NÊN THẬN TRỌNG, ĐỪNG ĐỂ BỊ VIỆT CỘNG LỪA BỊP NỮA

 Theo Ánh Dương

 

Kính chào Quư Vị và Quư Bạn,

Lúc này Việt Cộng lợi dụng đủ mọi phương tiện và dùng đủ loại người tung ra các chiêu bài kêu gọi mọi người quên đi quá khứ tội lỗi của chúng, để hoà hợp hoà giải về làm tay sai cho chúng.

Rất nhiều ư kiến đóng góp trên các Diễn Đàn do nhiều giới nhân sĩ trí thức khác nhau đă được đưa ra cho mọi người cùng chia sẻ. Có người tán vào, có người phản bác… thật là trăm hoa đua nở rất đáng ca ngợi.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm bản thân đă từng sống trong những hoàn cảnh khác nhau từ thời Việt Cộng mới xuất đầu lộ diện năm 1945, rồi qua các thời đổi mới sửa sai của Việt Cộng, Tôi xin đóng góp cùng Quư Vị đôi ḍng tâm sự trong bài tham luận dưới đây và attachment. Bài Tôi viết bằng VPSKeys Unicode-Times new roman.

Hy vọng không làm phiền ḷng Quư Vị và Quư Bạn, nếu có điều chi thiếu sót nông cạn xin vui ḷng chỉ giáo thêm cho, Xin vô cùng đa tạ.

Chào kính mến, Chúc Quư Vị cùng Bảo quyến mọi điều an lành hạnh phúc, NGYỄN-HUY HÙNG.

 

NÊN THẬN TRỌNG,

ĐỪNG ĐỂ BỊ VIỆT CỘNG LỪA BỊP NỮA.

Nguyễn-Huy Hùng

 

Trong cuốn CỔ HỌC TINH HOA do Ôn Như Nguyễn văn Ngọc và Tĩnh Trai Trần Lê Nhân biên dịch, có một câu truyện đề cập đến kỹ thuật tuyên truyền rỉ tai thật là giá trị vô song. Hồ Chí Minh đă khai thác thực hiện một cách rất là nhuần nhuyễn, và đă khôn khéo truyền dạy cho bọn đàn em tôi luyện rất kỹ lưỡng.

Bây giờ Hồ Chí Minh không c̣n nữa, nhưng bọn đồng đảng hậu duệ nhờ rút tiả được những kinh nghiệm thực tế của Cha Ông để lại, nên trong hiện tại chúng tung ra những mánh khoé rỉ tai lừa bịp c̣n tinh vi xảo quyệt hơn Hồ Chí Minh nhiều.

Các Cụ ta ngày xưa thường ví “Con hơn Cha là nhà có phúc”. Nhưng trong trường hợp Cộng hoà Xă hội Chủ nghiă Việt Nam hiện tại, phải sửa lại là “Việt Cộng con hơn Việt Cộng Ông Cha là quốc gia dân tộc vô phúc” th́ mới đúng.

Từ hơn nửa Thế kỷ nay, Việt Cộng Ông Cha gian manh xảo quyệt nhờ thực hiện những mánh lới rỉ tai lừa bịp quy mô. đă reo hại bao nhiêu cho dân tộc rồi. Nay Việt Cộng Con Cháu nối nghiệp, nhờ rút tiả được kinh nghiệm xảo quyệt của Ông Cha để lại, c̣n gian manh xảo quyệt hơn Cha Ông gấp bội, hậu quả là bàn dân thiên hạ Việt Nam ở trong nước cứ tiếp tục phải cúi đầu câm nín chịu đựng, suốt thế hệ này sang thế hệ khác nối tiếp nhau suốt hơn nửa thế kỷ nay rồi, tội nghiệp biết chừng nào!

