mi quan-hvi nước Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc trên mt b.

Chúng tôi xin kính gi đồng chí Tng Lư li chào rt trân trng.

Ngày 14 tháng 9 năm 1958

n kư

Phm văn Đồng.”

 

D.- Vit Nam Cng-Hoà làm chqun đảo Hoàng-Sa đến 1974.

Cho đến năm 1974, Vit Nam Cng Hoà vn hoàn toàn làm chqun đảo Hoàng Sa, và đă xây dng trên qun đảo này nhiu cơ s. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Cng khi động cuc xâm lăng Hoàng Sa.

 

Lc lượng Hi Quân Vit-Nam Cng-Hoà gm 1 khu trc hm, 2 tun dương hm và 1 htng hm đă phi chiến đấu vi mt lc lượng hùng hu ca Trung Cng gm có 11 (mười mt) chiến hm có trang bhotin. Hi Quân Vit-Nam Cng-Hoà sau 5 phút chiến đấu đă bn ch́m 1 tu ca địch, sau đó đă làm hư hi 3 chiến hm khác ca Tu Cng. Mt trong 3 chiếc này đă bbt khin dng ngay tphút đầu ca trn chiến. Sau này báo chí Trung Cng đă tiết lvtn tht ca chúng như sau:

Vphía Trung Cng, viên Đô Đốc Phương quang Kinh, tư lnh phó hm đội Nam Hi và cũng là tư-lnh mt trn cùng vi btham-mưu hành quân đă ttrn ti Hoàng-Sa. Bn hm-trưởng là Đại-tá Quan Đức, soái hm ca chiến dch, Đại-tá Vương kUy, htng hm Kronstadt #271, Đại-tá Dip mnh Hai, trc lôi hm #396, Trung-tá Triu Qut, trc lôi hm #389 được lit kê là nhng kxu strong trn hi chiến đó.

 

Phía Vit Nam Cng Hoà, hm-trưởng chiếc Nht-Tào là Thiếu-tá Nguvăn Thà, hm-phó là Đại-uư Nguyn thành Trí và 51 chiến-sĩ đă hy-sinh để bo-vsvn toàn lănh-th. Sau trn chiến này Trung Cng làm chHoàng Sa.

 

Nhiu cuc biê-t́nh phn đối hành-động xâm-lăng ca Tu-Cng đă din ra trên khp các no đường Vit-Nam tphia nam vĩ-tuyến th17. Chính phVit-Nam Cng-Hoà đă đưa ra mt tuyên-cáo mà mt phn ni dung ca tuyên-cáo này như sau:

 

“Qun-đảo Hoàng-Sa và qun-đảo Trường-Sa là nhng phn bt-khphân ca lănh th Vit-Nam Cng-Hoà. Chính phvà nhân-dân Vit-Nam Cng-Hoà không bao gichu khut-phc trước bol c mà tbtt chay mt phn ch-quyn ca ḿnh trên nhng quân-đảo y.

Chng nào c̣n mt ḥn đảo thuc lănh-thổ ấy ca Vit-Nam Cng-Hoà bnước ngoài chiếm gibng bo-lc th́ chng y chính-phvà Nhân-Dân Vit-Nam Cng-Hoà c̣n tranh-đấu đề khôi phc li nhng quyn li chính đáng ca ḿnh………………………

Chính-phVit-Nam Cng-Hoà cương-quyết bo vchquyn ca quc-gia trên nhng đảo y bng mi cách……………………”

 

Trong dp này Vit-Nam Cng-Hoà cũng đă đề nghNguQuyn Vit-Cng lên án hành-vi xâm-lăng ca Trung-Cng đối vi Vit-Nam Cng-Hoà; nhưng nhng người Vit-Cng đă t-chi lên án hành-vi xâm lăng ca Tu-Cng; dù rng lúc đó Nga-Sô cũng đă lên án hành-vi xâm-lăng Hoàng-Sa mt cách trng trn ca Tu-Cng.

 

E.- Far East Economic viết vHoàng-Sa và Trường-Sa năm 1979.