Để t́m hiểu xem cái kỹ thuật tuyên truyền rỉ tai đó như thế nào mà lợi hại vậy, Tôi xin ghi lại câu truyện TĂNG SÂM GIẾT NGƯỜI để Quư độc giả xem cho biết, và suy ngẫm để mà THẬN TRỌNG giữ ḿnh cho không bị Việt Cộng xảo quyệt gian manh  lừa bịp thêm nữa.

 

Xin nhấn mạnh là, Tôi dùng chữ THẬN TRỌNG chớ không dùng chữ CẢNH GIÁC, mà từ sau ngày xâm chiếm miền Nam Việt Nam, Việt Cộng đă nhồi nhét cho mọi người nghe măi quen tai. Nay th́ cả những người Việt lưu vong tỵ nạn Cộng sản đang làm truyền thông Việt ngữ nơi hải ngoại, cũng dùng một cách tự nhiên trong việc giao dịch quảng cáo hàng ngày trên mặt báo, trên các chương tŕnh phát thanh và Vô tuyến truyền h́nh, cùng với những chữ khác như ĐĂNG KƯ của Việt Cộng thay v́ dùng chữ GHI DANH, hay chữ THAM QUAN thay cho chữ THĂM VIẾNG mà toàn dân tộc Việt Nam vẫn quen dùng từ trước khi Việt Cộng xâm chiếm miền Nam…

 

“TĂNG SÂM GIẾT NGƯỜI.

Ông Tăng Sâm ở đất Phí. Ở đấy, có kẻ trùng danh với ông giết người.

Một người hớt hơ hớt hải chạy đến bảo mẹ ông Tăng Sâm rằng: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ nói: “Chẳng khi nào con ta lại giết người”. Rồi bà cứ điềm nhiên ngồi dệt cửi.

Một lúc, lại có người đến báo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ không nói ǵ, cứ điềm nhiên ngồi dệt cửi.

Một lúc nữa lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ sợ cuống, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn.

GIẢI NGHIĂ: -Tăng Sâm: người thời Xuân Thu, tính chất thật thà và rất có hiếu. học tṛ giỏi đức Khổng Tử và sau truyền được đạo của ngài. -Trùng danh: hai hay nhiều người giống tên nhau. -Điềm nhiên: biết mà cứ im lặng như không.

NHỜI BÀN.- Tăng Sâm vốn là người hiền lành hiếu thảo bà mẹ vốn là người trung hậu, một bụng tin con. Thốt nhiên có kẻ bảo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ không tin, người thứ hai bảo, c̣n chưa tin; đến người thứ ba bảo, th́ cuống cuồng chạy trốn. Như thế mới hay cái dư luận của thiên hạ là rất mạnh. Một việc, dù cho sai nhầm đến mười mươi, nhiều người đă cùng có một nghị luận đều như thế cả, th́ cũng dễ khiến cho ta nghi nghi hoặc hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải, nom điả hoá ra rươi, trông con chó thành ra con cừu. Đến như giữa chợ, làm ǵ có cọp? Thế mà một người, hai người, đến ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật nữa là! Những bậc rà được ngoài ṿng dư luận, giữ vững được bụng như cây giữa rừng, như kiềng ba chân rất là hiếm, nhưng có thể được, mới cao; một chân lư có chứng minh rơ ràng, mười phần chắc chắn, th́ mới nên công nhận.”

 

Sau đây là vài sự kiện điển h́nh nhất đă xẩy ra trên đất nước Việt Nam, mà Hồ Chí Minh và bè lũ Việt Cộng đă dùng mánh lới tuyên truyền rỉ tai lừa bịp rất hiệu quả, khiến cho quảng đại quần chúng đă mắc lừa nhiệt t́nh ủng hộ chúng, rút cuộc khi chúng đạt được mục đích rồi th́ lại bị chúng trắng trợn phản bội, mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay không dám chống đối chúng, v́ chúng có súng đạn quyền uy bạo lực và dă tâm độc ác hơn thào khấu:

 

Trong Thập niên 1940 thuộc Thế kỷ 20.

 

Khi quân Phiệt Nhật đầu hàng quân Đồng minh Hoa Kỳ, th́ các nước thuộc địa Pháp tại bán đảo Đông Dương (trong đó có Việt Nam) giành lại được độc lập. Các đảng phái Nhân bản quốc gia Việt Nam không Cộng sản hoà hợp với Hồ Chí Minh và nhóm Việt Minh Cộng sản của hắn, để thành lập chính phủ Liên hiệp Quốc Cộng điều hành đất nước và tuyên bố phục hồi quốc gia độc lập với tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, được toàn dân tộc tán thường.

 

Nhưng sau khi nắm được quyền hành trong tay rồi, Hồ Chí Minh đă lén kư Sơ Ước 6 tháng 3 năm 1946 với đại diện Pháp tại Hà-nội, bằng ḷng cho Pháp đổ quân lên trú đóng tại nhiều tỉnh thuộc hai miền Trung và Bắc Việt Nam, kể cả Thủ đô Hà Nội. Đến ngày 19-5-1946 Việt Minh ra lệnh dân chúng treo cờ đỏ sao vàng đón rước quân Pháp trở lại đóng quân trong Thủ đô Hà-nội, bị các đảng phái không Cộng sản trong chính phủ Liên Hiệp chống đối, th́ Việt Minh lại giải thích lếu láo là treo cờ để mừng ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mấy tháng sau, khi quân viễn chinh Pháp hoàn tất xong việc củng cố an ninh vị trí đóng quân và thâu thập được tin tức về thực lực của Việt Minh, Lănh đạo Pháp bắt đầu ngang ngược tạo ra những cuộc tranh chấp hành chánh, gây hấn để làm phát nổ trận chiến giữa Việt Minh và Pháp vào ngày 19-12-1946 trên toàn đất nước Việt Nam, nhằm mục đích tiêu diệt Việt Minh tái lập chế độ thuộc địa như trước. 

Việt Minh thua phải bỏ các thành thị rút về các vùng rừng núi. Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đóng góp của cải và nhân vật lực để yểm trợ Việt Minh tiếp tục kháng chiến chống Pháp, bảo vệ nền độc lập quốc gia. Muôn người như một đă hết ḷng bao bọc nuôi dưỡng và bảo vệ quân Việt Minh kháng chiến.

 

Đến năm 1950, sau khi quân Mao Trạch Đông chiến thắng quân Tưởng Giới Thạch nắm quyền quản trị toàn lục địa Trung Hoa, th́ Hồ Chí Minh đă xin Đồng chí bậc thầy thuộc Quốc Tế Cộng sản Đệ Tam này, yểm trợ cố vấn tổ chức huấn luyện trang bị cho Việt Minh các Đại đơn vị có khả năng chiến đấu theo quy ước trận địa chiến với quân Pháp. Nhờ thế quân của Hồ Chí Minh tạo được nhiều trận chiến thắng gây tổn thất cho quân Pháp tại miền thượng du Bắc Việt. Sự kiện này đă dẫn đến việc Việt Minh và Pháp kư Hiệp định Genève ngày 21-7-1954 chia đôi đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc, và lằn ranh sơn trắng vạch ngang chính giữa cầu Hiền Lương bắc trên con sông Bến Hải, tại Vĩ tuyến 17 thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị, được chọn làm ranh giới giao tiếp giữa 2 miền Nam Bắc.