Theo Far East Economic Review, ngày 16 tháng 3 năm 1979 trang 11, th́ hi tháng 9 năm 1958, trong bn tuyên-bca Trung-Cng vvic gia-tăng brng ca lănh-hi ca hlà 12 hi-lư, Trung-Cng đă xác định rng tuyên-cáo đó áp dng cho tt-clănh thca Trung-Hoa, bao gm cqun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa. Mt ln na Hà-Ni li lên tiếng nh́n nhn trên h-sơ bút-tích ch-quyn ca Trung-Hoa trên 2 qun-đảo do Phm văn Đồng đă ghi-nhn trong bn công-hàm gi cho lănh-tTC là Chu ân Lai ngày 14 tháng 09 năm 1958. “Chính-phnước Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà ghi-nhn và tán thành tuyên-bngày 4 tháng 09 năm 1958 ca chính-phnước Cng-Hoà Nhân-Dân Trung-Hoa, quyết-định vhi-phn ca Trung-Hoa” (xem Beijing Review 19/6/1958 trang 21 – Beijing Review 25/08/1979, trang 25 – c̣n gibn công-hàm đó và tt cni-dung đă được xác-nhn ti Vit-Nam trong BBC/FE, s6189, trang s1.)

 

F.- Báo Sài-G̣n Gii-Phóng nhn định vtương-quan gia Trung-Cng và Vit-Cng.

Trong mt bài báo trên tSài-G̣n Gii-Phóng xut bn vào tháng 05 năm 1976 đă viết vtương-quan gia hai nước Cng-Sn này chng khác ǵ tương-quan gia hai cha con, cho nên ch-quyn qun-đảo Hoàng-Sa dù thuc vTrung-Cng hay Vit-Cng cũng thế mà thôi:

“ Trung-Quc vĩ-đại đối vi chúng ta không phi chlà người đồng-chí, mà c̣n là người thy tin-cy đă cưu-mang chúng ta nhit-t́nh để chúng ta có ngày nay. V́ vy ch-quyn ca Hoàng-Sa thuc vVit-Nam hay thuc Trung-Quc cũng vy mà thôi.” (trich tLàm thân CCú ca Lê Minh Nguyên.)

 

Đon trích dn nói trên cũa báo Sài-G̣n gii-phóng khiến người đọc liên-tưởng đến hot-cnh “MḾn” min Bc thường đi bt cóc trem đem vnuôi, sau đó đem bquè qut tay chân ri đưa ra đường, cho ngi ăn xin. Mc du vy, nhng đứa trẻ đáng thương này khi biết được Cha Mrut, li lén vnhà Cha Mrut trm đồ vy quư giá, đem vdâng biếu cho “MḾn” để đền-dáp công-ơn nuôi dưỡng.

 

G.- Phm văn Đồng gii thích vchuyn bán nước.

Theo tp-chí Kinh Tế Vin-Đông sra ngày 16/03/1979, Th-Tướng Phm văn Đồng đă t́m cách phnhn vic bán nước ca ḿnh bng cách đổ tha cho chiến tranh. Trên trang 11 ca tp chí nói trên có đon như sau:

“ Do sphn khi mun to ra mt cuc chiến thê thm cho chai min Nam Bc và để góp phn vào phong trào quc-tế Cng-Sàn, ông Hchí Minh đă ha, mà không có st-trng, là mt phn đất tương lai sẽ để cho Trung-Quc ly, mà biết không chc ǵ có thnut trn min Nam Vit-Nam hay không.

Như ông Đồng đă nói “Lúc đó là thi chiến-tranh và tôi phi nói như vy.” Vy ai đă to ra cuc chiến Vit-Nam và sn sàng làm mi scó thlàm được để chiếm min Nam Vit-Nam, ngay cvic bán đất. Bán đất trong thi chiến và khi chiến tranh chm dt, Phm văn Đồng li chi bỏ điu đó bng cách ba đặt ra vic đổ tha cho chiến tranh.”

 

H.- BTrưởng Nguyn mnh Cm thú nhn ti bán nước.

Ngày 3/12/1992, Thông Tn Xă Vit-Nam đă ghi nhn sthú-nhn cũa b-trưởng Ngoi-giao Nguyn mnh Cm như sau:

“Các nhà lănh-đạo ca chúng tôi đă có tuyên-blúc trước vHoàng-Sa và Trường-Sa da trên tinh-thn sau: Lúc đó, theo hip-định Geneve 1954 về Đông-Dương các lănh-thtvĩ-tuyến 17 vphía Nam, bao gm chai qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là đất dưới skim soát ca chính quyn Min Nam. Hơn na, Vit-Nam đă phi tp-trung tt ccác lc-lượng cho mc tiêu cao nht để chng li cuc chiến tranh xâm-lăng ca M, nhm bo-vnn độc-lp ca quc-gia. Vit-Nam đă phi kêu gi sự ủng-hca bè bn trên toàn thế-gii. Đồng thi, t́nh hu nghTrung-Vit rt thân-thiết và hai nước tin-tưởng ln nhau. Đối vi Vit-Nam, Trung-Quc đă là mt sự ủng-hrt vĩ-đại và tr-giúp vô-giá. Trong tinh-thn đó và bt ngun tnhng đ̣i-hi nêu trên, tuyên-bca các nhà lănh-đạo ca chúng tôi “ng hTrung-Quc trong vic tuyên-bch-quyn ca htrên qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là cn-thiết” v́ nó trc-tiếp phc-vcho sự đấu-tranh bao-vệ độc-lp và t-do cho t-quc. Đặc bit thêm na là cái tuyên-bố đó nhm vào sự đ̣i-hi cn-thiết lúc by ginhm ngăn nga bn đế-quc Mdùng hi-do này để tn công chúng tôi. Nó không dính dáng ǵ đến nn-tng lch-svà pháp-lư trong ch-quyn ca Vit-Nam vhai qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa (tuyên-btrong mt bui hp báo ti Hà-Ni ngày 2 tháng 12 năm 1992, được loan ti bi Thông Tn Xă Vit-Nam ngày 3/12/1992.)

 

II.- NHN ĐỊNH VLUN-CCA TRUNG-CNG ĐỂ ĐỔI CH-QUYN qun-đảo HOÀNG-SA và TRƯỜNG-SA.

 

Trung-Cng đă đưa ra nhng lư lsau để đ̣i ch-quyn qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa:

A.- Văn-thư ca Phm văn Đồng, thtướng ca chính-phHchí Minh.

B.- Tuyên-bca Ưng văn Khiêm, Th-trưởng Ngoi-giao.

C.- Sách giao-khoa ca Hà-Ni trước năm 1974.

 

A.- Văn-thư cũa Phm văn Đồng.

1.- Vphương-din h́nh-thc.

Văn-thư ca Phm văn Đồng gi cho Chu ân Lai tuy đă s-dng giy tiêu-dca nước Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà, nhưng qua cách hành-văn cũng như skin trong văn-thư ngn-ngi nói trên, Phm văn Đồng đă nhc đi nhc li danh-tđồng-chí” nhiu ln, khiến người đọc nghĩ rng đây chlà văn-thư ca hai đảng Cng-Sn gi cho nhau; bi v́ nhng văn-thư chính-thc ca các nguyên-thquc-gia trên thế-gii không bao gis-dng danh-từ đồng-chí…

Văn-thư Phm văn Đồng gi cho Chu ân Lai chlà mt văn-thư hành-chánh do ông th-tướng Phm văn Đồng gi cho ông th-tướng Chu ân Lai mà thôi.

 

2.- Không có ai có thchuyn nhượng cho đệ tam nhân nhng (vt hoc quyn) thmà ḿnh không có.

Như chúng ta đă biết, để có thể được công-nhn là mt quc gia phi hi đủ 3 yếu tchính là lănh-th, chính-quyn và dân-cư. Da theo định-nghĩa này ta phi kết-lun rng trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên thế-gii có mt nước Vit-Nam Cng-Hoà và mt nước khác là Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà. Mt nước nm phía Nam và mt nước nm phía Bc cùa vĩ-tuyến th17, trên mnh đất ḿnh chS kéo dài từ Ải Nam-Quan đến Mũi Cà-Mau. Mi nước đều được mt scác quc gia trên thế-gii công-nhn.

Qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa thuc ch-quyn ca nước Vit-Nam Cng-Hoà. Như vy, nước Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà ca người Vit-Cng vô thm-quyn đối vi hai qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa dưới mi lnh-vc.

Không ai có th chuyn-nhượng cho đệ tam-nhân nhng thǵ mà ḿnh không có. Đây là mt nguyên-tc căn-bn mà lut-pháp các nước trên thế-gii đều phi công-nhn, nếu không mun có mt xă-hi hn lon.

 

Tht vy, mi người sng trong mt xă-hi có lut-pháp đều hiu mt cách không cn suy-nghĩ rng ta không thbán chiếc xe hơi ca nhà bên cnh do ông hàng xóm làm chcho mt người thba nào đó?