 

Bắt đầu có uy thế, Hồ Chí Minh mới khởi sự phát động sách lược Cộng sản bần cùng hoá nhân dân để san bằng giai cấp, bằng chiến dịch CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, LOẠI TRỪ ĐỊA CHỦ CƯỜNG HÀO ÁC BÁ… trong các vùng do Việt Minh kiểm soát. Hồ Chí Minh cho đồng bọn đàn em Việt Minh tuyển chọn những bọn du thủ du thực cướp đường trộm chợ đứng bến vô gia cư vô nghề nghiệp… để chiêu đăi hậu hỹ rồi thành lập các đội công tác xung kích đấu tố với toàn quyền sinh sát trong tay. Chúng nhồi sọ cho bọn này rằng các người trong các giai cấp trung lưu tư sản địa chủ… có của ăn của để hơn người, là v́ chúng đă từng tiếp nối nhau đời này qua đời khác bóc lột sức lao động của quảng đại quần chúng nông dân và công nhân, nên cần phải diệt cho tuyệt nọc để giành lại những của cải ấy chia đều cho giai cấp vô sản trở thành chủ tập thể, mọi người sống hoà đồng b́nh đẳng, không c̣n cảnh người bóc lột người như dưới các thời Thực Dân Phong kiến trước kia nữa…

 

V́ thế, hàng trăm ngàn người dân lành trước nay từng tỏ ḷng nhiệt t́nh yêu nước và là ân nhân bảo vệ bao nuôi KHÁNG CHIẾN, nay trở thành kẻ thù không đội Trời chung với KHÁNG CHIẾN, và đă được Hồ Chí Minh và bọn thảo khấu Việt Minh trả ơn bằng cái chết không toàn thây, sau những cuộc đấu tố đánh đập dă man trước những toà án nhân dân do Hồ Chí Minh và bè lũ Việt Minh dựng lên tại khắp các vùng nông thôn do chúng kiểm soát.

 

2.- Trong các Thập niên 1960 và 1970 của Thế Kỷ 20.

Hồ Chí Minh không thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Genève tháng 7 năm 1954, do chính phe Việt Minh của hắn kư kết với Pháp để chia đôi đất nước Việt Nam thành 2 miền Nam Bắc sống biệt lập, theo 2 thể chế chính trị khác nhau (Bắc theo Cộng sản, Nam theo Tư bản). Hắn đă để một số cán bộ Cộng sản ṇng cốt nằm vùng tại miền Nam, tiếp tục thi hành sách lược tuyên truyền rỉ tai về cái bánh vẽ TRUNG LẬP HOÀ HỢP QUỐC CỘNG để lôi cuốn các nhà trí thức miền Nam hoạt động chống phá Chính quyền miền Nam, và thành lập cái MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (MTGPMN) quái gở, rồi ít lâu sau lại khoác cho bọn này cái mặt nạ hề mới là CHÍNH PHỦ LÂM THỜI CỘNG HOÀ MIỀN NAM (CPLTCHMN), để hoạt động khủng bố phá hoại nền kinh tế và an ninh cuộc sống của quảng đại quần chúng tại miền Nam Vĩ tuyến 17 (ranh giới chia đôi 2 miền Nam Bắc tại sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị).

 

Sau đó, với sự thúc đẩy hiệp lực yểm trợ của cả khối Cộng sản Quốc tế do Liên Xô Nga lănh đạo, Hồ Chí Minh đă chính thức phát động cuộc chiến xâm lăng miền Nam Việt Nam khởi từ cuối năm 1959, và kéo dài ngày một khốc liệt hơn cho tới 30-4-1975 mới chấm dứt. Việt Nam Cộng Hoà tại miền Nam thua cuộc chiến xâm lược do chính Việt Cộng tay sai của Quôc tế Cộng sản lănh đạo giật dây hành động này, là v́ một mặt bị đồng minh Hoa Kỳ do nhu cầu quyền lợi đất nước phải thay đổi chiến lược toàn cầu đối đầu với phe Quốc tế Cộng sản nên đă bội ước không tiếp tay yểm trợ nữa, và mặt khác do nhóm chủ trương TRUNG LẬP trong chính quyền miền Nam do Dương văn Minh lănh đạo cũng phản bội bắt tay với Việt Cộng, ra lệnh buộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chống Cộng sản xăm lăng phải buông súng đầu hàng.