 

Ta li càng không thbán nhà ông hàng xóm cho mt đệ tam-nhân, nếu chúng ta không phài là shu chca căn nhà đó. Nguyên-tc này đơn-gin và d-hiu như vy mà Trung-Cng li tra ngây-thơ, c-t́nh không chu hiu và không chp-nhn khi đưa ra lun-crng qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa đă được chính-phca ông Hchí Minh chuyn-nhượng hoc ít ra là nh́n nhn ch-quyn ca Trung-Cng căn-cvào văn-thư đề ngày 14 tháng 9 năm 1958 ca Phm văn Đồng, th-tướng chính-phHchí Minh.

 

Vào khong thi-gian đó, qun-do Hoàng-Sa và Trường-Sa thuc ch-quyn ca Vit-Nam Cng-Hoà; cho dù Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà có nh́n nhn ch-quyn hoc gilà Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà có bán hai qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa cho Trung-Cng đi chăng na th́ văn-bn nh́n nhn ch- quyn hoc mua bán này cũng hoàn-toàn vô giá-trtrên phương-din pháp-lư. Nói tóm li, Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà vô thm-quyn để nh́n nhn ch-quyn ca Trung-Cng hoc là mang bán hai qun-đảo thuc ch-quyn ca Vit-Nam Cng-Hoà.

 

3.- Phm văn Đồng vô thm quyn kư kết văn-kin nh́n nhn ch-quyn hoc chuyn-nhượng lănh thcho Trung-Cng.

Ngay trong gi-thuyết văn-kin do Phn văn Đồng kư kết ngày 14 tháng 9 năm 1956 minh-thnh́n nhn Phm văn Đồng đă bán hai qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa cho Trung-Cng chăng na, th́ mt câu hi phi được đặt ra là Phm văn Đồng có thm-quyn và tư-cách kư-kết nhng văn-kin trng-yếu như vy không.?

 

Như chúng ta đă thy “ Tuyên bca chính-phnước Cng-Hoà Nhân-Dân Trung-Quc vlănh-hi chỉ được đưa ra sau khi đă được Ban Thường-Trc Quc-Hi Nhân-Dân thông qua trong khp th100 vào ngày 4 tháng 9 năm 1958". Điu này cho chúng ta đoan quyết mt điu là nếu Ban Thường VQuc-Hi Nhân-Dân không thông qua th́ Chính-Phnước Cng-Hoà Nhân-Dân Trung-Quc khng thể đưa ra bn tuyên-bvlănh-hi nêu trên. Nói cách khác, nếu Quc-Hi nước Công-Hoà Nhân-Dân Trung-Quc không thông qua bn tuyên-bth́ Hành-Pháp ca nước Cng-Hoà Nhân-Dân Trung-Quc vô thm-quyn đưa ra tuyên-bnói trên. Như vy, ta có thkết-lun rng quyn-hành ti-thượng vvn-đề lănh-thngay trong nước Trung-Hoa phi là Quc-Hi. Cơ quan Hành-Pháp chlănh nhim-vthi-hành quyết-định ca Quc-Hi mà thôi.

 

Xem li văn-thư ca Phm văn Đồng kư gi cho Chu ân Lai không hcó mt du-tích nào chng tđă có sbàn-tho hoc chun-chp tQuc-Hi nước Vit-nam Dân-Chù Cng-Hoà rng 2 qun-đào Hoàng-Sa và Trường-Sa là mt phn lănh-thca Trung-Quc hoc là được nước VNDCCH đem bán cho Trung-Quc.

 

Trên khía-cnh này chúng ta có thkết-lun rng Trung-Quc đă c-t́nh tra thiếu hiu biết Hiến-Pháp và Lut-Pháp, khi cvn vào văn-kin này để tuyên-bch-quyn trên 2 qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa.

 

Mt khác, nói đến quyn-hành ca viên-chc hành-pháp cao-cp, ta không thkhông xem đến Hiến-Pháp ca nước Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà. Dĩ nhiên đây phi là bn Hiến-Pháp được ban-hành vào năm 1946 , v́ bn Hiến-Pháp này chbthay thế bi Hiến-Pháp công-bvào ngày 01 tháng 01 năm 1960, và văn-kin Phm văn Đồng đă kư vào ngày 14 tháng 9 năm 1958.

 

Tuy bn Hiến-Pháp vào năm 1946 viết rt sơ-sài, chbao gm tt-cà có 70 điu, nhưng ngay ttrong phn mở đầu Hiến-Pháp này đă nhn mnh đến nhim-vca toàn dân là phi bào-vsvn-toàn lănh-th.

Đây phi là trách nhim ca mi người không trmt ai. dĩ nhiên bao gm cPhm văn Đồng.

“ ….Nhim-vca Dân-Tc ta trong giai-đon này là bo toàn lănh th…..”

 

Theo bn Hiến-Pháp năm 1946 th́ Ngh-Viên Nhân Dân là cơ-quan có quyn-hành cao nht nước Vit-nam Dân-ChCng-Hoà và được bu mi 3 năm mt ln. Ngh-Viên Nhân-Dân được bu ra nhm mc-tiêu gii-quyết nhng công-vic mang tính cách quc-gia. Ngh-Viên Nhân-Dân cũng biu-quyết ngân-sách hàng năm ca chính-ph, hoc chun-y các Hip-Ước mà chính-phskư-kết vi nước ngoài.

 

Điu th22: Ngh-Viên Nhân-Dân là cơ-quan quyn-lc cao nht ca nước Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà.

 

Điu th23: Ngh-Viên Nhân-Dân gii-quyết vn-đề chung cho toàn-quc, đặt ra các lut-pháp, biu-quyết ngân-sách, chun-y các hip-ước mà chính-phskư vi nước ngoài.”

 

Điu 32 ca bn Hiến-Pháp li minh-thghi-nhn rng nhng vic liên-quan đến vn-mnh quc-gia bt buc phi đưa ra cho nhân-dân quyết-định ti-hu, nói cách khác là cn phi đưa ra trưng-cu dân-ư. Như vy vic chuyn-nhượng mt phn lănh-thhoc nh́n nhn ch-quyn lănh-thca mt quc-gia nào, trên phn lănh-thnào…v/v.. là nhng vic h-trng đối vi quc-gia nên Ngh-Viên Nhân-Dân cũng không được toàn quyn quyết-định mà phi đưa ra trưng-cu dân-ư.

 

“{Điu th32: Nhng vic quan-hệ đến vn-mnh quc-gia sẽ được đưa ra Nhân-Dân phúc quyết…..”

Chiếu theo Hiến-Pháp năm 1946 th́ chính-phlà cơ-quan hành-pháp cao nht trong nước. Chính-phbao gm Ch-tch nước, phó Ch-tch nước và Ni-Các. Ni-các đứng đầu bi mt Th-tướng, có thcó phó Th-tướng, B-trưởng và Th-trưởng. Tuy-nhiên chcó ch-tch nước là có nhim-vụ đại-din cho nước Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà mà thôi. Mt nhim-vchính-yếu ca Ch-tch nước là kư hip-ước vi các nước khác.

 

Điu th49

Quyn-hn ca Ch-tch nước Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà “………….

……………………………………………………………………………..

Kư kết hip-ước vi các nước………………..”

 

Vn-đề toàn-vn lănh-thổ đă được đặc bit nhn mnh ngay tli mở đầu ca Hiến-Pháp năm 1946, nên các bn-văn quan-trng vvic nh́n nhn ch-quyn ca mt nước khác, tbch-quyn trên tt-choc mt phn lănh-thhoc vn-nht là bán mt phn lănh-thca nước ḿnh cho mt nước khác là nhng văn-kin cc-kquan-trng, đối vi bt cquc-gia nào trên thế-gii nên trước hết phi mang h́nh thc ca mt hip-ước gia 2 hoc nhiu quc-gia. Ngay khi hip-ước vvn-đề nói trên đă được Ch-tch nước kư-kết vi mt hay hoc nhiu quc-gia khác th́ hip-ước này cũng phi được chuyn qua Ngh-Viên Nhân-Dân để tho-lun và biu-quyết hoc nếu cn-thiết phi đưa ra trưng-cu dân-ư, đề Nghi-Viên Nhân-Dân chun-y hip-ước trước khi được kư-kết, chiếu theo điu 49 ca Hiến-Pháp năm 1946.

 

Văn-kin ngày 14 tháng 9 năm 1958, đă được Phm văn Đồng kư gi cho Th-tướng Chu ân Lai ca Trung-Quc vi tư-cách Th-tướng chính-phHchí Minh, Th-tướng Phm văn Đồng không có tư-cách đại-din cho quc-gia, văn-kin này li không mang h́nh thc, không tuân hành thtc ca mt hip-ước mà chlà mt văn-kin kư gi gia hai Th-tướng ca 2 quc-gia, tc là gia hai viên-chc hành-chánh cao-cp ca hai quc-gia.