 

Sau khi chiếm được toàn miền Nam Việt Nam , bè lũ Việt Cộng Hà Nội mới kiêu ngạo công khai tự lột cái mặt nạ gian manh xảo quyết lừa bịp của chúng ra, bằng cách tiêu diệt ngay 2 con hề rối đồng chí một thời của chúng là MTGPMN và CPLTCHMN, v́ không c̣n cần thiết nữa. Chúng quyết định tuyên bố thành lập nước CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHIĂ VIỆT NAM (gồm cả 3 miền Bắc Trung Nam) dưới quyền cai trị độc tôn toàn trị chuyên chính của Trung Ương Đảng Việt Cộng đặt Thủ đô tại Hà Nội.

 

Phe nhóm chính trị hoạt đầu tại miền Nam Việt Nam chủ trương TRUNG LẬP HOÀ HỢP VỚI VIỆT CỘNG BẮC VIỆT, mà người miền Nam đều biết qua cái ô danh là PHE THỨ BA gồm một số tu sĩ Công giáo Phật giáo nhà Văn nhà Báo Trí thức Chính trị gia hoạt đầu “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản” theo đóm ăn tàn đă gây nhiều rối rắm lủng củng chính trị tại miền Nam trước 30-4-1975, cũng đă bị bọn Việt Cộng lường gạt trở mặt, trừng trị tàn bạo bằng nhiều h́nh thức khác nhau. Sau khi những miếng chanh này đă được Việt Cộng vắt hết nước, th́ vỏ chẳng c̣n công dụng ǵ nữa phải vứt đi cho sạch rác rưởi, v́ nhóm này không phải là Cán bộ Cộng sản nồng cốt. Bọn này một số đă chết tức tưởi trong các trại tù tập trung cải tạo, một số ân hận nhục nhă sống vất vưởng trong xă hội mới xă hội chủ nghiă, và một số may mắn t́m cách thoát chạy được ra nước ngoài xin tỵ nạn.

 

Trong mấy năm đầu Thập niên 2000 của Thế Kỷ 21.

Bọn lănh đạo Đảng Việt Cộng và bạo quyền Cộng hoà Xă hội Chủ nghiă Việt Nam, đă lừa bịp cả thế giới Tư bản bằng những mánh khoé rất xảo quyệt tinh vi để được gia nhập khối thị trường Quốc tế WTO. Chúng đă:

-thả lỏng cho một số nhóm bất đồng chính kiến đang tranh đấu chống bạo quyền ở trong nước liên lạc tiếp xúc với những nhóm yểm trợ nơi hải ngoại, thành lập những phong trào, đảng, hội, phổ biến những quyết nghị lên tiếng chống Đảng và bạo quyền Việt Cộng, đ̣i các quyền Tự do Dân chủ...

-làm lơ để cho các nhóm này phát hành CHUI vài tờ báo viết, báo điện tử, các tờ thông cáo kêu gọi mọi người tham gia đoàn kết đ̣i bạo quyền trà lại các quyền Tự do báo chí, tự do lập hội, được phép thành lập đảng chính trị không Cộng sản…

-để cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lănh sự Hoa Kỳ tại Saigon tổ chức những buổi tiếp tân gặp gỡ trao đổi ư kiến với các nhà đấu tranh cho Dân chủ ở trong nước một cách tự do thoải mái…

 

Những sự kiện này chỉ nhằm mục đích lừa bịp Hoa Kỳ và các nước phương tây khác, tưởng rằng Việt Cộng đang từ bỏ thể chế độc tài chuyên chính để đổi mới theo xu thế thời đại Tự do Dân chủ tôn trọng Nhân quyền… Nhờ thế, chúng mới được Hoa Kỳ bỏ tên ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm v́ vi phạm các quyền tự do tín ngưỡng, và b́nh thường hoá thương mại song phương b́nh đẳng. Và tiếp theo đó, các nước Tây phương thành viên WTO cũng bớt xét nét các điều kiện căn bản và dễ dăi trong việc quyết định chấp thuận cho chúng được trở nên thành viên chính thức của tổ chức WTO.