Do đó, nếu văn-kin ngày 14 tháng 9 năm 1958, được xem là mt công-hàm chuyn-nhượng hoc nh́n nhn ch-quyn ca Trung-Cng đối vi hai qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa th́ phi kết-lun ngay là Phm văn Đồng vô thm-quyn để kư văn-kin nói trên, chiếu theo Hiến-Pháp năm 1946. Nói cách khác, văn-kin đó không có giá-tr pháp-lư.

 

B.- Tuyên-bca Th-trướng Ung văn Khiêm năm 1956.

Để bin-minh ch-quyn ca ḿnh trên qun-đào Hoang-Sa và Trường-Sa, Trung-Cng c̣n vin-dn li nói ca Th-trưởng ngoi-giao nước Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà là Ung văn Khiêm vi Đại-ssvca Công-Hoà Nhân-Dân Trung-Quc Li Zhimin vào ngày 15 tháng 6 năm 1956, rng Hoàng-Sa và Trường-Sa v phương-din lch-sthuc vTrung-Cng. Li tuyên-bnày được phát-biu ti văn pḥng BNgoi-giao Bc-Vit.

Chiếu theo điu 47 ca Hiến-Pháp năm 1946 th́ Th-trưởng chlà mt chc-vth-yếu trong chính-phdo Th-tướng b-nhim nên vô thm-quyn để nh́n nhn ch-quyn ca Trung-Cng hoc chuyn nhượng qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa cho Trung-Cng.

 

C.- Sách giáo-khoa về địa-lư cũa Hà-Ni trước năm 1974.

Để bin-minh cho ch-quyn ca ḿnh đối vi 2 qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa, Trung-Cng c̣n ni rng theo các sách về địa-lư dy hc-sinh ti nước Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà nói rng: Hoàng-Sa và Trường-Sa lp thành ṿng-đai bo-vTrung-Quc, từ đó Trung-Cng din-gii ra rng Hoàng-Sa và Trường-Sa được dùng để bo-vTrung-Quc, t nhng qun-đảo này phi thuc ch-quyn cũa Trung-Quc. Sdin-dch này mang tính-cách cưỡng từ đot lư v́ s-kin nêu trên hoàn-toàn không liên-quan ǵ đến vic nh́n nhn ch-quyn ca Trung-Cng v2 qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa.

*****

 

Tóm li, tuy trên phương-din pháp-lư, Trung-Cng không thtrưng ra được nhng bng-ckh-tín, khi ch-trương rng Vit-Nam Dân-ChCng-Hoà đă nh́n nhn ch-quyn ca Trung-Cng trên hai qun đảo Hoàng-sa và Trường-Sa. Nhưng qua văn-kin do Phm văn Đồng, Th-tướng chính-phHchí Minh, và qua li thú nhn ca Phm văn Đồng rng v́ lúc đó là thi chiến-tranh nên y ta đă phi hành động như vy. Cng thêm li tuyên-bca Thtrưởng Ngoi-giao Ưng văn Khiêm vào năm 1956, và hơn hết tt-clà li thú-nhn bán nước ca B-trưởng Ngoi-giao Nguyn mnh Cm được đăng ti bi Thông Tn Xă Vit-Nam vào ngày 3 tháng 12 năm 1992 rng:

“ Vit-Nam đă phi kêu gi sự ủng-hca bè-bn trên toàn thế-gii. Đồng thi, t́nh hu-nghTrung-Vit rt thân-thiết và hai nước tin-tưởng ln nhau. Đối vi Vit-Nam, Trung-Quc đă là mt sự ủng-hrt vĩ-đại và tr-giúp vô-giá. Trong tinh-thn đó và bt ngun tnhng đ̣i-hi nêu trên, tuyên-bca nhà lănh-đạo ca chúng tôi ng-hTrung-Quc trong vic tuyên-bch-quyn ca htrên qun-đảo Hoàng-sa và Trường-Sa là cn thiết….”

 

Khó có ai có th không kết-lun rng chính-phHchí Minh đă bí-mt bán ít nht là qun-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa cho Tu Cng để nhn được vin-tr quân-trang, quân-dng và vũ-khí…v…/v…tTu Cng để mvà theo đui cuc chiến-tranh xâm-chiếm Min Nam Vit-Nam.

 

Đến đây chúng ta đă thy rơ ràng chân-tướng ca kbán nước và người bo-vsvn-toàn lănh-thQUC-GIA VIT-NAM. AI LÀ NGUQUÂN-TNHC BT QUN.

 

LÊ TRNG UYÊN

Little Saigon 07/28/2011