 

Và một sự kiện khủng khiếp đă xẩy ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người là, ngay sau khi Cộng hoà Xă hội Chủ nghiă Việt Nam được công nhận chính thức là thành viên của WTO, th́ bạo quyền Việt Cộng lập tức khởi phát rầm rộ chiến dịch bắt bớ giam cầm xử tội nặng nề tất cả những người thuộc các nhóm tranh đấu cho dân chủ ở trong nước, một cách ồ ạt tàn bạo không nương tay, mặc dù có những phản đối mănh liệt của các nước đă thoả thuận giúp cho Việt Cộng được vào WTO.

 

Để kết luận,

Chỉ một vài sự kiện tiêu biểu tŕnh bầy trên đây thôi, đă cho chúng ta thấy tài gian manh xảo quyệt lừa bịp tinh vi của Việt Cộng như thế nào. Do đó chúng ta phải hết sức thận trọng, đi với Phật th́ mặc áo cà sa, đi với ma th́ mặc áo giấy”, đừng bao giờ cư xử theo tư cách quân tử Tầu thuở xa xưa với bọn lừa bịp chuyên nghiệp Việt Cộng, để ḷng mềm yếu nghe theo những lời dụ dỗ tâng bốc phỉnh mị lừa bịp của bọn Việt Cộng gian manh xảo quyệt này nữa.

Việt Cộng đă lừa bịp nhân dân Việt Nam và Thế giới để có được vị thế hiện nay. Chúng đă lừa bịp lôi cuốn nhân dân Việt Nam theo chúng loại bỏ các thế lực phong kiến tư bản cũ, mà chúng kết tội là những nhóm người bóc lột người, để ngày nay chúng trở thành thế lực phong kiến tư bản mới độc quyền chuyên chính bóc lột người c̣n thậm tệ gấp trăm ngàn lần các thế lực cũ.

Trong hiện tại, toàn dân Việt Nam đang là giai cấp lao động nô lệ của giai cấp lănh đạo cầm quyền phong kiến thực dân bóc lột mới là bè lủ Việt Cộng.

Chúng ta đừng bao giờ quên lời tuyên bố của một cựu lănh tụ Cộng sản Nga nay đă thức tỉnh, đang là Tổng Thống điều hành quản trị đất nước Nga theo thể chế Dân chủ Tự do Tư bản thiệt sự. Ông ấy đă nói rằng: CỘNG SẢN CẦN PHẢI THAY THẾ, CHỨ KHÔNG THỂ NÀO CẢI ĐỔI ĐƯỢC.

Do đó chúng ta phải đồng ḷng hiệp sức yểm trợ cho các nhóm đấu tranh cho Tự do Dân chủ Nhân quyền ở trong nước có những cơ hội và hoàn cảnh thuận lợi tối đa, vận động được toàn dân tộc Việt Nam vùng lên đều khắp mọi nơi, trong mọi lănh vực xă hội, để loại bỏ hẳn bè Đảng Việt Cộng và bạo quyền do chúng đẻ ra, để toàn dân tộc Việt Nam đang sống ở trong nước sớm có được mọi quyền căn bản của con người, dưới một chính quyền Dân chủ Pháp trị do chính toàn dân chọn bầu tín nhiệm, càng sớm càng tốt.

 

Cầu xin Ơn Trên Trời Phật Thượng Đế và Anh linh các Anh hùng Liệt nữ ḍng giống Tiên Rồng Việt Nam phù trợ cho tất cả chúng ta.

 

NGUYỄN-HUY HÙNG.

Cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hoà,

Cựu tù nhân chính trị, 13 năm lao động khổ sai trong các trại tập trung của Đảng và bạo quyền Việt Cộng sau 30-4-1975.